ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2)พัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80 3) เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 4)เพื่อประเมินทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจก่อนและหลังใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 5)เพื่อประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการขยายผลการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 จำนวน 32 คน โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฏร์บำรุง) สังกัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ทดลองใช้ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง จำนวน 18 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบความสามารถในการอ่าน แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึก การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าทีแบบไม่อิสระ และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า 1)นักเรียนสนใจและต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลท้องถิ่นในเรื่อง ประวัติอำเภอสันป่าตอง สถานที่ท่องเที่ยวและอาหาร นักเรียนต้องการรูปแบบของแบบฝึกเสริมทักษะที่มีรูปภาพประกอบ มีสีสันสวยงาม ใช้ภาษาเข้าใจง่าย เนื้อหาเหมาะสม ให้ความรู้น่าสนใจ และเนื้อหาเข้าใจง่าย สื่อที่นำมาใช้ในการเรียนเป็นภาพถ่ายและข้อความบรรยายภาพ สื่อมัลติมีเดีย ภาพการ์ตูนและแผนที่ ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีเกมหรือวาดรูปประกอบเรื่อง และเรียนรู้แบบกิจกรรมกลุ่ม ควรฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจในเรื่อง การจับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่าน การเรียงลำดับเหตุการณ์ อ่านออกเสียงคำศัพท์และบอกรายละเอียดของเรื่องที่อ่าน โดยมีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยการประเมินการปฏิบัติจริง การสัมภาษณ์ และนักเรียนประเมินกันและกัน

2) แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย คำนำ คำชี้แจงในการใช้แบบฝึกสำหรับครูและนักเรียน แผนการจัดการเรียนรู้ จุดประสงค์ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แบบฝึกมี 6 เรื่อง คือ 1) The Holy Reclining Buddha พระนอนใหญ่ศักดิ์สิทธ์ 2) Beatiful Ancient City Wiang Tha Kan งามวิจิตรเวียงท่าน 3) Local Legend Nong Sariam Lake ตำนานหนองสะเรียม 4) Sanpatong Sticky Rice ลือเลื่องพันธ์ข้าวเหนียว 5) Diversity of Ethnicity กลมเกลียวชาติพันธ์ 6) Wonderful Wood Carving มหัศจรรย์ไม้แกะสลัก แบบฝึกมีค่าประสิทธิภาพ 82.92/80.21

3) ผลการทดลองใช้แบบฝึกทักษะ พบว่า นักเรียนสนใจอ่านเรื่องเกี่ยวกับสถานที่สำคัญ ใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษในการหาความหมายของคำศัพท์ ปรึกษาการใช้หลักไวยากรณ์และทำแบบฝึกหัด สนุกกับการฝึกทักษะการพูดเพื่อการสื่อสารตามบทบาทที่กำหนดไว้ในแต่ละแบบฝึก และสามารถเพิ่มเติมบทสนทนาเกี่ยวกับสถานที่เรียนได้ นอกจากนี้ นักเรียนต้องการไปศึกษาและฝึกปฏิบัติจริงตามแหล่งเรียนรู้ที่เรียนด้วย เพื่อเพิ่มความมั่นใจในตนเอง พร้อมหาประสบการณ์ตรง

4) นักเรียนมีทักษะการอ่านก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึก แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

5) นักเรียนมีความคิดเห็นต่อแบบฝึกทักษะการอ่านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 1.ด้านรูปแบบของแบบฝึก มีรูปแบบและรูปภาพประกอบน่าสนใจ มีสีสวยงามดึงดูดให้นักเรียนต้องการเรียนรู้ 2. ด้านเนื้อหา มีความเหมาะสม เข้าใจง่าย 3.ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 4.ด้านการวัดและประเมินผล อยากให้มีการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 5. ด้านประโยชน์ นักเรียนได้ทราบถึงข้อมูลท้องถิ่นของอำเภอสันป่าตอง และได้พัฒนาทักษะด้านการอ่าน

คำสำคัญ: แบบฝึก การอ่าน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

โพสต์โดย ครูแอ๋ว : [2 ก.ย. 2562 เวลา 12:48 น.]
อ่าน [1439] ไอพี : 180.183.226.128
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ