ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา

ชื่อเรื่อง : การประเมินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา

ชื่อผู้ประเมิน : นายสถิตย์ ปริปุณณากร

ปีที่ประเมิน ปีการศึกษา 2561

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อประเมินบริบทของ โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา 2) เพื่อประเมินปัจจัย เบื้องต้นของโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ของ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 3) เพื่อ ประเมินกระบวนการของโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ของ วิทยาลัยเทคนิค พะเยา 4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ของ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ตอบแบบสอบถามประจําศูนย์ ทั้ง 3 ศูนย์ ประกอบด้วย ศูนย์ที่ 1 ศูนย์ถาวรประจําจังหวัด ศูนย์ที่ 2 ศูนย์เทศบาลตําบลท่าวังทอง ศูนย์ที่ 3 ศูนย์เทศบาล ตําบลสันป่าม่วง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 3 คน ครู จํานวน 60 คน ผู้เรียน จํานวน 90 คน ช่างชุมชน 15 คน และประชาชน จํานวน 360 คน รวมทั้งสิ้น จํานวน 528 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่า ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเพื่อการสัมภาษณ์ด้วยแบบสัมภาษณ์ จํานวน 38 คน ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 2 คน ครู จํานวน 6 คน ผู้เรียน จํานวน 9 คน ซ่างซุมชน 6 คน และประชาชน จํานวน 15 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการประเมินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ของวิทยาลัยเทคนิค พะเยา ผลการประเมินแต่ละด้านสรุปได้ ดังนี้

1. ผลการประเมินบริบท โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมินที่ กําหนดไว้ และจากการสัมภาษณ์สรุปได้ว่า เป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและสํานักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และมีวัตถุประสงค์ที่เหมาะสม ต้องการให้เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มี คุณภาพพร้อม ๆ กับการบริการชุมชนและสังคม

2. ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทุกรายการผ่านเกณฑ์การ ประเมินที่กําหนดไว้ และจากการสัมภาษณ์สรุปได้ว่า ควรเพิ่มการสร้างความตระหนักและให้ความรู้ ความเข้าใจต่อกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการแก่ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ ชุมชน

3. ผลการประเมินกระบวนการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทุกรายการผ่านเกณฑ์การ ประเมินที่กําหนดไว้ และจากการสัมภาษณ์สรุปได้ว่า กระบวนการดําเนินงานของโครงการควรปฏิบัติ ให้ครบวงจรคุณภาพ โดยเฉพาะขั้นตอนการติดตามและประเมินผลควรทําอย่างเป็นระบบและ ต่อเนื่อง และต้องนําผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นประเมินผลมาแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น /

4. ผลการประเมินผลผลิต โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

4.1 ความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดําเนินโครงการศูนย์ซ่อม สร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

4.2 ความพึงพอใจของช่างชุมชนที่มีต่อการยกระดับฝีมือช่างชุมชนและพัฒนาทักษะ อาชีพการซ่อมบํารุง พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

4.3 คุณภาพผู้เรียนหลังดําเนินงานตามโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

4.4 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่ได้เรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับชุมชนในโครงการศูนย์ ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

ที่สุด

4.5 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้เรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับชุมชนในโครงการศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน (Fix it Center) ของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา สําเร็จการศึกษาแล้วมีงานทํา/ศึกษาต่อ ร้อยละ 90

4.6 ร้อยละของช่างชุมชนที่ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพการซ่อมบํารุง แล้วนําไปต่อยอดงาน อาชีพเดิม/เปิดกิจการใหม่ ร้อยละ 60

4.7 ร้อยละของรางวัลที่ได้รับจากการดําเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา รางวัลที่ได้รับคิดเป็นร้อยละ 80

โพสต์โดย นายสถิตย์ ปริปุณณากร : [15 ต.ค. 2562 เวลา 07:32 น.]
อ่าน [2432] ไอพี : 182.52.68.58
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 2,602 ครั้ง
เตรียมพร้อม สอบ O-NET ปีการศึกษา 2565
เตรียมพร้อม สอบ O-NET ปีการศึกษา 2565

เปิดอ่าน 91,370 ครั้ง
"จิ้งหรีด" เลี้ยงเล่นๆ รายได้เดือนเกือบหมื่น
"จิ้งหรีด" เลี้ยงเล่นๆ รายได้เดือนเกือบหมื่น

เปิดอ่าน 16,933 ครั้ง
ดูให้รู้ : อนุบาลอัจฉริยะ
ดูให้รู้ : อนุบาลอัจฉริยะ

เปิดอ่าน 15,718 ครั้ง
กินลูกเดือยต้านมะเร็ง
กินลูกเดือยต้านมะเร็ง

เปิดอ่าน 9,314 ครั้ง
สแกน...ลดเวลาเรียน "3 สัปดาห์"บรรลุเป้า?
สแกน...ลดเวลาเรียน "3 สัปดาห์"บรรลุเป้า?

เปิดอ่าน 16,300 ครั้ง
"ตังกุย" คืออะไร มีสรรพคุณอย่างไร
"ตังกุย" คืออะไร มีสรรพคุณอย่างไร

เปิดอ่าน 12,078 ครั้ง
10 วิธีน้ำหนักลด โดยไม่รู้ตัว
10 วิธีน้ำหนักลด โดยไม่รู้ตัว

เปิดอ่าน 25,457 ครั้ง
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน ว 333
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน ว 333

เปิดอ่าน 19,041 ครั้ง
ดื่มเบียร์ทุกวัน ทำให้หัวใจแข็งแรงขึ้นได้
ดื่มเบียร์ทุกวัน ทำให้หัวใจแข็งแรงขึ้นได้

เปิดอ่าน 11,222 ครั้ง
11 ก.พ.นี้ ห้ามสูบบุหรี่ใน "ผับ-เธค-สวนอาหาร-จตุจักร"
11 ก.พ.นี้ ห้ามสูบบุหรี่ใน "ผับ-เธค-สวนอาหาร-จตุจักร"

เปิดอ่าน 23,485 ครั้ง
ความผิดปกติที่เกิดจากการนอนส่งผลต่อสุขภาพมากกว่าที่คุณคิด
ความผิดปกติที่เกิดจากการนอนส่งผลต่อสุขภาพมากกว่าที่คุณคิด

เปิดอ่าน 26,435 ครั้ง
เคล็ดลับหุงข้าวอย่างมืออาชีพ
เคล็ดลับหุงข้าวอย่างมืออาชีพ

เปิดอ่าน 8,033 ครั้ง
โกจิเบอร์รี่ สุดยอดผลไม้ชะลอความแก่
โกจิเบอร์รี่ สุดยอดผลไม้ชะลอความแก่

เปิดอ่าน 25,392 ครั้ง
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 5 ด้าน 9 ข้อ ที่ครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องจำขึ้นใจ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 5 ด้าน 9 ข้อ ที่ครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องจำขึ้นใจ

เปิดอ่าน 9,851 ครั้ง
ทำไมจึงตื่นเต้นกันนักหนาเมื่อญี่ปุ่นค้นพบ แหล่งแร่โลหะหายาก ที่เกาะมินามิโตริ โดย โกวิท วงศ์สุรวัฒน์
ทำไมจึงตื่นเต้นกันนักหนาเมื่อญี่ปุ่นค้นพบ แหล่งแร่โลหะหายาก ที่เกาะมินามิโตริ โดย โกวิท วงศ์สุรวัฒน์

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 9,012 ครั้ง
27ก.ย.2555 Google ครบรอบ 14 ปีกูเกิล Search Engine
27ก.ย.2555 Google ครบรอบ 14 ปีกูเกิล Search Engine

เปิดอ่าน 16,962 ครั้ง
กล้วยหอม ตัวช่วยลดน้ำหนักอย่างได้ผล
กล้วยหอม ตัวช่วยลดน้ำหนักอย่างได้ผล

เปิดอ่าน 14,933 ครั้ง
การกำหนดวงเงินการจัดหาพัสดุ
การกำหนดวงเงินการจัดหาพัสดุ

เปิดอ่าน 17,686 ครั้ง
กินแก้โรค ข้าวสมุนไพรหลากสี
กินแก้โรค ข้าวสมุนไพรหลากสี

เปิดอ่าน 54,888 ครั้ง
แค่ถ่ายภาพเอกสารให้ตรง แล้วส่งเข้าไลน์ ก็ถอดออกมาเป็นตัวหนังสือได้ ไม่ต้องพิมพ์
แค่ถ่ายภาพเอกสารให้ตรง แล้วส่งเข้าไลน์ ก็ถอดออกมาเป็นตัวหนังสือได้ ไม่ต้องพิมพ์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ