ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน เพื่อพัฒนาการทางสังคมและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย

ชื่อเรื่อง การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน

เพื่อพัฒนาการทางสังคมและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย

ผู้วิจัย นางสาวฐิติพร ทองงาม

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับคะนิง

สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง

อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

ปีที่พิมพ์ 2561

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อการสร้างและหาคุณภาพแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานของเด็กปฐมวัย 2) เพื่อเปรียบเทียบผลพัฒนาการทางสังคมและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย ก่อนการใช้และหลังการใช้แผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานของเด็กปฐมวัย 3) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการใช้แผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานของเด็กปฐมวัย 4) เพื่อประเมินความพึงพอใจของเด็กที่มีต่อการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการด้วยแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานของเด็กปฐมวัย กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นอนุบาลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับคะนิง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 31 คน ได้มาโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ จำนวน 7 แผน แบบสังเกตพัฒนาการทางพฤติกรรม จำนวน 4 ชุดและแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้แผนการจัดประสบการณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ t-test แบบ One Group Pretest-Posttest Design

สรุปผลการวิจัย

การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานเพื่อพัฒนาการทางสังคมและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิจัยเป็น 2 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 ผลการสร้างและหาคุณภาพแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานเพื่อพัฒนาการทางสังคมและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย ซึ่งผ่านการตรวจสอบความเหมาะสมขององค์ประกอบต่าง ๆ ของแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานเพื่อพัฒนาการทางสังคมและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย จากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่าน มีความเห็นว่า แผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานเพื่อพัฒนาการทางสังคมและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย มีความเหมาะสม โดยมีค่าเฉลี่ย อยู่ในช่วง 4.20 – 4.80 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ในช่วง 0.42 -0.47 โดยมีคุณภาพอยู่อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด

ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่ได้รับการสอนโดยใช้แผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน เพื่อพัฒนาการทางสังคมและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังสอน จำแนกเป็นรายด้าน ได้ดังนี้

1.พัฒนาการเด็กปฐมวัยที่ได้รับการสอนโดยใช้แผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน เพื่อพัฒนาการทางสังคมและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย หลังสอนสูงกว่าก่อนสอน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

2. พัฒนาการเด็กปฐมวัยด้านร่างกายที่ได้รับการสอนโดยใช้แผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน เพื่อพัฒนาการทางสังคมและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยหลังสอนสูงกว่าก่อนสอน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. พัฒนาการเด็กปฐมวัยด้านอารมณ์และจิตใจที่ได้รับการสอนโดยใช้แผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน เพื่อพัฒนาการทางสังคมและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย หลังสอนสูงกว่าก่อนสอน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4. พัฒนาการเด็กปฐมวัยด้านสังคมที่ได้รับการสอนโดยใช้แผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน เพื่อพัฒนาการทางสังคมและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย หลังสอนสูงกว่าก่อนสอน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

5. พัฒนาการเด็กปฐมวัยด้านสติปัญญาที่ได้รับการสอนโดยใช้แผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน เพื่อพัฒนาการทางสังคมและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยหลังสอนสูงกว่าก่อนสอน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

โพสต์โดย ครูจอย : [26 พ.ย. 2562 เวลา 15:54 น.]
อ่าน [3178] ไอพี : 58.9.118.240
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 8,462 ครั้ง
มติ ครม. เห็นชอบลงทะเบียนซิมเติมเงิน-ฟรี Wi-Fi เป็นวาระแห่งชาติ
มติ ครม. เห็นชอบลงทะเบียนซิมเติมเงิน-ฟรี Wi-Fi เป็นวาระแห่งชาติ

เปิดอ่าน 25,639 ครั้ง
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

เปิดอ่าน 57,957 ครั้ง
ระเบียบ เบิกค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการ 50
ระเบียบ เบิกค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการ 50

เปิดอ่าน 10,712 ครั้ง
ฟ้าทะลายโจร แจกฟรี สู้หวัด2009
ฟ้าทะลายโจร แจกฟรี สู้หวัด2009

เปิดอ่าน 10,719 ครั้ง
เห็ดนางนวล
เห็ดนางนวล

เปิดอ่าน 4,745 ครั้ง
"#TikTokUni" ยกระดับการเรียนรู้ สู่การพัฒนาตนเองของคน Genใหม่
"#TikTokUni" ยกระดับการเรียนรู้ สู่การพัฒนาตนเองของคน Genใหม่

เปิดอ่าน 12,970 ครั้ง
ความหมายของของขวัญ
ความหมายของของขวัญ

เปิดอ่าน 33,419 ครั้ง
แบบคำขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
แบบคำขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

เปิดอ่าน 11,067 ครั้ง
รสชาติแบบไหนดีต่อสุขภาพ
รสชาติแบบไหนดีต่อสุขภาพ

เปิดอ่าน 11,891 ครั้ง
มิติใหม่การศึกษา ... เดินหน้า TEPE Online พัฒนา “ครู” สนับสนุน “ครูตู้” พัฒนาเด็กไทยอย่างเท่าเทียม
มิติใหม่การศึกษา ... เดินหน้า TEPE Online พัฒนา “ครู” สนับสนุน “ครูตู้” พัฒนาเด็กไทยอย่างเท่าเทียม

เปิดอ่าน 12,221 ครั้ง
10 วิธีน้ำหนักลด โดยไม่รู้ตัว
10 วิธีน้ำหนักลด โดยไม่รู้ตัว

เปิดอ่าน 5,058 ครั้ง
เชื้อโควิดอยู่ในร่างกายได้กี่วัน หายป่วยแล้วยังแพร่เชื้อได้อีกหรือไม่
เชื้อโควิดอยู่ในร่างกายได้กี่วัน หายป่วยแล้วยังแพร่เชื้อได้อีกหรือไม่

เปิดอ่าน 8,870 ครั้ง
"เผยแผ่" กับ "เผยแพร่"
"เผยแผ่" กับ "เผยแพร่"

เปิดอ่าน 9,301 ครั้ง
เคล็ดลับในการเลือกอาหารไขมันต่ำ
เคล็ดลับในการเลือกอาหารไขมันต่ำ

เปิดอ่าน 26,314 ครั้ง
"เห็ดเผาะ" คืออะไร คุณรู้จักไหม?
"เห็ดเผาะ" คืออะไร คุณรู้จักไหม?

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 81,014 ครั้ง
โคลงโลกนิติ
โคลงโลกนิติ

เปิดอ่าน 17,656 ครั้ง
ผักสุกมีคุณค่าอาหารสูงกว่าดิบ
ผักสุกมีคุณค่าอาหารสูงกว่าดิบ

เปิดอ่าน 13,799 ครั้ง
นอนหลับท่าไหนดีที่สุด
นอนหลับท่าไหนดีที่สุด

เปิดอ่าน 9,817 ครั้ง
8 สิ่งต่อไปนี้ดีต่อผิวจริง ๆ
8 สิ่งต่อไปนี้ดีต่อผิวจริง ๆ

เปิดอ่าน 36,093 ครั้ง
รักษาฝ้าให้หายขาดได้หรือไม่? ครีมรักษาฝ้าให้หายขาดมีจริงไหม? เราหาคำตอบมาให้แล้ว!
รักษาฝ้าให้หายขาดได้หรือไม่? ครีมรักษาฝ้าให้หายขาดมีจริงไหม? เราหาคำตอบมาให้แล้ว! เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ