ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินผลการนิเทศโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการของเทศบาลนครแม่สอดด้วยกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPPIEST

การประเมินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการของเทศบาลนครแม่สอด ปีการศึกษา 2562 ด้วยกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPPIEST มีวัตถุประสงค์เฉพาะ เพื่อ 1) ประเมินบริบท 2) ประเมินปัจจัยนำเข้า 3) ประเมินกระบวนการ และ 4) ประเมินผลลัพธ์ ซึ่งได้แก่ ผลกระทบ ประสิทธิผล ความยั่งยืน และการถ่ายทอดส่งต่อ ผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 403 คน ประกอบด้วย นักเรียน จำนวน 270 คน ครู จำนวน 117 คน หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 คน และผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 11 คน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แบบสอบถามความคิดเห็น และการรวบรวมสารสนเทศ สถิติที่ใช้ได้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า IOC และการวิเคราะห์สารสนเทศ ผลการประเมินพบว่า

ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการของเทศบาลนครแม่สอด โดยภาพรวม พบว่าระดับความคิดเห็นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 โดยความคิดเห็นของครู หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู้บริหารสถานศึกษา มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 และความคิดเห็นของนักเรียน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าระดับความคิดเห็นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านการถ่ายทอดส่งต่อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 รองลงมา คือ ด้านผลลัพธ์

และด้านความยั่งยืน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49

ผลการวิเคราะห์สารสนเทศจากการประเมินผลการนิเทศโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการของเทศบาลนครแม่สอด ด้วยกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPPIEST ในครั้งนี้ จากการเก็บข้อมูลด้านสารสนเทศของผู้เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในการดำเนินการนิเทศจากข้อมูลและความต้องการของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด มีการวางแผนการนิเทศ (Planning : P) ทำการประชุมปรึกษาหารือเพื่อให้ได้มาซึ่งปัญหา และความต้องการการกำหนดระยะเวลาในการแข่งขันเพื่อหาตัวแทนนักเรียน และครูเข้าร่วมการประกวดแข่งขันร่วมกันในการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับเทศบาล การให้ความรู้ในสิ่งที่จะทำ (Informing : I) การให้ความรู้ความเข้าใจถึงสิ่งที่จะดำเนินการว่าจะต้องอาศัยความรู้ ความสามารถอย่างไรบ้าง จะมีขั้นตอนในการดำเนินการอย่างไร และทำอย่างไรจึงจะทำให้ผลงานออกมาอย่างมีคุณภาพ การศึกษาคู่มือหลักเกณฑ์การแข่งขัน เกณฑ์การให้คะแนนร่วมกับครูผู้ฝึกสอน การปฏิบัติ (Doing : D) การประชุมชี้แจง การศึกษาคู่มือหลักเกณฑ์การแข่งขัน เกณฑ์การให้คะแนนร่วมกับครูผู้ฝึกสอน การคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันแต่ละรายการให้คำนึงถึงเหมาะสม ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกอยู่ในเกณฑ์การแข่งขัน ถูกต้องตามรูปแบบของการจัดทำรายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์ ตัวแทนที่ได้รับการคัดเลือกต้องพัฒนา ปรับปรุงผลงานตามคำแนะนำของคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือในด้านความรู้

การค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เทคนิคการนำเสนอผลงาน การประสานงาน ให้ข้อมูลการจัดการแข่งขันในระดับภาคเหนือ ระดับประเทศ การสร้างขวัญ และกำลังใจ (Reinforcing : R) กระตุ้นให้ครู และนักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

เห็นความสำคัญของการพัฒนาต่อยอดความคิด เสริมสร้างศักยภาพที่มีในตนเอง แสดงออกในเวทีของงานวิชาการได้อย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ การเสริมกำลังใจโดยเชิญผู้บริหารเทศบาล พบปะ พูดคุย จัดกิจกรรมประกาศเกียรติคุณแก่นักเรียน ครูผู้เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

มีความมั่นใจ และเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เพื่อเปิดมุมมองใหม่ในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เทคนิคที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ส่งผลให้ครูและนักเรียนมีประสบการณ์สามารถพัฒนาผลงานให้ดียิ่งขึ้นไป การประเมินผลผลิตของการดำเนินงาน (Evaluation : E) ผู้นิเทศทำการสรุปผลการประกวดแข่งขัน และรายงานผู้บริหารประเมินผลการดำเนินโครงการเพื่อสรุปปัญหา หรืออุปสรรค ข้อเสนอแนะที่ทำให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จ และเพื่อทำการปรับปรุงแก้ไขโครงการในครั้งต่อไป

โพสต์โดย โอ๋ : [25 ธ.ค. 2562 เวลา 08:07 น.]
อ่าน [1761] ไอพี : 183.88.216.113
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ