ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทาง Thinking School เพื่อส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์และการใช้หลักภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทาง.Thinking. School เพื่อส่งเสริม การอ่านคิดวิเคราะห์และการใช้หลักภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่อผู้วิจัย : นางสาวภคมน ขุนรักษ์

ปีที่วิจัย : ปีการศึกษา 2561

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ.1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน สภาพปัญหาการเรียนการสอน ด้านการอ่านคิดวิเคราะห์และการใช้หลักภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 2).ออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทาง.Thinking..School เพื่อส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์และการใช้หลักภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 3).ทดลองใช้รูปแบบ การเรียนการสอนตามแนวทาง.Thinking. School เพื่อการส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์และการใช้หลักภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 4).ประเมินผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทาง.Thinking. School เพื่อส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์และการใช้หลักภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน.1.ห้องเรียน จำนวน 36 คน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลาก โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทาง.Thinking. School เพื่อส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์และการใช้หลักภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แบบสอบถามปัญหาการอ่านคิดวิเคราะห์และการใช้หลักภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทาง.Thinking. School ประกอบหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดคำขวัญเมืองลุงบ้านลุงเท่ง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านคิดวิเคราะห์และการใช้หลักภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดคำขวัญเมืองลุงบ้านลุงเท่ง จำนวน 7 เล่ม และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อวิธีการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean)..ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน.(Standard.Deviation).ร้อยละ.(Percentage) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดย ใช้ t-test

ผลการวิจัยพบว่า

1.ปัญหาการอ่านคิดวิเคราะห์และการใช้หลักภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่.4.พบว่า ปัญหาด้านผู้สอน คือ ครูสอนเนื้อหาในหนังสือเรียนเป็นส่วนใหญ่ ( = 4.64) ปัญหาด้านผู้เรียน คือ ผู้เรียนไม่ชอบอ่านหนังสือ ( .=.3.87) ปัญหาด้านสื่อการเรียนการสอน คือ สื่อการสอนไม่ทันสมัย ( = 4.39) ปัญหาด้านเนื้อหาหลักภาษาไทย คือ เนื้อหายากเกินไปสำหรับผู้เรียน ( = 4.24)

2. รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทางThinking.School.ประกอบด้วย หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการเรียนการสอน หลักการตอบสนอง ระบบสังคม สิ่งสนับสนุน สาระความรู้ และสิ่งส่งเสริมการเรียนรู้ ทั้งนี้ กระบวนการเรียนการสอน มี 4 ขั้นตอนประกอบด้วย ขั้นที่ 1 Do Now (D) เตรียมความพร้อมในเรื่องที่จะเรียนก่อนเรียน ขั้นที่ 2 Purpose (P).แจ้งจุดประสงค์ สร้างความกระจ่างทั้งต่อครูและนักเรียนในเรื่องที่จะเรียนรู้ ทิศทางการเลือกข้อมูล เนื้อหา ขั้นที่ 3.Work.Mode.(W).ปฏิบัติกิจกรรมนำเข้าสู่เนื้อหาในหลักสูตรด้วยเครื่องมือสอนคิด 5 เครื่องมือ.คือ PMI Compare and Contrast Six Thinking Hat KWL และ Mind Map ขั้นที่ 4 Reflective.Thinking.(R).การคิดแบบสะท้อนกลับ เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจ ผลการตรวจสอบรูปแบบการเรียนการสอน.DPWR.Model.โดยผู้เชี่ยวชาญพบว่า มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรูปแบบ

3. หลังทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทาง.Thinking.School.เพื่อส่งเสริม

การอ่านคิดวิเคราะห์และการใช้หลักภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนมีพัฒนาการ

เรื่องการอ่านคิดวิเคราะห์และการใช้หลักภาษาไทยสูงขึ้นและโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี

4.. ผลการประเมินการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทาง.Thinking.School.เพื่อส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์และการใช้หลักภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการอ่านคิดวิเคราะห์และการใช้หลักภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้รูปแบบการสอนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01

4.2 ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อรูปแบบการสอนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย ภคมน ขุนรักษ์ : [14 มี.ค. 2563 เวลา 18:14 น.]
อ่าน [1707] ไอพี : 171.7.219.16
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ