ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
บทความทางวิชาการ

A Study of the State of Problems and Needs for Organizing Public Mind Activities

In the high school Level

Santipong Yomarat¹, Assoc. Prof. Dr. Nirut Theungnak², Dr, Sompong Srikanlaya³

¹ Doctoral degree student in Curriculum and Instruction, Rajabhat Maha Sarakham University

²,³ Lecturers in Curriculum and Instruction, Faculty of Education, Rajabhat Maha Sarakham University

Abstract : This research aimed to: 1) study the state of problems and needs of organizing public mind activities in the high school level; 2) study the knowledge of public mind in the high school level; 3) study public mind logical thinking; 4) study the public mind behaviors in the high school level. The sample comprised 73 teachers who were in charged of public mind under Roi-et Office of Secondary Education Service Area 27 (Roi-et), 100 parents of high school education students of Muangsuangwitaya School, obtained through purposive sampling, and 210 students, obtained through stratified random sampling. The instruments consisted of: a questionnaire on the state of problems and needs for organizing public mind activities in the high school level, with the reliability of 0.85; a 4-choice test on knowledge of public mind, with 50 items and the reliability of 0.92; a 4-choice test to measure the level of the student’s public mind reasoning, with 50 items and the reliability of 0.88; and a rating scale evaluation form for public mind with the reliability of 0.93. The statistics employed in the analized dat was mean and standard deviation.

The results: the state of problems and needs for organizing public mind activities in the high school level, on the aspect of curriculum, model of organizing the activity, activity media, and measurement and evaluation, on the whole, was in the highest level. The highest rated problem and need were the model of organizing the activity. The students’ knowledge of public mind was in the fair level. Students’ public mind logical thinking must improved their quality, and the students’ public mind behavior was in fair level of quality.

Keywords: State of Problems and Needs for Organizing Public Mind Activities, Knowledge of Public

Mind, Public Mind Logical Thinking, Public Mind Behavior, High school Students

Introduction

The Thai society in the past was a Buddhist society that was full of love, connection, care, help and dependence on each other. The people lived together peacefully according to the characteristics of an ideal society. But at the present time, scientific progress and rapid development of information technology have brought about enormous changes in the global society as well as in the Thai society. The changes take place on the aspect of economy, politics and government. The way of life that has become

materialistic and has changed people to be more individually oriented. That is, they are less interested in public matters; they try to seek their personal benefit and ignore the public. This means the society lacks public mind and it affects individuals, families, communities, and the country. All these problems reflect the decline of public mind of the majority of the people (Chaiwat Suthirat. 2009 : 4) and it is perceived

that a part of the problem has come from the failure of providing education. The learning process must not aim to develop only the cognitive aspect of the people, but also build conscience of responsibility for the public and instill the right conscience as well. The Thai political crisis that has occurred since 2006 has revealed the political culture that is in conflict with the way of life in the community or the new civil society which is based on knowledge, love, and collaboration. It means that Thai people have encountered a crisis of value, virtue, and public mind, and have had altered behaviors as a result of the flow of foreign cultures. This has brought about value adjustment, materialistic behavior, and lack of public mind.

Developing public mind in a person should begin early in the childhood. The persons who have very high influence on the child are the parents, teachers and peers, and mass media, respectively. If the family, the teachers, the peers and the mass media constantly transmit good conscience and conscience for public properties to the child, the child will absorb the good characteristics into his own mind and keep them. Moreover, the nature of learning and interest of a child in each age differs. Developing public mind in the child, therefore, depends on the tactics of each development agent. It is up to him to decide what activity or experience should be organized for the child and how. There are many means to carry out such activities. Although the government sector has tried to develop the people to be ethical, to have public mind, and to have conscience for the public, under the National Economic and Social Development Plans, the results have not been as satisfactory as they should have been. This can be seen in situations that natural resources and the environment have been destroyed. Such destruction comes from a behavior that lacks public mind. Piriya Ninlamart (2007 : 25-30) conducted a survey and found that academically smart students tried to behave riskily to build their own area. Doing so might make them engrossed in the evil path. It was concluded that both the smart and not smart students lacked public conscience, lacked morality and lacked the foundations of democracy. They tended to be lazy, to cheat, to be boastful, and to be envious. This does not mean that the children were wrong, but it is an output of education that did not have enough power to build conscience. Organizing learning should not emphasize textbooks principally. Teaching should not cover only what is in the book without taking in what is learned from the life of the people in the community, society and environment. Learning the textbook should cover only a half and the other half should be with people in the society, community and environment which are counted as the foundation of morality and roots of democracy.

Developing public mind must cover 3 aspects: knowledge and understanding, reasoning in decision making, and behavior. The aspect of knowledge and understanding is knowledge and understanding of rights and duties of oneself and other’s in using public properties, knowing the outcome of an action or a circumstance, being able to keep pace with changes of the environment and the world. The reasoning in decision making is a process or way of thinking a person mainly uses in decision making concerning public mind. According to Kohlberg’s theory, it is divided into 6 stages from low to high. The

lowest stage is physical punishment avoidance. The second stage is seeking material reward. The third stage is behaving as approved by others. The fourth stage is behaving according to rules, law, and religious principles. The fifth stage is self-respect and being proud of doing right things. The sixth stage is adhering to universal ethical principles such as equality, justice, humanity, and hatred for evil (Kosol Meekun and Narong Tiammek. 2002 : 47). In terms of the students’ real action, they were: 1) avoidance

of using public utility or doing damage to the public utilities commonly used by the group; 2) taking it as their own duty to take part in looking after public properties according to their ability, and 3) respecting the right of other group members to use public property by not taking the public property as one’s own property as well as not hindering other people opportunity to use the public property. The author believes that public mind should be instilled and trained until it becomes a habit. In training each student to have more public mind, the trainer should reveal how a behavior without public mind or a behavior that ignores taking care of public property can cause various problems to the individual and the public. The student should be asked to think of the cause of and way to solve the problem.

The lack of public mind has become a growing social problem that needs to be solved urgently. This research, therefore, aimed to study the state of problems and needs for organizing public mind activities in upper secondary education.

Objective

To study the state of problems and needs for organizing public mind activities high school level.

Methodology

The study of the state of problems and needs for organizing public mind activities in high school level was a survey research.

Population and Sample

1. Population: 186 teachers who were in charge of public mind activities in the high school level in 73 schools under Roi-et Office of Secondary Education Service Area 27 (Roi-et), 11,845 students in the upper secondary level and in the academic year 2011, and 11,845 parents

2. The sample: the sample consisted of 73 teachers who were in charge of public mind activities in the high school under Roi-et Office of Secondary Education Service Area 27 (Roi-et), obtained through simple random sampling, and 100 parents of upper secondary education students in Muangsuangwitaya School, obtained through purposive sampling, and 210 students, obtained through stratified random sampling.

Year of Research 2012

Instruments

The study of the state of problems and needs for organizing public mind activities in the high school level used the following instruments.

1. A questionnaire on the state of problems and needs for organizing public mind activities in the high school level.

2. A 4-choice test on the knowledge of public mind of the students, containing 50 questions

3. A 4-choice test to measure the level of the student’s public mind reasoning in the high school level containing 50 questions

4. A rating scale for evaluation of public mind behavior of the students in the the high school level

Data Collection

The research procedure and data collection were carried out as follows:

1. The sampling of the 73 teachers who were in charge of public mind activities in the upper secondary level under Roi-et Office of Secondary Education Service Area 27 (Roi-et) employed simple random sampling. The sampling of 100 parents of the students in Muangsuangwitaya School employed purposive sampling. And the sampling of the 210 students employed stratified random sampling.

2. The questionnaires on the state of problems and needs for organizing public mind activities in the high school were sent to the sample.

3. Copies of the test on the student’s knowledge of public mind and the test to measure the level of the student’s public mind reasoning were sent to the sample.

4. Copies of the public mind behavior evaluation form were sent to the sampled teachers and parents.

5. The instruments were returned to the author.

6. The researcher collected the data from the instruments.

Data Analysis

The data analysis was carried out as follows:

1. Analyze the state of problems and the needs for organizing public mind activities in the upper secondary level. The data were interpreted and classified in to 5 levels as highest, high, moderate, low, and lowest.

2. Analyze the student’s knowledge of public mind in the upper secondary level. The data were interpreted as percent.

3. Analyze the level of the student’s public mind reasoning in the upper secondary level. The data were interpreted and classified into 5 levels as highest, high, moderate, low, and lowest.

4. Analyze the public mind behavior. The data were interpreted and classified into 5 levels as highest, high, moderate, low, and lowest.

The statistics employed in the analysis of data were mean and standard deviation. The data were interpreted and classified into 5 levels as highest, high, moderate, low, and lowest.

Conclusion

In the study of the state of problems and the needs for organizing public mind activities in the upper secondary level, it was found that:

1. The state of problems and the needs for organizing public mind activities in the upper secondary level, on the whole, was in the highest level ( 4.56). The problems are listed from high to low according to the value of the mean as follows: the aspect of the model of public mind activity organization had the problems in the highest level ( 4.82), and the aspect of measurement and evaluation of public mind had the problems in the highest level ( 4.55), the aspect of learning-teaching media on public mind had the problems in the high level ( 4.45), the aspect of the teacher’s lack of knowledge and understanding of the measurement and evaluation of public mind, and the aspect of curriculum and instruction of public mind had the problems in the high level ( 4.45) .

2. The needs for organizing public mind activities, on the whole, were in the highest level ( 4.56). The needs are listed from high to low according to the value of the mean as follows: the aspect of the model of public mind activity organization had the need in the highest level ( 4.81), and the aspect of measurement and evaluation of public mind had the need in the highest level ( 4.74), the aspect of learning-teaching media on public mind had the need in the high level ( 4.44), the aspect of the teacher’s lack of knowledge and understanding of the measurement and evaluation of public mind, and the aspect of curriculum of public mind had the need in the high level ( 4.45).

3. The students’ knowledge of public mind was at 56.74 %; the quality level was fair.

4. The level of the student’s public mind reasoning had the average of 2.56; the quality level was to be improved.

5. The level of public mind behavior had the average of 3.22; the quality level was fair.

Discussion

The study of the state of problems and the needs for organizing public mind activities in the upper secondary education level can be discussed as follows:

1. The state of problems of organizing public mind activities in the upper secondary education level, on the whole, was in the highest level ( 4.56) because organizing public mind activities is a matter of morality. Public mind stresses helping people to be good members of the society. Therefore, it was a problem for the teacher to organize the activity. The reasons are that the model of organizing the public mind activity was not clear-cut. Also, there was inadequacy of instruments for measurement and evaluation that yielded interpretable results. And the curriculum put more emphasis on science and technology. In terms of the need for organizing public mind activities, on the whole, the need was in the highest level ( 4.56). The aspect that had the highest need was the model of organizing public mind activities that could be an original model of organizing the activities. The application of such model of organizing public mind activities must incorporate activity organization plan, learning –teaching media, and measurement and evaluation.

The students’ knowledge of public mind was at 56.74 % and the quality level was fair. Although the Core Curriculum of Basic Education B.E. 2551 (Ministry of Education, 2009) designates public mind as 1 of 8 desirable characteristics that the educational institution must develop in the learner, it does not emphasize the knowledge of public mind. A public mind action can be carried out properly or not depends on the knowledge of the matter. This is in congruence with Duangduen Bhanthumnavin (2005 : 2) who states that having knowledge of the society and being able to tell which action is right and should be taken, which action is bad and should not be taken, which behavior is proper or not, is important. The knowledge of public mind or the knowledge of social values changes along with the age, the level of education, cognitive development, and knowledge of the social and religious regulations of the person.

2. The level of the student’s public mind reasoning had the average of 2.56 and the quality level was to be improved. This is because organizing public mind activities did not develop the student’s public mind reasoning. Public mind comes from the ability to think in order to take a proper action. The thinking is similar to how the computer works. That is, an input is inserted into the processor and there comes the output. Therefore developing public mind must be carried out according to the concept stated by Duangduen Bhanthumnavin (2005 : 2) that the reason that a person uses to decide

to act or not to act in a certain way depends on public mind reasoning. Nevertheless, persons with different levels of public mind reasons may have actions that are similar or not similar. And also the public mind reason is related to intellectual and emotional development with the respect of basic thinking, thinking for communication, general thinking, and higher-order thinking or complex thinking skill.

4. The level of public mind behavior had the average of 3.22 and the quality level was fair. This is because public mind takes place because of training in childhood and it develops along the person’s growth to adolescence and adulthood. Adults, thus, have to understand the nature of the child and give advice and encourage the right behaviors and instill public mind in the child. Furthermore, the child must be disciplinary and responsible which can be developed naturally. The child also learns to be disciplinary from the culture by the teaching and training from individuals and environment. This is a natural law of living together in the society, participating in activities, using things together, looking after public property, and sharing things among members of the group. However, the society at the present time is a society of consumerism that stresses the importance of materials. The society gives priority to the price rather than the value. The society aims to make benefit out of the nature and natural resources in order to change them to technology that gives convenience and comfort to the people in the society. The society is drifting along the flow of globalization of materialism. It is the society of imitation and competition in quantity rather than quality. It is the society of comparison of scientific and technological prosperity.

Bibliography

Ministry of Education. The Core Curriculum of Basic Education B.E. 2551: Bangkok. Agricultural

Cooperative Communities of Thailand Press, 2009.

Kosol Meekun and Narong Tiammek. The Results of Training of Using Ethical Reasons Incorporating

Mental Characteristics and Teacher Behaviors. Research Report Financially Supported by the

Master Project. Bangkok: Research and System Development. 2002.

Chaiwat Suthirat. Teaching Children to be Public-Minded. Bangkok: Vprint, 2009.

Duanfduen Bhanthumnavin. A High-Level Textbook on Intelligence and Learning Ability for

Thinking for a Better Life. Tree of Ethics Theory. Research and Personnel Development.

Bangkok: Chulalongkorn University Press. 1995

Piriya Nilamart. Factors Affecting the Public Mind of the Students in the 4th Class Range, Roi-et Office of

Secondary Education Service Area:

โพสต์โดย ไก่ : [16 มี.ค. 2563 เวลา 18:04 น.]
อ่าน [1864] ไอพี : 223.206.222.35
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 12,620 ครั้ง
ไม่ใช่แค่ไอคิว!! สร้างเด็กไทยพันธุ์ใหม่ “เก่ง-ฉลาด-ดี” ต้อง “ฝึกทักษะสมอง EF”
ไม่ใช่แค่ไอคิว!! สร้างเด็กไทยพันธุ์ใหม่ “เก่ง-ฉลาด-ดี” ต้อง “ฝึกทักษะสมอง EF”

เปิดอ่าน 9,622 ครั้ง
A Systems Approach for Developing Technological Literacy
A Systems Approach for Developing Technological Literacy

เปิดอ่าน 12,446 ครั้ง
เคล็ดลับคั้นมะนาวให้ได้น้ำมาก
เคล็ดลับคั้นมะนาวให้ได้น้ำมาก

เปิดอ่าน 12,965 ครั้ง
รับอากาศบริสุทธิ์ เพิ่มพลังให้สมอง
รับอากาศบริสุทธิ์ เพิ่มพลังให้สมอง

เปิดอ่าน 22,002 ครั้ง
"วาสนา" ดีจากไหน ลองดูที่ "เส้นวาสนา" จากลายมือกัน
"วาสนา" ดีจากไหน ลองดูที่ "เส้นวาสนา" จากลายมือกัน

เปิดอ่าน 34,484 ครั้ง
ขั้นตอนการใช้งานระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา
ขั้นตอนการใช้งานระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา

เปิดอ่าน 9,808 ครั้ง
ดูกันหรือยัง "กังนัม สไตล์" Original
ดูกันหรือยัง "กังนัม สไตล์" Original

เปิดอ่าน 12,504 ครั้ง
PowerPoint ชี้แจงและทำความเข้าใจการปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
PowerPoint ชี้แจงและทำความเข้าใจการปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

เปิดอ่าน 14,387 ครั้ง
ผลวิจัยการใช้แท็บเล็ตตามกระแส BYOT: Bring Your Own Technology
ผลวิจัยการใช้แท็บเล็ตตามกระแส BYOT: Bring Your Own Technology

เปิดอ่าน 13,575 ครั้ง
ผู้ว่าฯ เชียงราย ผุดไอเดีย สร้างถนนดอกซากุระ สั่งซื้อจากญี่ปุ่น
ผู้ว่าฯ เชียงราย ผุดไอเดีย สร้างถนนดอกซากุระ สั่งซื้อจากญี่ปุ่น

เปิดอ่าน 149,015 ครั้ง
คริส ไรท์ โพสต์แฉ"การศึกษาไทยไม่ไปไหน"เพราะใคร
คริส ไรท์ โพสต์แฉ"การศึกษาไทยไม่ไปไหน"เพราะใคร

เปิดอ่าน 10,743 ครั้ง
"ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน" ใช้ ICT เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้
"ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน" ใช้ ICT เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้

เปิดอ่าน 9,997 ครั้ง
8 เรื่องควรใส่ใจดูแล รถใช้ก๊าซ
8 เรื่องควรใส่ใจดูแล รถใช้ก๊าซ

เปิดอ่าน 15,444 ครั้ง
ฟ้า กับ เหว
ฟ้า กับ เหว

เปิดอ่าน 10,126 ครั้ง
ตรวจแคลเซียมหลอดเลือดหัวใจคิดใหม่ทำใหม่เพื่อหัวใจของคุณ
ตรวจแคลเซียมหลอดเลือดหัวใจคิดใหม่ทำใหม่เพื่อหัวใจของคุณ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 27,445 ครั้ง
โนบิ โนบิตะ : ตัวละครจากการ์ตูนโดราเอมอน
โนบิ โนบิตะ : ตัวละครจากการ์ตูนโดราเอมอน

เปิดอ่าน 8,755 ครั้ง
6 วิธีช่วยวัยรุ่นเก็บเงิน
6 วิธีช่วยวัยรุ่นเก็บเงิน

เปิดอ่าน 20,438 ครั้ง
3 steps พุงยุบใน 2 weeks
3 steps พุงยุบใน 2 weeks

เปิดอ่าน 10,022 ครั้ง
5 วิธีดี ๆ ที่ช่วยให้คุณสนุกกับการลดน้ำหนัก
5 วิธีดี ๆ ที่ช่วยให้คุณสนุกกับการลดน้ำหนัก

เปิดอ่าน 9,814 ครั้ง
12 วิธีแก้เซ็ง
12 วิธีแก้เซ็ง เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ