ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาหนังสือเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมทักษะการฟังและการพูด สำหรับนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1

การส่งเสริมพัฒนาทางภาษาให้กับเด็กปฐมวัยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ เพราะภาษาเป็นเครื่องมือที่จะให้ผู้อื่นเข้าใจ ภาษาเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ซึ่งต้องอาศัยทักษะทั้ง 4 ด้าน การส่งเสริมให้เด็กได้ใช้ภาษาที่ถูกต้องจะช่วยให้เด็กสามารถแสดงความคิดเห็น ความเข้าใจของตนให้ผู้อื่นเข้าใจ โดยเฉพาะด้านทักษะการฟังและการพูดซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานของการอ่านและการเขียนยังเป็นปัญหาอยู่มาก ดังนั้น ผู้ศึกษาค้นคว้า จึงได้ศึกษาวิธีแก้ปัญหาดังกล่าวโดยการจัดประสบการณ์ด้วยหนังสือเสริมประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมทักษะการฟังและการพูด สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่1 ซึ่งทำให้ประสบผลสำเร็จในการจัดประสบการณ์ได้ ความมุ่งหมายของการศึกษา 1) เพื่อพัฒนาหนังสือเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมทักษะการฟังและการพูด สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์80/80 2 ) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนด้วยหนังสือเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมทักษะการฟังและการพูดสำหรับนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านทักษะการฟังและการพูดของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์ด้วยหนังสือเสริมประสบการณ์ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่มีต่อหนังสือเสริมประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมทักษะการฟังและการพูด กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 33 คน ซึ่งได้มาโดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าคือ 1) หนังสือเสริมประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมทักษะการฟังและการพูด ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ซึ่งมีจำนวน 10 เรื่อง 2) แผนการจัดประสบการณ์ด้วยหนังสือเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมทักษะการฟังและการพูด ชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 40 แผน ไม่รวมแผนการประเมินทักษะการฟังและการพูด ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์ 3 ) แบบประเมินทักษะการฟังและการพูด ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ จำนวน 20 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ ตั้งแต่ 0.22 – 0.67 และมีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.93 4 ) แบบวัดความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปี1ที่มีต่อการจัดประสบการณ์ด้วยหนังสือเสริมประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมทักษะการฟังและการพูด เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ (Rating Scale) จำนวน 10 ข้อสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบสมมติฐานใช้ t-test (Dependent Samples)

ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้

1) ประสิทธิภาพของการพัฒนาหนังสือเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมทักษะการฟังและการพูด สำหรับนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ 84.87/ 85.45 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

2) ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนด้วยหนังสือเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมทักษะการฟังและการพูด สำหรับนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ 0.7391 แสดงว่า นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมทักษะการฟังและการพูดมีความก้าวหน้าทางการเรียนสูงขึ้นคิดเป็นร้อยละ 73.91

3) การเปรียบเทียบความสามารถด้านทักษะการฟังและการพูดของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 หลังการจัดประสบการณ์สูงกว่าคะแนนก่อนการจัดประสบการณ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .01

4) นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อการจัดประสบการณ์ด้วยหนังสือเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมทักษะการฟังและการพูด มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 2.71 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก

โดยสรุป การจัดประสบการณ์ด้วยหนังสือเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมทักษะการฟังและการพูด ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยให้นักเรียนมีความสามารถด้านทักษะการฟังและการพูดสูงขึ้น ดังนั้นครูผู้สอนระดับปฐมวัยจึงควรนำวิธีการจัดประสบการณ์ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

โพสต์โดย วิริดา : [24 มี.ค. 2563 เวลา 10:12 น.]
อ่าน [1113] ไอพี : 49.228.177.115
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ