ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ชื่อผลงาน รายงานผลการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง โดยใช้เกมการละเล่นพื้นบ้าน เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย (3 -4 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลฝายแก้ว อ

ชื่อผลงาน รายงานผลการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง โดยใช้เกมการละเล่นพื้นบ้าน เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย (3 -4 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลฝายแก้ว

อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

ผู้วิจัย นางจันทรา เสาวมาลย์

ปีการศึกษา 2561

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาการพัฒนาทักษะทางสังคมโดยผ่านกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน สำหรับเด็กปฐมวัย 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยกับการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตําบลฝายแก้ว อําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้คือ นักเรียนชาย - หญิง อายุ 3 – 4 ปี ระดับชั้นปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลฝายแก้ว อําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ซึ่งได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purpose Sample) จํานวน 1 ห้องเรียนมี จํานวนนักเรียน 23 คน ผู้วิจัยเป็นผู้ดําเนินการทดลองด้วยตนเอง จํานวน 24 สัปดาห์ 24 กิจกรรม

แบบแผนของการวิจัยที่ใช้ คือวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบ One - group Time - Series Design) เป็นการติดตามกลุ่มเป้าหมายเป็นระยะ ๆ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมกลางแจ้ง เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลฝายแก้ว อําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลฝายแก้ว กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แบบประเมินทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย สถิติที่ใช้สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และสถิติการทดสอบ (The Wilcoxon Matched Pairs – signed Ranks Test) ผลการจัดการศึกษาพบว่า

1. กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านสําหรับเด็กปฐมวัย สามารถส่งเสริมพัฒนาการด้านทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย เมื่อเปรียบเทียบกับพัฒนาการด้านทักษะทางสังคม พบว่า กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน สําหรับเด็กปฐมวัย สามารถส่งเสริมพัฒนาการด้านทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ในภาพรวมได้ ในระดับร้อยละ 51.85 (8 มาตรฐาน 14 ตัวบ่งชี้ 17 สภาพที่พึงประสงค์) ของจํานวนมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 (12 มาตรฐาน 27 ตัวบ่งชี้) แต่เมื่อพิจารณาแยกตามพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็กปฐมวัย พบว่า ผลการพัฒนาด้านทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย จากหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ที่เกิดจากกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน สําหรับเด็กปฐมวัย ข้างต้น พบว่า กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน สําหรับเด็กปฐมวัย สามารถส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ ส่งเสริมมาตรฐานที่ 3 มาตรฐานที่ 4 และมาตรฐานที่ 5) และด้านสติปัญญา (ส่งเสริมมาตรฐานที่ 10 มาตรฐานที่ 11 และมาตรฐานที่ 12) คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมา คือ พัฒนาการด้านร่างกาย (ส่งเสริมมาตรฐานที่ 1) คิดเป็นร้อยละ 50 และพัฒนาการด้านสังคม (ส่งเสริมมาตรฐานที่ 8) คิดเป็นร้อยละ 25

2. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง พัฒนาการด้านทักษะทางสังคมกับการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน สําหรับเด็กปฐมวัย พบว่า นักเรียนชั้นปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์การละเล่นพื้นบ้านสําหรับเด็กปฐมวัย มีความถี่ของพัฒนาการด้านทักษะทางสังคม ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 ที่ได้จากแบบสังเกตพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้านทักษะทางสังคม พบว่า การละเล่นพื้นบ้านทั้ง 24 กิจกรรม สามารถส่งเสริมให้เกิดพัฒนาการด้านทักษะทางสังคม ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 โดยมีคะแนนพัฒนาการเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 8.72 คะแนน คิดเป็นร้อยละ (%) 96.62 โดยมีคะแนนพัฒนาการเฉลี่ยต่ำสุดอยู่ที่ 8.26 คะแนน คิดเป็นร้อยละ (%) 91.79 และพัฒนาการทักษะทางสังคมเด็กปฐมวัย (3-4 ปี) จากการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง โดยการใช้เกมการละเล่นพื้นบ้าน หลังการทดลองสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าหลังการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง โดยการใช้เกมการละเล่นพื้นบ้านส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีทักษะทางสังคมสูงขึ้น

โพสต์โดย ชมพู : [30 พ.ค. 2563 เวลา 08:42 น.]
อ่าน [116] ไอพี : 171.4.242.119
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ