ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาชุดคู่มือแผนพัฒนาคุณภาพสุขภาวะนักเรียน โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต จังหวัดชุมพร

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดคู่มือแผนพัฒนาคุณภาพสุขภาวะนักเรียน

ชื่อผู้ศึกษา สุภาภรณ์ หาญณรงชัยกิจ

สถานที่ศึกษา โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร สำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชุมพร เขต 1

ปีที่ทำการศึกษา ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ

ชุดคู่มือแผนพัฒนาคุณภาพสุขภาวะนักเรียน ประกอบด้วยคู่มือการปฏิบัติงาน 2 เล่ม ได้แก่ เล่มที่ 1 คู่มือคู่มือแผนพัฒนาคุณภาพสุขภาวะนักเรียนและ เล่มที่ 2 คู่มือปฏิบัติงานของครูที่ดูแลสุขภาวะของนักเรียน การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดคู่มือแผนพัฒนาคุณภาพสุขภาวะนักเรียน 2) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดคู่มือแผนพัฒนาคุณภาพสุขภาวะนักเรียน 75/75 3) เพื่อทดลองใช้ชุดคู่มือแผนพัฒนาคุณภาพสุขภาวะนักเรียน 4) เพื่อประเมินผลและปรับปรุงชุดคู่มือแผนพัฒนาคุณภาพสุขภาวะนักเรียน ด้านความสามารถของครูที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานระบบการดูแลสุขภาวะนักเรียน โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) คู่มือคู่มือแผนพัฒนาคุณภาพสุขภาวะนักเรียน คู่มือปฏิบัติงานของครูที่ดูแลสุขภาวะของนักเรียน 2) แบบประเมินความรู้ความเข้าใจของครูที่ปรึกษาเกี่ยวกับระบบการดูแลสุขภาวะของนักเรียน 3) แบบประเมินการดำเนินงานสุขภาวะของนักเรียน 4) แบบประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อการใช้ชุดคู่มือ

1. นักเรียนได้รับการส่งเสริม พัฒนา ดูแล และแก้ไขปัญหาด้วยมีวิธีที่ถูกต้องได้เต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีทักษะชีวิต และสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

2. ครูที่ปรึกษาและผู้เกี่ยวข้อง มีความต้องการคู่มือการปฏิบัติงานระบบการดูแลสุขภาวะของนักเรียน ทั้งนี้เพราะครูยังขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงาน

3. ผลการพัฒนาชุดคู่มือแผนพัฒนาคุณภาพสุขภาวะนักเรียน ประกอบด้วย คู่มือคู่มือแผนพัฒนาคุณภาพสุขภาวะนักเรียนและ และคู่มือปฏิบัติงานของครูที่ดูแลสุขภาวะของนักเรียน คู่มือแต่ละเล่มมีเนื้อหาสาระประกอบด้วย คำชี้แจงการใช้คู่มือ วัตถุประสงค์ของคู่มือ ขอบข่ายเนื้อหา แนวทางในการปฏิบัติงาน แบบประเมินการดำเนินงานระบบการดูแลสุขภาวะของนักเรียนก่อนและหลังการศึกษาคู่มือข้อเสนอแนะ และแหล่งข้อมูลอ้างอิง ในส่วนของเนื้อหาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ โดยมีรายละเอียดเพียงพอต่อการศึกษา สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและเอื้อต่อการพัฒนาความสามารถของครู ได้แก่

ส่วนที่ 1 ชุดคู่มือแผนพัฒนาคุณภาพสุขภาวะนักเรียน เนื้อหาประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ความสำคัญของระบบการดูแลสุขภาวะนักเรียน บทบาทหน้าที่ของโรงเรียน ปรัชญาและหลักการทำงานของครูและผู้เกี่ยวข้อง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานของโรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต และเทคนิคในการปฏิบัติงานและการประเมินผลการดำเนินงานระบบการดูแลสุขภาวะของนักเรียน

ส่วนที่ 2 คู่มือปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา เนื้อหาประกอบด้วย การปฏิบัติงานดูแลสุขภาวะนักเรียน 5 ขั้นตอน แบบฟอร์มต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

4. ผลการทดลองใช้คู่มือ ผู้ศึกษานำชุดคู่มือแผนพัฒนาคุณภาพสุขภาวะนักเรียน ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นครูที่ปรึกษา ของโรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต จำนวน 48 คน พบว่าครูกลุ่มตัวอย่างมีความพอใจและเต็มใจให้ความร่วมมือในการพัฒนาคู่มือ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้ศึกษาได้เชิญครูกลุ่มตัวอย่างมาตกลงทำความเข้าใจ พร้อมแนะนำขั้นตอนการศึกษาคู่มืออย่างละเอียดและเป็นกันเอง และในระหว่างการดำเนินการทดลองใช้คู่มือ ผู้ศึกษาได้ติดตาม เป็นที่ปรึกษาอยู่ทุกระยะ ด้วยกระบวนการในการดำเนินงานส่งผลให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานในระบบการดูแลสุขภาวะของนักเรียนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ส่งผลให้นักเรียนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ให้พัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ และสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

5. ผลการประเมินและปรับปรุงแก้ไขคู่มือ 1) ผลการประเมินความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานในระบบการดูแลสุขภาวะนักเรียน พบว่าครูที่ปรึกษากลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงาน หลังศึกษาคู่มือสูงกว่าก่อนศึกษาคู่มืออย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 2) ผลการศึกษาความคิดเห็นของครูที่ปรึกษาที่มีต่อคู่มือ พบว่าครูที่ทดลองใช้คู่มือมีความเห็นว่าคู่มือทำให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้ ซึ่งส่งผลต่อนักเรียนพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ และสามารถในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

โพสต์โดย พิม : [14 ก.ค. 2563 เวลา 13:11 น.]
อ่าน [1703] ไอพี : 1.0.166.206
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 8,596 ครั้ง
ประกาศสงกรานต์ ปี ๒๕๕๒
ประกาศสงกรานต์ ปี ๒๕๕๒

เปิดอ่าน 13,305 ครั้ง
อาการแบบไหนที่เรียกว่ากำลังขาดวิตามินซี
อาการแบบไหนที่เรียกว่ากำลังขาดวิตามินซี

เปิดอ่าน 11,696 ครั้ง
ลายมืออัจฉริยะผู้นำ เป็นอย่างไร?
ลายมืออัจฉริยะผู้นำ เป็นอย่างไร?

เปิดอ่าน 10,179 ครั้ง
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก 17 ประการ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก 17 ประการ

เปิดอ่าน 10,887 ครั้ง
8 การออกกำลังดีที่สุด และแย่ที่สุดสำหรับหัวใจ
8 การออกกำลังดีที่สุด และแย่ที่สุดสำหรับหัวใจ

เปิดอ่าน 22,557 ครั้ง
วิธีต้มไข่ให้ปอกง่าย
วิธีต้มไข่ให้ปอกง่าย

เปิดอ่าน 10,386 ครั้ง
ว่านชักมดลูก
ว่านชักมดลูก

เปิดอ่าน 11,104 ครั้ง
ลีมูซีนรถประจำตำแหน่งผู้นำสหรัฐฯ
ลีมูซีนรถประจำตำแหน่งผู้นำสหรัฐฯ

เปิดอ่าน 55,099 ครั้ง
เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปิดอ่าน 78,983 ครั้ง
20 เรื่องวิทยาศาสตร์น่ารู้
20 เรื่องวิทยาศาสตร์น่ารู้

เปิดอ่าน 18,558 ครั้ง
"มองการศึกษาในมุมใหม่" การ์ตูนสะท้อนการศึกษาไทย ที่ "ผู้ใหญ่" ควรทำความเข้าใจ
"มองการศึกษาในมุมใหม่" การ์ตูนสะท้อนการศึกษาไทย ที่ "ผู้ใหญ่" ควรทำความเข้าใจ

เปิดอ่าน 35,472 ครั้ง
การเรียนการสอนแบบ Montessori
การเรียนการสอนแบบ Montessori

เปิดอ่าน 7,354 ครั้ง
ความคิดสร้างสรรค์ (1)
ความคิดสร้างสรรค์ (1)

เปิดอ่าน 17,322 ครั้ง
ประวัติฟุตบอลโลก (World Cup)
ประวัติฟุตบอลโลก (World Cup)

เปิดอ่าน 22,445 ครั้ง
Do’s Don’ts เคี้ยวให้ฟันปลอดภัย
Do’s Don’ts เคี้ยวให้ฟันปลอดภัย

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 15,409 ครั้ง
พลังบำบัดจากน้ำมะพร้าว
พลังบำบัดจากน้ำมะพร้าว

เปิดอ่าน 20,763 ครั้ง
มารู้จัก Flower Ball กันเถอะ
มารู้จัก Flower Ball กันเถอะ

เปิดอ่าน 43,218 ครั้ง
6P คาถาที่จะทำให้คุณครูมีความสุขกับการทำงาน
6P คาถาที่จะทำให้คุณครูมีความสุขกับการทำงาน

เปิดอ่าน 7,715 ครั้ง
หลักฟื้นสภาพจิตใจหลังน้ำลด
หลักฟื้นสภาพจิตใจหลังน้ำลด

เปิดอ่าน 8,144 ครั้ง
หน่วยจัดประสบการณ์และหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ชั้นอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
หน่วยจัดประสบการณ์และหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ชั้นอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ