ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม เรื่อง การบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็ก OSOP นวัตวิถีแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ PPR MODEL

บทสรุปผู้บริหาร

โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ที่ตั้งอยู่ห่างไกลจากตัวเมือง นักเรียนมีโอกาสในการพัฒนาตนเองและเรียนรู้นอกสถานที่ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับโรงเรียนในเมือง จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนานวัตกรรมที่เป็นของโรงเรียนตามบริบท สภาพความต้องการ และเป้าหมายการพัฒนาของโรงเรียน จึงได้ทำการสำรวจปัญหาและความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง และครู โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ นำมาจัดลำดับความสำคัญเพื่อกำหนดเป็นแนวทางของการดำเนินงาน การบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาขนาดเล็ก เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและ คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาที่ทุกฝ่ายทั้งชุมชน วัด หน่วยงานสถานศึกษาต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม มีการบูรณาการองค์ความรู้สู่โรงเรียนนวัตกรรม การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งการทํางานเป็นทีม ที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทุกคน ร่วมปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจตามศักยภาพ ตลอดจนนโยบายในการบริหารจัดการศึกษาได้นําพลังชุมชนของ “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) เข้ามามีส่วนร่วมในการระดม ทรัพยากรทางการศึกษา ด้านสื่ออุปกรณ์ งบประมาณ ทุนการศึกษา รวมทั้งการบริจาคเพื่อการพัฒนา สร้างแหล่งเรียนรู้ต่างๆ บังเกิดประโยชน์และเกิดผลดีต่อผู้เรียนอย่างสูงสุด ทําให้ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันและพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ มีความรู้ความสามารถ มีทักษะการคิด และทักษะชีวิตที่สามารถเชื่อมโยงสู่ทักษะในการประกอบอาชีพ และทักษะทางสังคมที่สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข ทั้งนี้จึงเป็นผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกําหนด มีคุณลักษณะตามแนวทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะ 3R8C และกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning

เนื่องด้วยโรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประปี 2556 โรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้ลงมือทำกิจกรรมปลูกผักสวนครัว เช่น ต้นหอม ผักชี ผักกาดแก้ว ผักกุยช่าย พริก ใบชะพลู กล้วย ข่า ตะไคร้ มะกรูด มะนาว ปลูกข้าว เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่พื้นบ้านไว้รับประทานเสริมเป็นอาหารกลางวัน แต่ยังขาดทักษะการนำวัตถุดิบเหล่านี้มาประกอบอาหาร แปรรูปอาหารหรือถนอมอาหาร สอดคล้องกับคนในชุมชนบ้านวังหินเก่าค้อส่วนใหญ่ก็ปลูกพืช ผักสวนครัว ผลไม้ไว้รับประทานเอง ทั้งรับประทานแบบสดและแปรรูปถนอมอาหารเก็บไว้รับประทาน ส่วนที่เหลือก็ส่งขายในชุมชน ได้ขึ้นทะเบียนสินค้า OTOP หลากหลายผลิตภัณฑ์เป็นนวัตวิถี OTOP ชุมชุน เช่น ขนมข้าวแต๋น น้ำพริกปลาร้า มะขามแช่อิ่ม กระเป๋าผ้าไทย เป็นต้น โรงเรียนกับชุมชนจึงได้ร่วมมือกันพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานของนักเรียน โดยให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ผ่านการลงมือฝึกปฏิบัติจริง เกิดกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning จากปราชญ์ผู้รู้ชาวบ้านในชุมชน และได้รับคำแนะนำ ความรู้ เทคนิควิธีการทำงาน ในการทำกิจกรรมต่างๆ จากพัฒนาการชุมชน อำเภอเปือยน้อย จึงทำให้นักเรียนเกิดทักษะการทำงาน การคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ผลงาน มีทักษะในการสืบค้นนำเสนอข้อมูล การร่วมมือกันทำงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคล เกิดทักษะทางอาชีพ ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง นักเรียนมีความเป็นเลิศในด้านต่างๆ ส่งผลให้มีประสบการณ์เกิดความสําเร็จ และได้รับรางวัลดีเด่นต่างๆ มากมาย เช่น ชนะเลิศเหรียญทองระดับชาติการแข่งขันกิจกรรมน้ำพริกผักสดเครื่องเคียง ชนะเลิศเหรียญทองระดับชาติการแข่งขันกิจกรรมทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ชนะเลิศเหรียญทองระดับเขตพื้นที่การศึกษากิจกรรมประกวดแปรรูปอาหาร ชนะเลิศเหรียญเงินระเขตพื้นที่การศึกษากิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ชนะเลิศเหรียญเงินระดับเขตพื้นที่การศึกษากิจกรรมการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ จึงเกิดเป็นแนวทางในการสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็ก

การบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็ก OSOP นวัตวิถีแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ PPR MODEL เป็นนวัตกรรมด้านบริหารและการจัดการสถานศึกษา ที่ได้พัฒนาเพื่อใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาขนาดเล็ก โดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA ในการดำเนินงานซึ่งขั้นตอนในการพัฒนานวัตกรรม การบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็ก OSOP นวัตวิถีแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ PPR MODEL

โพสต์โดย อร : [12 ก.พ. 2564 เวลา 08:20 น.]
อ่าน [1193] ไอพี : 110.171.137.17
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ