ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รูปแบบการพัฒนากีฬาฟุตบอลของโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา สพม.33

เรื่อง รูปแบบการพัฒนากีฬาฟุตบอลของโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา สพม.33

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา จังหวัดสุรินทร์

แนวคิดการพัฒนา

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา สพม.33 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบทั่วไป จัดการเรียนการสอนรายวิชาฟุตบอล ภายใต้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เป็นรายวิชาเพิ่มเติมในหลักสูตรสุขศึกษาและพลศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายเพียงหนึ่งรายวิชาในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่งเท่านั้น ซึ่งไม่เหมือนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนกีฬาหรือโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เปิดห้องเรียนพิเศษด้านกีฬาที่มีความเข้มข้นด้านหลักสูตรสำหรับการเตรียมพื้นฐานฟุตบอล อีกทั้งยังไม่มีครูผู้สอนและทีมครูผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญทางฟุตบอล ขาดการออกแบบกิจกรรม การเรียนหรือปรับให้นักเรียนให้มีเวลาในการฝึกซ้อมเหมือนนักฟุตบอลเพื่อการแข่งขันหรืออาชีพ ขาดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เป็นกิจกรรมเติมแรงบันดาลใจที่จะช่วยให้การนำหลักสูตรฯ ไปใช้ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งๆ ขึ้น นำไปสู่การพัฒนาและความสำเร็จของนักฟุตบอลอาชีพให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ขาดกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลระหว่างโรงเรียน ขาดกิจกรรมการศึกษาหรือฝึกซ้อมฟุตบอลร่วมกับในทีมฟุตบอลอาชีพในประเทศ อีกทั้งผลการแข่งขันฟุตบอลของทีมโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยาที่ผ่านมายังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรและที่สำคัญยังขาดรูปแบบในการพัฒนากีฬาฟุตบอลอย่างเป็นระบบ หากโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยามีรูปแบบการพัฒนากีฬาฟุตบอลอย่างชัดเจน จะทำให้การพัฒนากีฬาฟุตบอลในโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยามีความเป็นระบบและประสบความสำเร็จเพิ่มขึ้น

กระบวนการออกแบบและพัฒนานวัตกรรม

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลจากหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการพัฒนากีฬาฟุตบอลของโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา สพม.33 เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการกำหนดรูปแบบการพัฒนากีฬาฟุตบอลในเชิงหลักการ

ขั้นตอนที่ 2 สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อกำหนดรูปแบบการพัฒนากีฬาฟุตบอลของโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา สพม.33 ตามกระบวนการทำ Benchmarking ในเชิงบูรณาการเข้ากับแนวทางปฏิบัติจริงนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ มาจัดทำกรอบในการสัมภาษณ์และนำไปสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยใช้แนวคำถาม (Interview Guide) จำนวน 10 คน (ผู้บริหารศูนย์ฝึกเยาวชนหินโคนอะคาเดมี่ บุคลากรด้านกีฬา ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล ชุมชนและผู้ปกครอง)

ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนากีฬาฟุตบอลของโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา สพม.33 ตามแนวทางการทำ Benchmarking ในการนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนประสบความสำเร็จ โดยการจัดกลุ่มสนทนา (Focus Group Discussion) โดยจัดสนทนากลุ่ม 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 (กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน) จำนวน 15 คน กลุ่มที่ 2 (กลุ่มคณะกรรมการบริหารโรงเรียน) จำนวน 15 คน กลุ่มที่ 3 (กลุ่มครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ) จำนวน 4 คน สถานที่โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา

ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลรูปแบบการพัฒนากีฬาฟุตบอลของโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา สพม.33

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการใช่นวัตกรรม

รูปแบบการพัฒนากีฬาฟุตบอลของโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา สพม.33 เป็นรูปแบบที่มีความเชื่อมโยงและ มีความสัมพันธ์ในการพัฒนากีฬาฟุตบอล 5 ประการ คือ 1) การวางแผน เป็นการร่วมกันในการระบุกลยุทธ์ที่ตั้งใจ การเลือกกระบวนการที่จะเทียบวัด การเลือกองค์ประกอบที่วิเคราะห์แล้วว่าประสบผลสำเร็จและมีแนวปฏิบัติเพิ่มเติม คือ การระบุโครงร่างที่คาดหวังไว้ให้ชัดเจน 2) การสร้างทีม เป็นขั้นตอนที่ต่อจากการวางแผน เมื่อวางแผนแล้วสร้างทีมด้วยการเลือกสมาชิกในทีมและการฝึกอบรมทีม 3) การรวบรวมข้อมูล เป็นขั้นตอนในการลงมือปฏิบัติในการรวบรวมข้อมูล แนวการปฏิบัติของโรงเรียนและแนวการปฏิบัติขององค์กรที่เทียบวัด 4) การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการเปรียบเทียบการปฏิบัติและค้นหาช่องว่างของโรงเรียนกับองค์กรที่เทียบวัดและมีแนวปฏิบัติเพิ่มเติม คือ การค้นหาสิ่งที่เทียบวัด 5) การลงมือปฏิบัติแก้ไข เป็นขั้นตอนการลงมือปฏิบัติแก้ไข ประกอบด้วยแนวปฏิบัติในการกำหนดเป้าหมาย การตัดสินใจเปลี่ยนแปลงกระบวนการการลงมือปฏิบัติการจัดเตรียมงบประมาณและมีแนวปฏิบัติเพิ่มเติม คือ การติดตามการประเมินผล จนได้รูปแบบการพัฒนากีฬาฟุตบอลของโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา สพม.33 ที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ทำให้ทีมกีฬาฟุตบอลของโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยามีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและประสบความสำเร็จเพิ่มขึ้นในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการต่างๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศ

โพสต์โดย manud thesthong : [4 เม.ย. 2564 เวลา 17:19 น.]
อ่าน [1269] ไอพี : 223.205.251.250
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 8,461 ครั้ง
เคล็ดลับ 12 ข้อ จากแพทย์จีน
เคล็ดลับ 12 ข้อ จากแพทย์จีน

เปิดอ่าน 10,526 ครั้ง
มหัศจรรย์สมุนไพรไทยต้านโรคคนเมือง
มหัศจรรย์สมุนไพรไทยต้านโรคคนเมือง

เปิดอ่าน 11,845 ครั้ง
หลังออกกำลังกาย กินอะไรให้ร่างกายฟื้นตัวดี
หลังออกกำลังกาย กินอะไรให้ร่างกายฟื้นตัวดี

เปิดอ่าน 44,443 ครั้ง
มารยาทในการกล่าวขอบคุณ(Thank you)
มารยาทในการกล่าวขอบคุณ(Thank you)

เปิดอ่าน 56,891 ครั้ง
ผลสัมฤทธิ์การปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (The Achievement of Education Reform)
ผลสัมฤทธิ์การปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (The Achievement of Education Reform)

เปิดอ่าน 23,574 ครั้ง
6 วิธีรับปีใหม่แบบเฮงๆ จัดกระเป๋าสตางค์รับเงินไหล ใส่เสื้อ 5 สีมงคล
6 วิธีรับปีใหม่แบบเฮงๆ จัดกระเป๋าสตางค์รับเงินไหล ใส่เสื้อ 5 สีมงคล

เปิดอ่าน 25,231 ครั้ง
ยก "ครู" เป็นอาชีพทรงเกียรติ เด็กจึงจะเรียนเก่ง ตอน1
ยก "ครู" เป็นอาชีพทรงเกียรติ เด็กจึงจะเรียนเก่ง ตอน1

เปิดอ่าน 6,994 ครั้ง
องค์กรของคุณใช้เครื่องมืออัตโนมัติด้านไอทีที่เหมาะสมหรือไม่
องค์กรของคุณใช้เครื่องมืออัตโนมัติด้านไอทีที่เหมาะสมหรือไม่

เปิดอ่าน 217,874 ครั้ง
เรื่องที่ควรรู้ ก่อนคิดจะเลี้ยง "ไซบีเรียน ฮัสกี้"
เรื่องที่ควรรู้ ก่อนคิดจะเลี้ยง "ไซบีเรียน ฮัสกี้"

เปิดอ่าน 9,331 ครั้ง
10 ท่ากระชับสัดส่วนสวย
10 ท่ากระชับสัดส่วนสวย

เปิดอ่าน 7,266 ครั้ง
อุดมศึกษาไทยเสื้อไซซ์เดียว
อุดมศึกษาไทยเสื้อไซซ์เดียว

เปิดอ่าน 10,942 ครั้ง
รูปหัวใจทำไมเป็นแบบนี้
รูปหัวใจทำไมเป็นแบบนี้

เปิดอ่าน 14,619 ครั้ง
คลิปแนะนำวิธีระบายความร้อนรถตากแดดแบบเร่งด่วน แบบนี้ต้องลอง
คลิปแนะนำวิธีระบายความร้อนรถตากแดดแบบเร่งด่วน แบบนี้ต้องลอง

เปิดอ่าน 10,021 ครั้ง
"สับปะรด" ลดริ้วรอยบนใบหน้า
"สับปะรด" ลดริ้วรอยบนใบหน้า

เปิดอ่าน 8,883 ครั้ง
กลูต้าไทโอน ทำให้ผิวขาวจริงหรือไม่?
กลูต้าไทโอน ทำให้ผิวขาวจริงหรือไม่?

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 7,683 ครั้ง
ห้องเรียนสีดำ : ตูนส์ศึกษา โดย ครรชิต มนูญผล
ห้องเรียนสีดำ : ตูนส์ศึกษา โดย ครรชิต มนูญผล

เปิดอ่าน 13,851 ครั้ง
นั่งหน้าคอมฯ นาน ๆ อาจตายได้!
นั่งหน้าคอมฯ นาน ๆ อาจตายได้!

เปิดอ่าน 10,456 ครั้ง
คลิป ซึ้งๆ สอนให้รู้ว่า อย่าดูคนแค่ภายนอก
คลิป ซึ้งๆ สอนให้รู้ว่า อย่าดูคนแค่ภายนอก

เปิดอ่าน 16,228 ครั้ง
สถานที่นอนดู ฝนดาวตก ชัด ๆ 17-18 พ.ย.นี้
สถานที่นอนดู ฝนดาวตก ชัด ๆ 17-18 พ.ย.นี้

เปิดอ่าน 14,324 ครั้ง
เสมาการ์ตูน
เสมาการ์ตูน เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ