ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รูปแบบการพัฒนากีฬาฟุตบอลของโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา สพม.33

เรื่อง รูปแบบการพัฒนากีฬาฟุตบอลของโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา สพม.33

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา จังหวัดสุรินทร์

แนวคิดการพัฒนา

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา สพม.33 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบทั่วไป จัดการเรียนการสอนรายวิชาฟุตบอล ภายใต้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เป็นรายวิชาเพิ่มเติมในหลักสูตรสุขศึกษาและพลศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายเพียงหนึ่งรายวิชาในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่งเท่านั้น ซึ่งไม่เหมือนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนกีฬาหรือโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เปิดห้องเรียนพิเศษด้านกีฬาที่มีความเข้มข้นด้านหลักสูตรสำหรับการเตรียมพื้นฐานฟุตบอล อีกทั้งยังไม่มีครูผู้สอนและทีมครูผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญทางฟุตบอล ขาดการออกแบบกิจกรรม การเรียนหรือปรับให้นักเรียนให้มีเวลาในการฝึกซ้อมเหมือนนักฟุตบอลเพื่อการแข่งขันหรืออาชีพ ขาดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เป็นกิจกรรมเติมแรงบันดาลใจที่จะช่วยให้การนำหลักสูตรฯ ไปใช้ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งๆ ขึ้น นำไปสู่การพัฒนาและความสำเร็จของนักฟุตบอลอาชีพให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ขาดกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลระหว่างโรงเรียน ขาดกิจกรรมการศึกษาหรือฝึกซ้อมฟุตบอลร่วมกับในทีมฟุตบอลอาชีพในประเทศ อีกทั้งผลการแข่งขันฟุตบอลของทีมโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยาที่ผ่านมายังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรและที่สำคัญยังขาดรูปแบบในการพัฒนากีฬาฟุตบอลอย่างเป็นระบบ หากโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยามีรูปแบบการพัฒนากีฬาฟุตบอลอย่างชัดเจน จะทำให้การพัฒนากีฬาฟุตบอลในโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยามีความเป็นระบบและประสบความสำเร็จเพิ่มขึ้น

กระบวนการออกแบบและพัฒนานวัตกรรม

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลจากหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการพัฒนากีฬาฟุตบอลของโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา สพม.33 เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการกำหนดรูปแบบการพัฒนากีฬาฟุตบอลในเชิงหลักการ

ขั้นตอนที่ 2 สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อกำหนดรูปแบบการพัฒนากีฬาฟุตบอลของโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา สพม.33 ตามกระบวนการทำ Benchmarking ในเชิงบูรณาการเข้ากับแนวทางปฏิบัติจริงนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ มาจัดทำกรอบในการสัมภาษณ์และนำไปสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยใช้แนวคำถาม (Interview Guide) จำนวน 10 คน (ผู้บริหารศูนย์ฝึกเยาวชนหินโคนอะคาเดมี่ บุคลากรด้านกีฬา ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล ชุมชนและผู้ปกครอง)

ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนากีฬาฟุตบอลของโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา สพม.33 ตามแนวทางการทำ Benchmarking ในการนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนประสบความสำเร็จ โดยการจัดกลุ่มสนทนา (Focus Group Discussion) โดยจัดสนทนากลุ่ม 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 (กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน) จำนวน 15 คน กลุ่มที่ 2 (กลุ่มคณะกรรมการบริหารโรงเรียน) จำนวน 15 คน กลุ่มที่ 3 (กลุ่มครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ) จำนวน 4 คน สถานที่โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา

ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลรูปแบบการพัฒนากีฬาฟุตบอลของโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา สพม.33

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการใช่นวัตกรรม

รูปแบบการพัฒนากีฬาฟุตบอลของโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา สพม.33 เป็นรูปแบบที่มีความเชื่อมโยงและ มีความสัมพันธ์ในการพัฒนากีฬาฟุตบอล 5 ประการ คือ 1) การวางแผน เป็นการร่วมกันในการระบุกลยุทธ์ที่ตั้งใจ การเลือกกระบวนการที่จะเทียบวัด การเลือกองค์ประกอบที่วิเคราะห์แล้วว่าประสบผลสำเร็จและมีแนวปฏิบัติเพิ่มเติม คือ การระบุโครงร่างที่คาดหวังไว้ให้ชัดเจน 2) การสร้างทีม เป็นขั้นตอนที่ต่อจากการวางแผน เมื่อวางแผนแล้วสร้างทีมด้วยการเลือกสมาชิกในทีมและการฝึกอบรมทีม 3) การรวบรวมข้อมูล เป็นขั้นตอนในการลงมือปฏิบัติในการรวบรวมข้อมูล แนวการปฏิบัติของโรงเรียนและแนวการปฏิบัติขององค์กรที่เทียบวัด 4) การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการเปรียบเทียบการปฏิบัติและค้นหาช่องว่างของโรงเรียนกับองค์กรที่เทียบวัดและมีแนวปฏิบัติเพิ่มเติม คือ การค้นหาสิ่งที่เทียบวัด 5) การลงมือปฏิบัติแก้ไข เป็นขั้นตอนการลงมือปฏิบัติแก้ไข ประกอบด้วยแนวปฏิบัติในการกำหนดเป้าหมาย การตัดสินใจเปลี่ยนแปลงกระบวนการการลงมือปฏิบัติการจัดเตรียมงบประมาณและมีแนวปฏิบัติเพิ่มเติม คือ การติดตามการประเมินผล จนได้รูปแบบการพัฒนากีฬาฟุตบอลของโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา สพม.33 ที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ทำให้ทีมกีฬาฟุตบอลของโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยามีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและประสบความสำเร็จเพิ่มขึ้นในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการต่างๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศ

โพสต์โดย manud thesthong : [4 เม.ย. 2564 เวลา 17:19 น.]
อ่าน [2611] ไอพี : 223.205.251.250
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 13,277 ครั้ง
ภาษาอังกฤษเด็กไทยไม่ก้าวหน้าปัญหาอยู่ที่ใคร?
ภาษาอังกฤษเด็กไทยไม่ก้าวหน้าปัญหาอยู่ที่ใคร?

เปิดอ่าน 404,189 ครั้ง
ดาวน์โหลด แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
ดาวน์โหลด แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

เปิดอ่าน 15,359 ครั้ง
วิธีซ่อนรอยคล้ำใต้ดวงตา
วิธีซ่อนรอยคล้ำใต้ดวงตา

เปิดอ่าน 13,189 ครั้ง
ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตอนที่1
ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตอนที่1

เปิดอ่าน 11,131 ครั้ง
ออกกำลังกายคลายเครียดในออฟฟิศ เหนื่อยนักก็พักหน่อย
ออกกำลังกายคลายเครียดในออฟฟิศ เหนื่อยนักก็พักหน่อย

เปิดอ่าน 20,765 ครั้ง
ประวัติการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก
ประวัติการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก

เปิดอ่าน 24,072 ครั้ง
มาตราวัด มาตราชั่ง กับมาตราเงินของสยาม
มาตราวัด มาตราชั่ง กับมาตราเงินของสยาม

เปิดอ่าน 20,565 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษา เรียนรู้จากผู้ประสบผลสำเร็จ : "เกาหลีใต้"
ปฏิรูปการศึกษา เรียนรู้จากผู้ประสบผลสำเร็จ : "เกาหลีใต้"

เปิดอ่าน 22,289 ครั้ง
ใช้กระดาษบางๆ ทำสะพานวางแก้วน้ำได้ ทำยังไง เทคนิคดีๆ เอาไว้สอนเด็กครับ
ใช้กระดาษบางๆ ทำสะพานวางแก้วน้ำได้ ทำยังไง เทคนิคดีๆ เอาไว้สอนเด็กครับ

เปิดอ่าน 9,255 ครั้ง
Scribble นวัตกรรมปากกา 16 ล้านสีในแท่งเดียว
Scribble นวัตกรรมปากกา 16 ล้านสีในแท่งเดียว

เปิดอ่าน 12,187 ครั้ง
รู้ไว้ไม่เสียหาย! ตัวเลข "เฮง-ชง" ประจำปีวอก
รู้ไว้ไม่เสียหาย! ตัวเลข "เฮง-ชง" ประจำปีวอก

เปิดอ่าน 9,730 ครั้ง
เปิดม่านการศึกษา : 2 พ.ค. 59 : โดย...ครูแจ่ม
เปิดม่านการศึกษา : 2 พ.ค. 59 : โดย...ครูแจ่ม

เปิดอ่าน 8,387 ครั้ง
เลือกนอน ให้ถูกท่าทาง
เลือกนอน ให้ถูกท่าทาง

เปิดอ่าน 12,229 ครั้ง
ชำแหละ"กล้องสปาย"สู่ขบวนการทุจริตสอบแพทย์
ชำแหละ"กล้องสปาย"สู่ขบวนการทุจริตสอบแพทย์

เปิดอ่าน 23,518 ครั้ง
“อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขเป็น”
“อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขเป็น”

เปิดอ่าน 13,214 ครั้ง
ตูนส์ศึกษา : จิตวิญญาณครู สำคัญที่สุด
ตูนส์ศึกษา : จิตวิญญาณครู สำคัญที่สุด
เปิดอ่าน 14,031 ครั้ง
เปลี่ยนระบบโทรศัพท์ใหม่ แต่ใช้เบอร์เดิมได้ เริ่ม 1 ก.ย.
เปลี่ยนระบบโทรศัพท์ใหม่ แต่ใช้เบอร์เดิมได้ เริ่ม 1 ก.ย.
เปิดอ่าน 22,537 ครั้ง
คณิตศาสตร์เกิดขึ้นได้อย่างไร
คณิตศาสตร์เกิดขึ้นได้อย่างไร
เปิดอ่าน 10,417 ครั้ง
กินโป๊ยกั้กใส่"พะโล้"สู้ไข้หวัด
กินโป๊ยกั้กใส่"พะโล้"สู้ไข้หวัด
เปิดอ่าน 26,979 ครั้ง
"จินตนาการ" สำคัญกว่า "ความรู้"
"จินตนาการ" สำคัญกว่า "ความรู้"

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ