ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รูปแบบการบริหารงานวิชาการด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมความสามารถการจัดการเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมของครู

ชื่องานวิจัย : รูปแบบการบริหารงานวิชาการด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมความสามารถการจัดการเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมของครู

ชื่อผู้วิจัย : นางมนัสนันท์ เอี่ยมพงษไ์พฑูรย์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

ปีที่วิจัย : 2562

บทคัดย่อ

งานวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารงานวิชาการด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมความสามารถการจัดการเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมของครูมีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการบริหารงานวิชาการด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมความสามารถการจัดการเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมของครู และ 2)เพื่อศึกษาประสิทธิผลการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมความสามารถการจัดการเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมของครูกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรีปีการศึกษา 2562 รวมจำนวน 174 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่คู่มือการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการฯแบบสัมภาษณ์ประชุมกลุ่มย่อยแบบประเมินรูปแบบการบริหารงาน

วิชาการฯ แบบประเมินความรู้ความเข้าใจแบบประเมินความสามารถการจัดการเรียนรู้แบบประเมินความสามารถพัฒนานวัตกรรมและแบบประเมินความคิดเห็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและt-test for dependent Samplesเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหาบรรยายความ (Content Analysis)

ผลการวิจัย

1. ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมความสามารถการจัดการเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมของครูมี5ขั้นตอนดังนี้ ขั้นที่ 1 วางแผนพัฒนาครู

ขั้นที่ 2 นำความรู้สู่การปฏิบัติ ขั้นที่ 3 จัดกลุ่มชุมชนการเรียนรู้และนิเทศติดตาม ขั้นที่ 4 นำความ

สำเร็จแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และขั้นที่ 5 ประเมินงานและสะท้อนผลลัพธ์และรูปแบบการบริหารงานวิชาการด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีประสิทธิภาพเชิงประจักษ์ซึ่งผู้วิจัยได้หาประสิทธิภาพรูปแบบการบริหารงานวิชาการด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเชิงคุณภาพโดยนำเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญทดลองใช้ ดำเนินการใช้จริง และนำไปตรวจสอบกับผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งเพื่อยืนยันประสิทธิภาพของรูปแบบการบริหารงานวิชาการด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่พัฒนาขึ้น

2. ผลการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมความสามารถการจัดการเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมของครูพบว่า

2.1 ผลการทดสอบความรู้ ความเข้าใจต่อความสามารถการจัดการเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมของครูด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ครูมีความรู้ ความเข้าใจหลังการพัฒนาสูงกว่าก่อนการพัฒนาโดยครั้งที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ (x̄ = 11.20, S.D. = 2.86) คะแนนค่าเฉลี่ย

หลังเรียนเท่ากับ (x̄ = 13.07, S.D. = 24.26) และค่าสถิติt-test =40.23 ครั้งที่ 2มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ (x̄ = 21.40, S.D. = 2.58) คะแนนค่าเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ

(x̄ = 26.81, S.D. = 1.67) และค่าสถิติ t-test = 25.02 จากผลการทดสอบพบว่าทั้ง 2 ครั้ง มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2.2 ความสามารถการจัดการเรียนรู้ของครูด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพการประเมินความสามารถออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ของครู จากการวิจัยพบว่า การประเมินครั้งที่ 1 และ 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (x̄ = 3.57, S.D.=0.16 และ x̄ = 3.56, S.D. = 0.17)ตามลำดับส่วนการประเมินความสามารถจัดการเรียนรู้ของครู จากการวิจัยพบว่าการประเมินครั้งที่ 1 และ 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (x̄ = 3.58, S.D. = 0.19 และ x̄ =3.62, S.D. = 0.16) ตามลำดับ

2.3 ความสามารถพัฒนานวัตกรรมของครูจากการวิจัยพบว่า ครูมีการพัฒนาขึ้นทุก ๆ ด้าน

การประเมินครั้งที่ 1 และ 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (x̄ = 3.72, S.D. = 0.15 และ x̄ = 3.74, S.D. = 0.05)ตามลำดับ

โพสต์โดย มนัสนันท์ เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ : [29 เม.ย. 2564 เวลา 13:37 น.]
อ่าน [2212] ไอพี : 14.207.149.135
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 351,356 ครั้ง
ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์
ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์

เปิดอ่าน 33,422 ครั้ง
ประวัติ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ (พระเทพวิทยาคม)
ประวัติ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ (พระเทพวิทยาคม)

เปิดอ่าน 201 ครั้ง
ถอดความสำเร็จโครงการ Chevron Enjoy Science  ที่ต่อเติมพื้นที่ให้สะเต็มศึกษาเป็นเรื่องสนุก พร้อมปูทางสู่อนาคตประเทศ
ถอดความสำเร็จโครงการ Chevron Enjoy Science ที่ต่อเติมพื้นที่ให้สะเต็มศึกษาเป็นเรื่องสนุก พร้อมปูทางสู่อนาคตประเทศ

เปิดอ่าน 11,038 ครั้ง
ขนุนอินโดนีเซีย
ขนุนอินโดนีเซีย

เปิดอ่าน 8,970 ครั้ง
มติ ครม. เห็นชอบลงทะเบียนซิมเติมเงิน-ฟรี Wi-Fi เป็นวาระแห่งชาติ
มติ ครม. เห็นชอบลงทะเบียนซิมเติมเงิน-ฟรี Wi-Fi เป็นวาระแห่งชาติ

เปิดอ่าน 7,872 ครั้ง
ชาวเน็ตแชร์คลิปเสียดสีสังคม ไทยเท ไทยฮุบ ไทยผีเข้า ไทยหัวสูง
ชาวเน็ตแชร์คลิปเสียดสีสังคม ไทยเท ไทยฮุบ ไทยผีเข้า ไทยหัวสูง

เปิดอ่าน 29,047 ครั้ง
ดนตรีบำบัด
ดนตรีบำบัด

เปิดอ่าน 9,821 ครั้ง
6 วิธีช่วยวัยรุ่นเก็บเงิน
6 วิธีช่วยวัยรุ่นเก็บเงิน

เปิดอ่าน 16,936 ครั้ง
คลอด ‘เกณฑ์ย้ายเฉพาะกิจ’ แก้ปม..ร้างผู้บริหาร 7 พันตำแหน่ง ทางออกสุดท้าย..ของ ก.ค.ศ.?
คลอด ‘เกณฑ์ย้ายเฉพาะกิจ’ แก้ปม..ร้างผู้บริหาร 7 พันตำแหน่ง ทางออกสุดท้าย..ของ ก.ค.ศ.?

เปิดอ่าน 66,749 ครั้ง
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

เปิดอ่าน 8,355 ครั้ง
รายการ "เดินหน้าประเทศไทย" 3 มกราคม 2559 แถลงผลงานกระทรวงศึกษาธิการ
รายการ "เดินหน้าประเทศไทย" 3 มกราคม 2559 แถลงผลงานกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดอ่าน 2,097 ครั้ง
"วิศวกรเสียง สจล." แนะ 5 เทคนิคเลือกหูฟังถนอมหู
"วิศวกรเสียง สจล." แนะ 5 เทคนิคเลือกหูฟังถนอมหู

เปิดอ่าน 29,564 ครั้ง
คอลัมน์: การศึกษา: ถึงคิว...พักงาน(ยาว) "ผอ.สมศ." ปลดล็อก..."ประเมินภายนอกรอบ 4"!!
คอลัมน์: การศึกษา: ถึงคิว...พักงาน(ยาว) "ผอ.สมศ." ปลดล็อก..."ประเมินภายนอกรอบ 4"!!

เปิดอ่าน 16,270 ครั้ง
กระเทียม....เปี่ยมคุณค่า
กระเทียม....เปี่ยมคุณค่า

เปิดอ่าน 121,951 ครั้ง
เตือนภัย "ถ่ายเป็นเลือด" ระวังโรคแฝง...ร้ายแรงถึงชีวิต!!
เตือนภัย "ถ่ายเป็นเลือด" ระวังโรคแฝง...ร้ายแรงถึงชีวิต!!

เปิดอ่าน 24,512 ครั้ง
ร้อยความเชื่อหลักการ
ร้อยความเชื่อหลักการ 'ตั้งชื่อ'
เปิดอ่าน 13,396 ครั้ง
ทาน "งา" ประจำ ทำลายความแก่!
ทาน "งา" ประจำ ทำลายความแก่!
เปิดอ่าน 60,255 ครั้ง
เด็กเก่ง "อุดรพิทยานุกูล" สอบติดมหาลัยยกชั้น 5 ห้องรวด เรียนแพทย์ 44 คน
เด็กเก่ง "อุดรพิทยานุกูล" สอบติดมหาลัยยกชั้น 5 ห้องรวด เรียนแพทย์ 44 คน
เปิดอ่าน 26,494 ครั้ง
"ประกาศสงกรานต์" ปี 2556
"ประกาศสงกรานต์" ปี 2556
เปิดอ่าน 8,414 ครั้ง
ผลวิจัยใหม่พบ "ไวไฟ" อันตรายต่อเด็กกว่าผู้ใหญ่
ผลวิจัยใหม่พบ "ไวไฟ" อันตรายต่อเด็กกว่าผู้ใหญ่

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
piassri
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ