ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการของนักเรียนโรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถ

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการของนักเรียนโรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

ชื่อผู้ประเมิน นายไพบูรณ์ อ่อนสนิท ปีการศึกษา 2563

บทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการของนักเรียนโรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรสาครปีการศึกษา 2563 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินบริบทของโครงการ ประเมินปัจจัย เบื้องต้นของโครงการ ประเมินกระบวนการดำเนินงานของโครงการ ประเมินผลผลิตของโครงการ ด้าน พฤติกรรมของนักเรียนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการและด้านความพึงพอใจของ ผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการ โดยใช้โดยใช้รูปแบบ CIPP Model มาเป็นรูปแบบในการประเมิน ประชากร และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน คือ คณะครู จำนวน 11 คน คณะกรรมการสถานศึกษา(ยกเว้น ผู้บริหารสถานศึกษาและตัวแทนบุคลากรครู) จำนวน 7 คน นักเรียนชั้น ป.1 - ป.6 จำนวน 170 คน ผู้ปกครองนักเรียน ป.1 - ป.6 จำนวน 170 คน รวมประชากรทั้งหมด 358 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือก แบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ ประกอบด้วย แบบ ประเมิน จำนวน 9 ฉบับ และเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ย ค่าส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการประเมิน

การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการของ นักเรียนโรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ปีการศึกษา 2563 สรุปผลการประเมิน ได้ดังนี้

1. ผลการประเมินบริบท( Context Evaluation) ของโครงการ ในภาพรวมพบว่า มีความ สอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายด้านจากมากไปหาน้อยตามลำดับ คือ ความ สอดคล้องโครงการกับความต้องการพัฒนา คุณธรรมจริยธรรมนักเรียนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ มีความสอดคล้อง อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ความสอดคล้องโครงการกับสภาพ เศรษฐกิจสังคม มีความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด และความสอดคล้องโครงการกับนโยบาย และ วิสัยทัศน์ของโรงเรียนมีความสอดคล้องอยู่ในระดับมาก

2. ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้น(Input Evaluation) ของโครงการ ในภาพรวมพบว่า มีความพร้อม/ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายด้านจากมากไปหาน้อย ตามลำดับคือ งบประมาณที่ดำเนินโครงการ มีความพร้อม/ความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ความพร้อมของบุคลากรในการดำเนินโครงการ มีความพร้อม/ความเหมาะสม อยู่ใน ระดับมากที่สุด และระบบการบริหารจัดการที่เอื้อต่อการดำเนินโครงการ มีความพร้อม/ความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ความพอเพียงของสื่อ อุปกรณ์ /ความพร้อมของ อาคารสถานที่/แหล่งเรียนรู้ในการดำเนินโครงการ ความพร้อม/ความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก

3. ผลการประเมินกระบวนการดำเนินงาน (Process Evaluation)ในภาพรวมพบว่า มีระดับ การปฏิบัติกิจกรรม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายด้านจากมากไปหาน้อยตามลำดับคือ การปฏิบัติกิจกรรมในการดำเนินโครงการ อยู่ในระดับมากรองลงมาคือการกำกับนิเทศติดตามการ ปฏิบัติกิจกรรม อยู่ในระดับมาก และกระบวนการวางแผนการดำเนินโครงการอยู่ในระดับมาก ซึ่ง เท่ากับการรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการอยู่ในระดับมาก

4. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ 8 ประการของนักเรียนโรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรสาคร ปีการศึกษา 2563 จำแนกผลการประเมินได้ดังนี้

4. 1 ผลการประเมินด้านพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ของนักเรียน ในภาพรวมพบว่า มีระดับพฤติกรรม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายด้าน จากมากไปหาน้อยตามลำดับคือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีระดับพฤติกรรม อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ อยู่อย่างพอเพียง มีระดับพฤติกรรม อยู่ในระดับมาก และมีวินัย มีระดับพฤติกรรม อยู่ในระดับมาก ที่สุด ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือใฝ่เรียนรู้ ระดับพฤติกรรม อยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย อาม : [21 พ.ค. 2564 เวลา 10:53 น.]
อ่าน [1183] ไอพี : 110.171.186.239
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 24,219 ครั้ง
แนวคิดในการแรเงาน้ำหนัก
แนวคิดในการแรเงาน้ำหนัก

เปิดอ่าน 9,444 ครั้ง
รับมือปัญหาการนอน
รับมือปัญหาการนอน

เปิดอ่าน 9,067 ครั้ง
"เจตพังคี" คืออะไร?
"เจตพังคี" คืออะไร?

เปิดอ่าน 31,069 ครั้ง
ทำไมแป้นพิมพ์ ไม่เรียง A B C
ทำไมแป้นพิมพ์ ไม่เรียง A B C

เปิดอ่าน 8,529 ครั้ง
เขาห้ามผมทำ แต่ไม่ห้ามผมคิด ตอนที่ 10 : เมื่อโรงเรียนเป็นนิติบุคคลแล้วประชาชนได้อะไร
เขาห้ามผมทำ แต่ไม่ห้ามผมคิด ตอนที่ 10 : เมื่อโรงเรียนเป็นนิติบุคคลแล้วประชาชนได้อะไร

เปิดอ่าน 46,276 ครั้ง
จดหมายถึงครู.... โดย...ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
จดหมายถึงครู.... โดย...ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

เปิดอ่าน 10,392 ครั้ง
ว่านชักมดลูก
ว่านชักมดลูก

เปิดอ่าน 9,675 ครั้ง
อันตราย! ดื่มน้ำเกินพิกัด
อันตราย! ดื่มน้ำเกินพิกัด

เปิดอ่าน 10,484 ครั้ง
"โดนัท เซลฟี่" เทรนด์ใหม่มาแรง คืออะไร ไปดูกันครับ
"โดนัท เซลฟี่" เทรนด์ใหม่มาแรง คืออะไร ไปดูกันครับ

เปิดอ่าน 98,857 ครั้ง
"ความแตกต่างระหว่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กับ โรงเรียนอนุบาล" โดย ดร.สุวรรณ พิณตานนท์
"ความแตกต่างระหว่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กับ โรงเรียนอนุบาล" โดย ดร.สุวรรณ พิณตานนท์

เปิดอ่าน 8,770 ครั้ง
อิ่มอร่อย หลับสบาย
อิ่มอร่อย หลับสบาย

เปิดอ่าน 25,839 ครั้ง
โปรแกรมสำหรับช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โปรแกรมสำหรับช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เปิดอ่าน 12,991 ครั้ง
จัดฮวงจุ้ยอย่างไร จึงจะช่วยส่งเสริมให้การงานเด่น กิจการมั่นคงเจริญรุ่งเรือง
จัดฮวงจุ้ยอย่างไร จึงจะช่วยส่งเสริมให้การงานเด่น กิจการมั่นคงเจริญรุ่งเรือง

เปิดอ่าน 13,943 ครั้ง
วิธีการลดขนาดภาพ โดยลดขนาดความกว้างของภาพหลายภาพในครั้งเดียว
วิธีการลดขนาดภาพ โดยลดขนาดความกว้างของภาพหลายภาพในครั้งเดียว

เปิดอ่าน 10,931 ครั้ง
"พี่เป้า-สายัณห์ สัญญา" สร้างปาฏิหาริย์ช่วยหญิงเป็นมะเร็งฟื้นคืนชีพ
"พี่เป้า-สายัณห์ สัญญา" สร้างปาฏิหาริย์ช่วยหญิงเป็นมะเร็งฟื้นคืนชีพ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 9,843 ครั้ง
ผักที่มีรูจากแมลงใช่ว่าจะปลอดภัยเสมอไป...
ผักที่มีรูจากแมลงใช่ว่าจะปลอดภัยเสมอไป...

เปิดอ่าน 10,858 ครั้ง
7 ขั้นตอนก้าวเปลี่ยนชีวิตสู่ความสำเร็จในอาชีพการงาน
7 ขั้นตอนก้าวเปลี่ยนชีวิตสู่ความสำเร็จในอาชีพการงาน

เปิดอ่าน 33,900 ครั้ง
หยุด การศึกษาที่สร้างทุกข์ให้นักเรียน และผู้ปกครอง
หยุด การศึกษาที่สร้างทุกข์ให้นักเรียน และผู้ปกครอง

เปิดอ่าน 11,284 ครั้ง
คนแบบไหนที่ต้องการวิตามินซี
คนแบบไหนที่ต้องการวิตามินซี

เปิดอ่าน 7,789 ครั้ง
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ นโยบายปฏิรูปที่ใกล้ตัวนักเรียนมากที่สุด
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ นโยบายปฏิรูปที่ใกล้ตัวนักเรียนมากที่สุด เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ