ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านลำภาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

ชื่อเรื่อง รายงานผลการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ของโรงเรียนบ้านลำภาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

ชื่อผู้วิจัย นายณัฐวัฒน์ คำแหง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ปีการศึกษา 2563

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านลำภาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ คือ 1) เพื่อประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านลำภาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ตามโมเดลการประเมินแบบ CIPP Model ของ Stufflebeam 2) เพื่อเปรียบเทียบผลการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านลำภาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ระหว่างก่อนและหลังดำเนินโครงการ 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองที่มีต่อโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านลำภาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 กลุ่มตัวอย่าง คือ คณะครูโรงเรียนบ้านลำภาศ โดยเลือกครูที่สอน และเป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 จำนวน 10 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลำภาศ จำนวน 9 คน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านลำภาศ จำนวน 11 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 โรงเรียนบ้านลำภาศ จำนวน 52 คน และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 โรงเรียน บ้านลำภาศ จำนวน 52 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการสุ่มจากประชากร ระยะเวลาในการประเมินโครงการ ปีการศึกษา 2563 โดยเริ่มจากวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ จำนวน 2 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ( )ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ สถิติทดสอบ t - test แบบ Dependent

ผลการประเมินโครงการ พบว่า

1. ผลการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านลำภาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ตามโมเดล การประเมิน CIPP Model ก่อนดำเนินโครงการ โดยภาพรวมทุกรายการ มีการปฏิบัตินานๆ ครั้ง หรือปฏิบัติได้ผลน้อย เมื่อแยกเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีผลการประเมินสูงสุดคือ ด้านผลผลิต มีการปฏิบัตินานๆ ครั้ง หรือปฏิบัติได้ผลน้อย ด้านที่มีผลการประเมินต่ำสุดคือ ด้านกระบวนการ มีการปฏิบัตินานๆ ครั้ง หรือปฏิบัติได้ผลน้อย

2. ผลการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านลำภาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ตามโมเดล การประเมิน CIPP Model หลังดำเนินโครงการ โดยภาพรวมทุกรายการ มีการปฏิบัติบ่อยครั้ง หรือปฏิบัติได้ผล ดีมาก เมื่อแยกเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีผลการประเมินสูงสุดคือ ด้านผลผลิต มีการปฏิบัติบ่อยครั้ง หรือปฏิบัติได้ผลดีมาก ด้านที่มีผลการประเมินต่ำสุดคือ ด้านสภาวะแวดล้อม มีการปฏิบัติบ่อยครั้ง หรือปฏิบัติได้ผลดีมาก

3. เปรียบเทียบผลการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านลำภาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ตามโมเดลการประเมินแบบ CIPP Model ของ Stufflebeam ก่อนและหลังดำเนินโครงการ ปรากฏว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกด้าน โดยผลการประเมินก่อนดำเนินโครงการ มีการปฏิบัตินานๆ ครั้ง หรือปฏิบัติได้ผลน้อย และผลการประเมินหลังดำเนินโครงการ มีการปฏิบัติบ่อยครั้ง หรือปฏิบัติได้ผลดีมาก

4. ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านลำภาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อแยกเป็น รายประเด็น พบว่า ประเด็นที่มีผลการประเมินสูงสุด คือ โรงเรียนให้ความสำคัญ ในโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และประเด็นที่มีผลการประเมินต่ำสุด คือ ครูที่ปรึกษาได้ทำความรู้จักกับนักเรียน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย ณัฐ : [26 พ.ค. 2564 เวลา 12:51 น.]
อ่าน [1083] ไอพี : 110.169.229.162
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ