ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รูปแบบการบูรณาการ การเรียนรู้นาฏศิลป์กับจิตอาสาเพื่อส่งเสริมการนำนาฏศิลป์ลงสู่ชุมชน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ชุด วาด

ชื่อเรื่อง รูปแบบการบูรณาการ การเรียนรู้นาฏศิลป์กับจิตอาสา เพื่อส่งเสริม

การนำนาฏศิลป์ลงสู่ชุมชน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ชุด วาดฟ้อนออนซอนไชยวาน

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม รายวิชานาฏศิลป์พื้นเมืองอีสานเหนือ

ศ22201 สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลไชยวาน

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

ผู้วิจัย กัณฑิมา เรไร

สังกัด โรงเรียนอนุบาลไชยวาน

ปีที่วิจัย 2563

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัญหาการเรียนรู้นาฏศิลป์และพฤติกรรมจิตอาสาของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลไชยวาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 2) เพื่อสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้ นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ชุด วาดฟ้อนออนซอนไชยวาน สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม รายวิชานาฏศิลป์พื้นเมืองอีสานเหนือ ศ22201 สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลไชยวาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ซึ่งเป็นกลุ่ม Try out 3) เพื่อทดลองการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ชุด วาดฟ้อนออนซอนไชยวาน สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม รายวิชานาฏศิลป์พื้นเมืองอีสานเหนือ ศ22201 สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลไชยวาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 โดยการดำเนินการหาค่าคุณภาพของเครื่องมือ ดังต่อไปนี้ (3.1) เพื่อหาประสิทธิภาพ ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ชุด วาดฟ้อนออนซอนไชยวาน สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม รายวิชานาฏศิลป์พื้นเมืองอีสานเหนือ ศ22201 สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลไชยวาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง (3.2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของผลการเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ชุด วาดฟ้อนออนซอนไชยวาน สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม รายวิชานาฏศิลป์พื้นเมืองอีสานเหนือ ศ22201 สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลไชยวาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง(3.3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ชุด วาดฟ้อนออนซอนไชยวาน สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม รายวิชานาฏศิลป์พื้นเมืองอีสานเหนือ ศ22201 สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลไชยวาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 (3.4) เพื่อประเมินทักษะการเรียนรู้นาฏศิลป์/ทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์

ชุด วาดฟ้อนออนซอนไชยวาน สาระ การเรียนรู้เพิ่มเติม รายวิชานาฏศิลป์พื้นเมืองอีสานเหนือ ศ22201 สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลไชยวาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 (3.5) เพื่อประเมินพฤติกรรมการมีจิตอาสาก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ชุด วาดฟ้อนออนซอนไชยวาน สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม รายวิชานาฏศิลป์พื้นเมืองอีสานเหนือ ศ22201 สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลไชยวาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี

เขต 3 (3.6) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ชุด วาดฟ้อนออนซอนไชยวาน สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม รายวิชานาฏศิลป์พื้นเมืองอีสานเหนือ ศ22201 สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลไชยวาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 (3.7) เพื่อประเมินพฤติกรรมความคงทนเกี่ยวกับพฤติกรรมจิตอาสาและความคงทนในการเรียนรู้ ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังจากที่ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ชุด วาดฟ้อนออนซอนไชยวาน สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม รายวิชานาฏศิลป์พื้นเมืองอีสานเหนือ ศ22201 สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลไชยวาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ผ่านไป 2 สัปดาห์

กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ปีการศึกษา 2563 จำนวนนักเรียน 31 คน ได้มาโดยการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sample) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ชุด วาดฟ้อนออนซอนไชยวาน สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 8 หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1-20 แผน จำนวน 40 ชั่วโมง มีคุณภาพและองค์ประกอบเหมาะสมในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.17 แบบสอบถามปัญหาการเรียนรู้นาฏศิลป์และพฤติกรรมจิตอาสา มีคุณภาพและองค์ประกอบเหมาะสมในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.22 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน จำนวน 30 ข้อ มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.30 – 0.95 มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.30 ขึ้นไป มีค่าความเชื่อมั่น 0.84 แบบประเมินทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ จำนวน 5 ด้าน 20 ข้อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.34 แสดงว่าแบบประเมินทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีคุณภาพและเหมาะสมในระดับมาก แบบประเมินพฤติกรรมจิตอาสา จำนวน 5 ด้าน 40 ข้อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.22 แสดงว่าแบบประเมินพฤติกรรมจิตอาสา ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีคุณภาพและเหมาะสมในระดับมากที่สุด แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จำนวน 5 ด้าน 20 ข้อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.33 แสดงว่าแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีคุณภาพและเหมาะสมในระดับมากที่สุด

แบบสอบถามความพึงพอใจของครู ผู้เรียนและผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อการการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ชุด วาดฟ้อนออนซอนไชยวาน จำนวน 15 ข้อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.26 แสดงว่าแบบสอบถามความพึงพอใจของครู ผู้เรียนและผู้ปกครองนักเรียน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีคุณภาพและเหมาะสมในระดับมากที่สุด แบบประเมินคุณภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.17 แสดงว่าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีองค์ประกอบเหมาะสมในระดับมากที่สุดความคงทนในการเรียนรู้ ประเมินความคงทนเกี่ยวกับพฤติกรรมการมีจิตอาสาของผู้เรียน เมื่อเวลาผ่านไป 2 สัปดาห์ โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมจิตอาสา จำนวน 5 ด้าน 40 ข้อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.22 แสดงว่าแบบประเมินพฤติกรรมจิตอาสา ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีคุณภาพและเหมาะสมในระดับมากที่สุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า E1 / E2 ค่า E.I. และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ One dependent samples test

ผลการวิจัย พบว่า

1. สภาพปัจจุบันและปัญหาการเรียนรู้นาฏศิลป์และพฤติกรรมจิตอาสา ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลไชยวาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 พบว่าผู้เรียนมีปัญหาอยู่ในระดับมากที่สุด

2. การสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ชุด วาดฟ้อนออนซอนไชยวาน สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม รายวิชานาฏศิลป์พื้นเมืองอีสานเหนือ ศ22201 สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลไชยวาน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เมื่อนำไปทดลองใช้ มีประสิทธิภาพ 86.25/85.78 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80

3. ผลการทดลองการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์

ชุด วาดฟ้อนออนซอนไชยวาน สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม รายวิชานาฏศิลป์พื้นเมืองอีสานเหนือ ศ22201 สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลไชยวาน ผลปรากฏ ดังต่อไปนี้

3.1 ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ชุด วาดฟ้อนออนซอนไชยวาน สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม รายวิชานาฏศิลป์พื้นเมืองอีสานเหนือ ศ22201 สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เมื่อนำไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างมีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.98/87.83 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80 เช่นกัน

3.2 ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ชุด วาดฟ้อนออนซอนไชยวาน สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม รายวิชานาฏศิลป์พื้นเมืองอีสานเหนือ ศ22201 สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าเท่ากับ 0.7918 หรือคิดเป็นร้อยละ 79.18 แสดงว่าผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 79.18 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่ .50

3.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียน เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ชุด วาดฟ้อนออนซอนไชยวาน สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม รายวิชานาฏศิลป์พื้นเมืองอีสานเหนือ ศ22201 สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3.4 ผลการเปรียบเทียบทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ของผู้เรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ชุด วาดฟ้อนออนซอนไชยวาน สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม รายวิชานาฏศิลป์พื้นเมืองอีสานเหนือ ศ22201 สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้เรียนมีทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ โดยรวม อยู่ในระดับดีมาก และมีทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์เพิ่มขึ้นร้อยละ 42.60

3.5 คุณภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ใช้ควบคู่กับ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ชุด วาดฟ้อนออนซอนไชยวาน สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม รายวิชานาฏศิลป์พื้นเมืองอีสาน ศ22201 สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีองค์ประกอบเหมาะสมและมีคุณภาพในระดับมากที่สุด

3.6 ความพึงพอใจของผู้เรียน มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ชุด วาดฟ้อนออนซอนไชยวาน สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม รายวิชา นาฏศิลป์พื้นเมืองอีสานเหนือ ศ22201 สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก

3.7 ความพึงพอใจของครู ผู้เรียนและผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ชุด วาดฟ้อนออนซอนไชยวาน พบว่า ครู ผู้เรียน และผู้ปกครองนักเรียน มีความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับมาก

3.8 พฤติกรรมความคงทนเกี่ยวกับการปฏิบัติตนการมีจิตอาสา สำหรับผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังจากที่ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ชุด วาดฟ้อนออนซอนไชยวาน สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม รายวิชานาฏศิลป์พื้นเมืองอีสานเหนือ ศ22201 เมื่อเวลาผ่านไป 2 สัปดาห์ ผู้เรียนมีพฤติกรรมการปฏิบัติตนการมีจิตอาสาอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53 นั่นแสดงว่าผู้เรียนยังมีพฤติกรรม

การปฏิบัติตนการมีจิตอาสาไม่แตกต่างจากการประเมินหลังเรียนทันที ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ นั่นแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนยังคงมีพฤติกรรมการปฏิบัติตนการมีจิตอาสาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมากขึ้น

โพสต์โดย กัณฑิมา : [14 ส.ค. 2564 เวลา 07:34 น.]
อ่าน [711] ไอพี : 27.55.73.12
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,040 ครั้ง
เสริมสร้างทักษะให้ลูกน้อยไปกับ 3 กิจกรรมพัฒนา EF
เสริมสร้างทักษะให้ลูกน้อยไปกับ 3 กิจกรรมพัฒนา EF

เปิดอ่าน 10,491 ครั้ง
เคล็ดลับการเรียนเก่งด้วยตัวเอง
เคล็ดลับการเรียนเก่งด้วยตัวเอง

เปิดอ่าน 10,860 ครั้ง
"แอพฟรี"สูบแบตเตอรี่กว่าแอพเสียเงินจริงหรือ?
"แอพฟรี"สูบแบตเตอรี่กว่าแอพเสียเงินจริงหรือ?

เปิดอ่าน 17,249 ครั้ง
ทายนิสัยจากฤดูที่ชอบ
ทายนิสัยจากฤดูที่ชอบ

เปิดอ่าน 17,412 ครั้ง
ค่าตัว 2.8 หมื่นบาทต่อเดือน เผย 3 อาชีพที่นายจ้างต้องการแรงงาน
ค่าตัว 2.8 หมื่นบาทต่อเดือน เผย 3 อาชีพที่นายจ้างต้องการแรงงาน

เปิดอ่าน 54,300 ครั้ง
การวัดความชื้นในบรรยากาศ
การวัดความชื้นในบรรยากาศ

เปิดอ่าน 15,298 ครั้ง
26 มิถุนายน วันสุนทรภู่
26 มิถุนายน วันสุนทรภู่

เปิดอ่าน 15,902 ครั้ง
เคล็ดลับเด็ดๆ ในการป้องกันน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอย่างได้ผล
เคล็ดลับเด็ดๆ ในการป้องกันน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอย่างได้ผล

เปิดอ่าน 19,128 ครั้ง
6 ประโยชน์ของการอาบน้ำที่คุณอาจยังไม่รู้
6 ประโยชน์ของการอาบน้ำที่คุณอาจยังไม่รู้

เปิดอ่าน 6,878 ครั้ง
เตรียมตัวก่อนพบหมอ
เตรียมตัวก่อนพบหมอ

เปิดอ่าน 9,126 ครั้ง
กิน"กระเทียม"ดีต่อสุขภาพหัวใจ
กิน"กระเทียม"ดีต่อสุขภาพหัวใจ

เปิดอ่าน 9,783 ครั้ง
ผิวสวย หน้าใส ด้วยมะพร้าว
ผิวสวย หน้าใส ด้วยมะพร้าว

เปิดอ่าน 21,115 ครั้ง
การฝึกทักษะการพูดและฟังภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ
การฝึกทักษะการพูดและฟังภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ

เปิดอ่าน 21,825 ครั้ง
แพทย์ชี้เด็กยิ่งเล่นยิ่งฉลาด แนะพ่อแม่ส่งเสริมการเล่นอย่างอิสระ 7 ประการ
แพทย์ชี้เด็กยิ่งเล่นยิ่งฉลาด แนะพ่อแม่ส่งเสริมการเล่นอย่างอิสระ 7 ประการ

เปิดอ่าน 24,807 ครั้ง
10 วิธีเลี้ยงลูกให้มีความสุขตามหลักวิทยาศาสตร์
10 วิธีเลี้ยงลูกให้มีความสุขตามหลักวิทยาศาสตร์

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 21,006 ครั้ง
โลกออนไลน์แชร์ สุดยอดคุณครู! ตรวจการบ้านลูกศิษย์ละเอียดยิบ
โลกออนไลน์แชร์ สุดยอดคุณครู! ตรวจการบ้านลูกศิษย์ละเอียดยิบ

เปิดอ่าน 13,793 ครั้ง
เม็ดแมงลัก สมุนไพรเด็ด ช่วยให้หุ่นสวย สุขภาพดี
เม็ดแมงลัก สมุนไพรเด็ด ช่วยให้หุ่นสวย สุขภาพดี

เปิดอ่าน 17,533 ครั้ง
ไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออกในมนุษย์
ไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออกในมนุษย์

เปิดอ่าน 10,860 ครั้ง
"แอพฟรี"สูบแบตเตอรี่กว่าแอพเสียเงินจริงหรือ?
"แอพฟรี"สูบแบตเตอรี่กว่าแอพเสียเงินจริงหรือ?

เปิดอ่าน 14,897 ครั้ง
ขั้นตอนปลูกแก่นตะวัน ปลูกง่าย โตไว ราคาดี
ขั้นตอนปลูกแก่นตะวัน ปลูกง่าย โตไว ราคาดี เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ