ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนวัดโบสถ์ (วิบูลประภาราษฎร์สามัคคี)

ชื่อผลงานทางวิชาการ การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

โรงเรียนวัดโบสถ์ (วิบูลประภาราษฎร์สามัคคี)

ผู้ประเมิน นางสาวพิชชาพร คำกังวาฬ

หน่วยงาน โรงเรียนวัดโบสถ์ (วิบูลประภาราษฎร์สามัคคี)

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

ปีที่ประเมิน พ.ศ. 2563

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนวัดโบสถ์ (วิบูลประภาราษฎร์สามัคคี) มีวัตถุประสงค์การดำเนินการ 1) เพื่อประเมินบริบทของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนวัดโบสถ์ (วิบูลประภาราษฎร์สามัคคี) 2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนวัดโบสถ์ (วิบูลประภาราษฎร์สามัคคี) 3) เพื่อประเมินกระบวนการที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนวัดโบสถ์ (วิบูลประภาราษฎร์สามัคคี) 4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนวัดโบสถ์ (วิบูลประภาราษฎร์สามัคคี) โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลมีทั้งสิ้น 66 คน แบ่งเป็นผู้บริหาร จำนวน 1 คน ครูผู้สอน จำนวน 4 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 26 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 26 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน ดำเนินการในปีการศึกษา 2563 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็นแบบประเมิน จำนวน 10 ฉบับ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการตอบแบบประเมิน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป

จากการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนวัดโบสถ์ (วิบูลประภาราษฎร์สามัคคี) ผลการประเมิน พบว่า

1. ด้านบริบท จากการประชุมผู้บริหาร คณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้ประเมินการปฏิบัติงานของโรงเรียนในปีการศึกษา 2562 พบว่า การดำเนินการเกี่ยวกับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นจุดที่ควรพัฒนาของโรงเรียน ผู้บริหารและคณะครูจึงหาแนวทางปรับปรุงพัฒนาโดยค้นหาความต้องการจำเป็นและความเร่งด่วน คือการจัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่นักเรียนตามหลักคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย ความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี และมีน้ำใจ

2. ผลการประเมินปัจจัยนำเข้า เกี่ยวกับโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนวัดโบสถ์(วิบูลประภาราษฎร์สามัคคี) โดยภาพรวม พบว่า บุคลากร วัสดุอุปกรณ์และงบประมาณ มีความเหมาะสมหรือเพียงพออยู่ในระดับมาก มีค่า ( = 4.44) เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน

3. ผลการประเมินกระบวนการ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนวัดโบสถ์ (วิบูลประภาราษฎร์สามัคคี) เกี่ยวกับการวางแผนการบริหารโครงการ มีผลการประเมินโดยภาพรวม พบว่า การปฏิบัติของกระบวนการบริหารโครงการ ได้แก่ การประชุมวางแผนในการดำเนินงาน การนิเทศกำกับติดตาม

การประเมินและสรุปรายงาน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก มีค่า ( = 4.43) เป็นไปตามเกณฑ์

การประเมิน

4. ผลการประเมินผลผลิต เกี่ยวกับโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนวัดโบสถ์ (วิบูลประภาราษฎร์สามัคคี) พบว่า

1) ด้านความรู้ความเข้าใจของครูเกี่ยวกับการสอนนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม

โดยภาพรวม พบว่า ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในระดับมาก

มีค่า ( = 4.43) เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน

2) ด้านคุณลักษณะของนักเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมตามหลักคุณธรรมพื้นฐาน

8 ประการ โดยภาพรวม ผู้ตอบแบบประเมินมีความเห็นว่านักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม อยู่ในระดับ

มากที่สุดมีค่า ( = 4.52) เมื่อพิจารณาจำแนกเป็นรายประเด็น พบว่า คุณลักษณะด้านความซื่อสัตย์ ด้านความขยัน ด้านความสุภาพ ด้านความมีวินัย ด้านความสะอาด โดยมีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุดตามลำดับจากมากไปหาน้อย เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน

3) ด้านความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยภาพรวม ครูที่เข้าร่วมโครงการ

มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.62) เช่นเดียวกับนักเรียนที่มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ( =4.51) ในการเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้เป็นไปตามเกณฑ์

การประเมิน

โพสต์โดย กุ้ง : [30 ส.ค. 2564 เวลา 21:19 น.]
อ่าน [1136] ไอพี : 223.205.234.206
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 30,557 ครั้ง
โรคพยาธิตัวจี๊ด
โรคพยาธิตัวจี๊ด

เปิดอ่าน 15,342 ครั้ง
ฮือฮา! ครูสาวสุดทุ่ม ตัดชุดบอดี้สูททั้งตัวสกรีนภาพเหมือนอวัยวะภายในร่างกายสอนวิชากายวิภาค
ฮือฮา! ครูสาวสุดทุ่ม ตัดชุดบอดี้สูททั้งตัวสกรีนภาพเหมือนอวัยวะภายในร่างกายสอนวิชากายวิภาค

เปิดอ่าน 20,291 ครั้ง
คำขอมับัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่ ตาม พ.ร.บ.บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542
คำขอมับัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่ ตาม พ.ร.บ.บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542

เปิดอ่าน 33,531 ครั้ง
ขิงแก้ผมร่วง
ขิงแก้ผมร่วง

เปิดอ่าน 17,095 ครั้ง
"ครูโซ่" คือใคร ใครคือ "ครูโซ่" มาดูลีลาสอนวิชา "คณิตศาสตร์" สุดจี๊ด ท
"ครูโซ่" คือใคร ใครคือ "ครูโซ่" มาดูลีลาสอนวิชา "คณิตศาสตร์" สุดจี๊ด ท

เปิดอ่าน 15,166 ครั้ง
ปลุกสมองตื่นตัวด้วย
ปลุกสมองตื่นตัวด้วย 'มื้อเช้า'

เปิดอ่าน 11,123 ครั้ง
ป้องกันแสงแดดให้ได้ผล
ป้องกันแสงแดดให้ได้ผล

เปิดอ่าน 14,855 ครั้ง
ใบมอบฉันทะผู้รับหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพือใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้เงิน
ใบมอบฉันทะผู้รับหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพือใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้เงิน

เปิดอ่าน 30,483 ครั้ง
ประวัติศาสนาพุทธ
ประวัติศาสนาพุทธ

เปิดอ่าน 35,331 ครั้ง
การวิเคราะห์และการตีความหมายข้อมูล (Analysis and Interpretation of Data)
การวิเคราะห์และการตีความหมายข้อมูล (Analysis and Interpretation of Data)

เปิดอ่าน 8,994 ครั้ง
อายุขัยชายเกือบไล่ทันหญิง เพราะปรับเปลี่ยนนิสัยการกินอยู่เสียใหม่
อายุขัยชายเกือบไล่ทันหญิง เพราะปรับเปลี่ยนนิสัยการกินอยู่เสียใหม่

เปิดอ่าน 11,223 ครั้ง
บั้งไฟพญานาค
บั้งไฟพญานาค

เปิดอ่าน 30,815 ครั้ง
ภาษาอังกฤษ เริ่มได้ที่บ้าน กับ สอนลูกฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษกับคำศัพท์เกี่ยวกับบ้าน
ภาษาอังกฤษ เริ่มได้ที่บ้าน กับ สอนลูกฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษกับคำศัพท์เกี่ยวกับบ้าน

เปิดอ่าน 15,303 ครั้ง
รายได้ และ ค่าครองชีพ AEC
รายได้ และ ค่าครองชีพ AEC

เปิดอ่าน 11,070 ครั้ง
ไข่มุก โชว์ชุดประจำชาติ ประกวดเวทีจักรวาล
ไข่มุก โชว์ชุดประจำชาติ ประกวดเวทีจักรวาล

เปิดอ่าน 17,409 ครั้ง
คลิปข่าวทุจริตสอบครู จากรายการเรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ 10 มี.ค.2556
คลิปข่าวทุจริตสอบครู จากรายการเรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ 10 มี.ค.2556
เปิดอ่าน 49,380 ครั้ง
GPS คืออะไร
GPS คืออะไร
เปิดอ่าน 35,036 ครั้ง
เด็กๆ ควรใช้นิ้วมือในการนับเลขหรือไม่
เด็กๆ ควรใช้นิ้วมือในการนับเลขหรือไม่
เปิดอ่าน 25,729 ครั้ง
ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ช.พ.ค.
ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ช.พ.ค.
เปิดอ่าน 16,644 ครั้ง
4 เกาะที่น่าไป หลังเกษียณอายุ
4 เกาะที่น่าไป หลังเกษียณอายุ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ