ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการใช้และพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะการคิด เรื่อง การเคลื่อนที่แบบหมุน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดฝึกเสริมทักษะการคิด เรื่อง การเคลื่อนที่แบบหมุน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกเสริมทักษะ การคิด เรื่อง การเคลื่อนที่แบบหมุน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการคิด เรื่อง การเคลื่อนที่แบบหมุน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการคิด เรื่อง การเคลื่อนที่แบบหมุน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 43 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองได้แก่ ชุดฝึกเสริมทักษะการคิด เรื่อง การเคลื่อนที่แบบหมุน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการจัดการเรียนรู้ แบบประเมินชุดฝึกเสริมทักษะการคิดของผู้เชี่ยวชาญ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การเคลื่อนที่แบบหมุน และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการคิด เรื่อง การเคลื่อนที่แบบหมุน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t

ผลการศึกษาพบว่า

1. ชุดฝึกเสริมทักษะการคิด เรื่อง การเคลื่อนที่แบบหมุน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.54 / 85.52 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่ผู้รายงานกำหนดไว้

2. ชุดฝึกเสริมทักษะการคิด เรื่อง การเคลื่อนที่แบบหมุน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7325 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเรียน

การสอนโดยใช้โดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการคิด เรื่อง การเคลื่อนที่แบบหมุน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ร้อยละ 73.25

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ ภายหลังได้รับการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการคิด เรื่อง การเคลื่อนที่แบบหมุน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

สูงกว่าก่อนได้รับการสอนโดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการคิด เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05

4. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการคิด เรื่อง การเคลื่อนที่แบบหมุน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกรายการ ( = 4.05, S.D. = 0.58)

5. นักเรียนมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการคิด เรื่อง การเคลื่อนที่แบบหมุน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ดังนี้

5.1 นักเรียนร้อยละ 12.19 เสนอแนะว่าครูควรมีแบบฝึกพิเศษเพิ่มเติม หรือ มีโจทย์หรือตัวอย่างจากแบบทดสอบระดับชาติ เช่น แบบทดสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย แบบทดสอบ GAT/PAT เป็นต้น ให้นักเรียนที่สามารถเรียนรู้ได้ฝึกปฏิบัติเป็นแบบฝึกเพิ่มเติม 5.2 นักเรียนร้อยละ 13.81 เห็นว่าเวลาที่ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกน้อยเกินไปในบางเรื่อง ซึ่งนักเรียนได้เสนอแนะว่าครูควรให้เวลานักเรียนได้ฝึกปฏิบัตินอกเวลาเรียน และสามารถยืมแบบฝึกไปฝึกเพิ่มเติมได้ รวมทั้งครูควรให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

5.3 นักเรียนร้อยละ 15.51 เห็นว่า ครูควรมีการสอนซ่อมเสริมสำหรับนักเรียนที่ทำแบบฝึกเสริมทักษะการคิดไม่ผ่านเกณฑ์ในแต่ละชุด โดยอาจจัดนอกเวลาเรียน ก่อนที่จะมีการเรียนการสอนในชุดต่อไป

5.4 นักเรียนร้อยละ 13.34 เห็นว่าครูควรมีชุดฝึกเสริมทักษะการคิดสำหรับให้นักเรียนได้เรียนรู้ในเนื้อหาอื่น ๆ ในวิชาฟิสิกส์นอกจากชุดฝึกเสริมทักษะการคิด เรื่อง การเคลื่อนที่แบบหมุน เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติเป็นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ต่อไป

5.5 นักเรียนร้อยละ 17.31 เห็นว่าครูควรมีการแจกรางวัลให้กับนักเรียน

ที่ทำชุดฝึกเสริมทักษะการคิดได้คะแนนสูงสุดในแต่ละชุดฝึกเสริมทักษะการคิดเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ตลอดจนเป็นการเสริมแรงให้กับนักเรียนได้มีความพยายามในการทำโจทย์มากขึ้น

โพสต์โดย ส้ม : [19 พ.ย. 2564 เวลา 14:32 น.]
อ่าน [1097] ไอพี : 1.1.216.150
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 6,366 ครั้ง
ธอส.เปิดให้ดาวน์โหลดฟรี พิมพ์เขียว แบบ "บ้านรักษ์โลก" งบไม่เกิน 1-2 ล้าน
ธอส.เปิดให้ดาวน์โหลดฟรี พิมพ์เขียว แบบ "บ้านรักษ์โลก" งบไม่เกิน 1-2 ล้าน

เปิดอ่าน 1,435 ครั้ง
เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของเรารั่วไหล เราจะรับมือแล้วป้องกันอย่างไร?
เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของเรารั่วไหล เราจะรับมือแล้วป้องกันอย่างไร?

เปิดอ่าน 17,884 ครั้ง
สาวจีนวัย 27 ป่วยเป็นโรคแก่ก่อนวัย เหมือนคนอายุ 70
สาวจีนวัย 27 ป่วยเป็นโรคแก่ก่อนวัย เหมือนคนอายุ 70

เปิดอ่าน 14,706 ครั้ง
ออกรถใหม่...วันไหนดี?
ออกรถใหม่...วันไหนดี?

เปิดอ่าน 23,019 ครั้ง
กำเนิดไอศครีม มาจากที่ใด
กำเนิดไอศครีม มาจากที่ใด

เปิดอ่าน 7,729 ครั้ง
เชิญพิสูจน์!! ไฟไหม้ปริศนา คลิปแฉฝีมือคนในบ้าน (ชมคลิป)
เชิญพิสูจน์!! ไฟไหม้ปริศนา คลิปแฉฝีมือคนในบ้าน (ชมคลิป)

เปิดอ่าน 13,011 ครั้ง
หลับไม่ลง-ตื่นยาก! นาฬิกานอนเคลื่อน
หลับไม่ลง-ตื่นยาก! นาฬิกานอนเคลื่อน

เปิดอ่าน 8,988 ครั้ง
1 ปี "สตีฟ จ็อบส์" จากไป
1 ปี "สตีฟ จ็อบส์" จากไป

เปิดอ่าน 12,375 ครั้ง
เครียดมาก ๆ ระวังเหงือกอักเสบ
เครียดมาก ๆ ระวังเหงือกอักเสบ

เปิดอ่าน 14,672 ครั้ง
10 วิธีการเป็นพ่อแม่ที่สุดยอด
10 วิธีการเป็นพ่อแม่ที่สุดยอด

เปิดอ่าน 8,892 ครั้ง
ไปรษณีย์ไทยเปิดศักราช งานแสตมป์เอเชีย 2010
ไปรษณีย์ไทยเปิดศักราช งานแสตมป์เอเชีย 2010

เปิดอ่าน 11,586 ครั้ง
วิธีป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
วิธีป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์

เปิดอ่าน 9,043 ครั้ง
แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัย3 - 6 ปี สำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง
แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัย3 - 6 ปี สำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง

เปิดอ่าน 16,741 ครั้ง
หลักเกณฑ์ใหม่ในการตั้งชื่อวัด
หลักเกณฑ์ใหม่ในการตั้งชื่อวัด

เปิดอ่าน 8,552 ครั้ง
พัฒนาไปไกล! อังกฤษตั้งทีมวิจัยศึกษา 5G แล้ว
พัฒนาไปไกล! อังกฤษตั้งทีมวิจัยศึกษา 5G แล้ว

เปิดอ่าน 16,719 ครั้ง
คลอด ‘เกณฑ์ย้ายเฉพาะกิจ’ แก้ปม..ร้างผู้บริหาร 7 พันตำแหน่ง ทางออกสุดท้าย..ของ ก.ค.ศ.?
คลอด ‘เกณฑ์ย้ายเฉพาะกิจ’ แก้ปม..ร้างผู้บริหาร 7 พันตำแหน่ง ทางออกสุดท้าย..ของ ก.ค.ศ.?
เปิดอ่าน 25,899 ครั้ง
งูพิษกัด
งูพิษกัด
เปิดอ่าน 8,241 ครั้ง
ตูนส์ศึกษา : กว่าจะถึงประถมศึกษาก็สายเสียแล้ว
ตูนส์ศึกษา : กว่าจะถึงประถมศึกษาก็สายเสียแล้ว
เปิดอ่าน 35,786 ครั้ง
วิธีเก็บ“ผักชี-รากผักชี”ใช้ได้นานขึ้น
วิธีเก็บ“ผักชี-รากผักชี”ใช้ได้นานขึ้น
เปิดอ่าน 15,092 ครั้ง
การถวายสังฆทาน
การถวายสังฆทาน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ