ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแบบทีมงาน เพื่อรองรับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรแบบยั่งยืน โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) สังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแบบทีมงาน เพื่อรองรับ

การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรแบบยั่งยืน โรงเรียนเมืองพัทยา 5

(บ้านเนินพัทธยาเหนือ) สังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

ผู้วิจัย นางนฤมล อินทพงษ์

ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) สังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

ปีวิจัย ปีการศึกษา 2563 (พ.ศ. 2563 – 2564)

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการจำเป็นในการบริหารจัดการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแบบทีมงาน 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแบบทีมงาน และ 4) เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแบบทีมงาน เพื่อรองรับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรแบบยั่งยืน โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) สังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี การวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ระยะ ประกอบด้วย ระยะที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการจำเป็นในการบริหารจัดการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ของโรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารและครูในโรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) จำนวน 20 คน โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม ระยะที่ 2 การออกแบบและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแบบทีมงาน กลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแบบทีมงาน ระยะที่ 3 การนำรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแบบทีมงานไปใช้ กลุ่มตัวอย่าง คือ ครู โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) จำนวน 65 คน เครืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมินการบริหารจัดการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแบบทีมงาน และระยะที่ 4 การประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแบบทีมงาน กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหาร ครู นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) จำนวน 340 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแบบทีมงาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

สรุปผลการวิจัย

1. ข้อมูลพื้นฐานและความต้องการจำเป็นในการบริหารจัดการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ของโรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) พบประเด็นในการบริหารจัดการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 5 ด้าน คือ 1) ด้านนโยบาย 2) ด้านการบริหารจัดการ 3) ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 4) ด้านการเรียนรู้ของนักเรียน 5) และด้านการประสานงาน

2. การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแบบทีมงาน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ 1) การสร้างวัฒนธรรมสุขภาพในโรงเรียน (School Culture) 2) การเรียนรู้โดยใช้การส่งเสริมสุขภาพเป็นฐาน (Health based Learning) 3) การดำเนินงานอย่างจริงจัง (Intensive Operation) 4) การประสานงานเครือข่ายและการร่วมมือรวมพลัง (Network & Collaboration) 5) การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน (Environmental Development) โดยใช้หลักการบริหารจัดการแบบทีมงาน 4 หลัก คือ 1) หลักการสร้างทีมงาน (Team Working) 2) หลักการสร้างแรงจูงใจ (Motivation) 3) หลักการสร้างระบบการทำงาน (System Planning) และ 4) หลักการประเมินผล (Evaluation) ซึ่งมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการนำไปบริหารจัดการ อยู่ในระดับมากที่สุด

3. การทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแบบทีมงาน โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) สังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พบว่า ผลการประเมินการบริหารจัดการตามองค์ประกอบของรูปแบบ มีการบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด และผลการประเมินการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการแบบทีมงาน มีการบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด

4. การประเมินผลรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแบบทีมงาน เพื่อรองรับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรแบบยั่งยืน โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) สังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พบว่า โดยรวมมีความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบฯ อยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย นก : [7 ก.พ. 2565 เวลา 13:48 น.]
อ่าน [3150] ไอพี : 110.78.169.222
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,726 ครั้ง
อะไรที่กินคลายเครียดได้จริงบ้าง
อะไรที่กินคลายเครียดได้จริงบ้าง

เปิดอ่าน 84,715 ครั้ง
ประชาธิปไตย คืออะไร
ประชาธิปไตย คืออะไร

เปิดอ่าน 11,703 ครั้ง
ไทยมีสิทธิ์เจอ แผ่นดินไหวเกิน 6 ริกเตอร์
ไทยมีสิทธิ์เจอ แผ่นดินไหวเกิน 6 ริกเตอร์

เปิดอ่าน 9,563 ครั้ง
คนนอนกรนไม่ต้องกลัวเป็นโรคหัวใจไม่เกี่ยวพันกับโรคหัวใจและหลอดเลือด
คนนอนกรนไม่ต้องกลัวเป็นโรคหัวใจไม่เกี่ยวพันกับโรคหัวใจและหลอดเลือด

เปิดอ่าน 25,269 ครั้ง
กฎระเบียบการเดินทางไปต่างประเทศ
กฎระเบียบการเดินทางไปต่างประเทศ

เปิดอ่าน 13,979 ครั้ง
วันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวาคม)
วันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวาคม)

เปิดอ่าน 11,462 ครั้ง
ลีลาตำรวจโบกรถ เชียงใหม่ ช่วยผู้ขับขี่คลายเครียดได้เยอะ
ลีลาตำรวจโบกรถ เชียงใหม่ ช่วยผู้ขับขี่คลายเครียดได้เยอะ

เปิดอ่าน 8,413 ครั้ง
ความในใจครูไร้สัญชาติถึงนายกฯ หวังได้สัญชาติไทยเพื่อรับราชการครู
ความในใจครูไร้สัญชาติถึงนายกฯ หวังได้สัญชาติไทยเพื่อรับราชการครู

เปิดอ่าน 17,557 ครั้ง
ที่แท้กลิ่นปากมันเกิดจากสาเหตุเหล่านี้นี่เอง
ที่แท้กลิ่นปากมันเกิดจากสาเหตุเหล่านี้นี่เอง

เปิดอ่าน 18,718 ครั้ง
1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่
1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่

เปิดอ่าน 8,574 ครั้ง
การศึกษาปัญหาที่แก้ไม่ตก
การศึกษาปัญหาที่แก้ไม่ตก

เปิดอ่าน 20,415 ครั้ง
"รกฟ้า" คืออะไร?
"รกฟ้า" คืออะไร?

เปิดอ่าน 15,463 ครั้ง
ชาผลไม้...บำรุงร่างกาย สูตรทำเองได้...ง่ายๆ
ชาผลไม้...บำรุงร่างกาย สูตรทำเองได้...ง่ายๆ

เปิดอ่าน 17,295 ครั้ง
มะละกอ กินเท่าไหร่ไม่เคยพอ
มะละกอ กินเท่าไหร่ไม่เคยพอ

เปิดอ่าน 29,157 ครั้ง
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา

เปิดอ่าน 8,820 ครั้ง
ระบบประกันคุณภาพทางการศึกษา ถึงเวลาทบทวนวิธีการแล้วหรือยัง?
ระบบประกันคุณภาพทางการศึกษา ถึงเวลาทบทวนวิธีการแล้วหรือยัง?
เปิดอ่าน 30,283 ครั้ง
5 อาหารกินแล้วอ้วนตามความเชื่อแบบผิด ๆ
5 อาหารกินแล้วอ้วนตามความเชื่อแบบผิด ๆ
เปิดอ่าน 23,182 ครั้ง
ทำไมดวงอาทิตย์ตอนเช้าหรือตอนเย็นจึงดูดวงใหญ่
ทำไมดวงอาทิตย์ตอนเช้าหรือตอนเย็นจึงดูดวงใหญ่
เปิดอ่าน 19,167 ครั้ง
การประเมินความจำเป็นในการกำหนดวัตถุประสงค์
การประเมินความจำเป็นในการกำหนดวัตถุประสงค์
เปิดอ่าน 23,607 ครั้ง
ความหมายของตัวเลขบนตั๋วรถเมล์
ความหมายของตัวเลขบนตั๋วรถเมล์

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ