ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการใช้กระบวนนิเทศแบบ PIDRE ผสานเทคนิคการนิเทศแบบชี้แนะ สะท้อนคิด (Reflective Coaching Supervision) เพื่อส่งเสริมการใช้ชุดกิจกรรม การจัดประสบการณ์สำหรับการประเมินพัฒนาการเด็กของครูปฐมวัย ส

ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้กระบวนนิเทศแบบ PIDRE ผสานเทคนิคการนิเทศแบบชี้แนะ

สะท้อนคิด (Reflective Coaching Supervision) เพื่อส่งเสริมการใช้ชุดกิจกรรม

การจัดประสบการณ์สำหรับการประเมินพัฒนาการเด็กของครูปฐมวัย สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

ผู้ศึกษา พิชญภัสสร์ เอี่ยมสะอาด

ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา 2564

บทคัดย่อ

รายงานผลการนิเทศครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา 1. เพื่อศึกษาความก้าวหน้าของครูปฐมวัยหลังการใช้กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE ผสานเทคนิคการชี้แนะสะท้อนคิด (Reflective Coaching Supervision)ในการส่งเสริมการใช้ชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์สำหรับการประเมินพัฒนาการเด็กของครูปฐมวัย 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการจัดประสบการณ์สำหรับการประเมินพัฒนาการเด็กของครูปฐมวัยด้วยกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE ผสานเทคนิคการชี้แนะสะท้อนคิด (Reflective Coaching Supervision) 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูปฐมวัยที่มีต่อการใช้กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE ผสานเทคนิคการชี้แนะสะท้อนคิด (Reflective Coaching Supervision) ในการส่งเสริมการใช้ชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์สำหรับการประเมินพัฒนาการเด็กของครูปฐมวัย กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาได้แก่ครูผู้สอนเด็กระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5 ที่ไม่ได้เรียนจบสาขาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 23 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยเครื่องมือ 2 ประเภทที่ผู้รายงานได้จัดทำขึ้นด้วยตนเองทุกรายการคือ 1) เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ ได้แก่ คู่มือการนิเทศ เรื่อง การใช้กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE ผสานเทคนิคการนิเทศแบบชี้แนะสะท้อนคิด (Reflective Coaching Supervision) เพื่อส่งเสริมการใช้ชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์สำหรับการประเมินพัฒนาการเด็กของครูปฐมวัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 และ เอกสารประกอบการนิเทศ จำนวน 2 เล่ม คือ เล่มที่ 1 คู่มือนิเทศภายในสำหรับผู้บริหารโรงเรียน เล่มที่ 2 แนวทางการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กของครูปฐมวัย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาได้แก่ แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจก่อน - หลังการอบรม เรื่องการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 2. แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กของครูปฐมวัยและ 3. แบบสอบถามความพึงพอใจของครูปฐมวัยที่มีต่อการนิเทศเพื่อส่งเสริมการใช้ชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์สำหรับการประเมินพัฒนาการเด็กของครูปฐมวัย โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE ผสานเทคนิคการนิเทศแบบชี้แนะสะท้อนคิด (Reflective Coaching Supervision) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test

ผลการศึกษา

ผลการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการใช้ชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์สำหรับการประเมินพัฒนาการเด็กของครูปฐมวัยโดยการใช้กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE ผสานเทคนิคการนิเทศแบบชี้แนะสะท้อนคิด (Reflective Coaching Supervision) มีดังนี้

1. ความก้าวหน้าของครูปฐมวัยหลังการเข้ารับการอบรมการจัดประสบการณ์สำหรับการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย พบว่า ผลการทดสอบหลังการอบรม มีค่าเฉลี่ย (μ = 25.22) สูงกว่าผลการทดสอบก่อนการอบรมซึ่งมีค่าเฉลี่ย (μ = 18.61) โดยมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 6.61 เมื่อทดสอบความแตกต่างของผลการอบรมก่อนและหลังการอบรม พบว่า ผลการทดสอบหลังการอบรมสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2. พฤติกรรมการจัดประสบการณ์สำหรับการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยพบว่า ในภาพรวมมีผลประเมินการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (μ = 4.43) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านมีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับมากขึ้นไป โดยผลการปฏิบัติในด้านที่ 2 การจัดประสบการณ์ การเรียนรู้มีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (μ = 4.57)

3.ความพึงพอใจของครูปฐมวัยที่มีต่อการนิเทศการเพื่อส่งเสริมการใช้ชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์สำหรับการประเมินพัฒนาการเด็กของครูปฐมวัย โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE ผสานเทคนิคการนิเทศแบบชี้แนะสะท้อนคิด (Reflective Coaching Supervision) พบว่าครูปฐมวัยมีความพึงพอใจต่อการนิเทศอยู่ในระดับมาก (μ = 4.38) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านผลการดำเนินงานตามกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE ครูมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (μ = 4.43) ส่วนด้านการดำเนินงานตามกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE ครูมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (μ = 4.32)

โพสต์โดย จา : [11 เม.ย. 2565 เวลา 08:55 น.]
อ่าน [485] ไอพี : 118.172.164.244
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 33,076 ครั้ง
อยากเก่งภาษาอังกฤษทำยังไง
อยากเก่งภาษาอังกฤษทำยังไง

เปิดอ่าน 8,071 ครั้ง
เชื้อ "ดื้อยา" อันตรายใกล้ตัว
เชื้อ "ดื้อยา" อันตรายใกล้ตัว

เปิดอ่าน 9,629 ครั้ง
นั่งให้ถูกท่า หน้าคอมพิวเตอร์
นั่งให้ถูกท่า หน้าคอมพิวเตอร์

เปิดอ่าน 18,983 ครั้ง
ประโยชน์บัตรเครดิต ที่คุณควรรู้ไว้ ตอนที่ 2
ประโยชน์บัตรเครดิต ที่คุณควรรู้ไว้ ตอนที่ 2

เปิดอ่าน 218,254 ครั้ง
เรื่องที่ควรรู้ ก่อนคิดจะเลี้ยง "ไซบีเรียน ฮัสกี้"
เรื่องที่ควรรู้ ก่อนคิดจะเลี้ยง "ไซบีเรียน ฮัสกี้"

เปิดอ่าน 12,454 ครั้ง
อ้างพบธาตุหนักที่สุดมีเลขอะตอม 122
อ้างพบธาตุหนักที่สุดมีเลขอะตอม 122

เปิดอ่าน 17,760 ครั้ง
ประวัติกระดาษห่อลูกอมฮาร์ตบีท
ประวัติกระดาษห่อลูกอมฮาร์ตบีท

เปิดอ่าน 18,992 ครั้ง
วิธีลดต้นแขนแบบง่าย ๆ ได้ผลชัวร์
วิธีลดต้นแขนแบบง่าย ๆ ได้ผลชัวร์

เปิดอ่าน 33,076 ครั้ง
นวดศีรษะและต้นคอก่อให้เกิดอันตรายจริงหรือ?
นวดศีรษะและต้นคอก่อให้เกิดอันตรายจริงหรือ?

เปิดอ่าน 24,288 ครั้ง
วิวัฒนาการมนุษย์
วิวัฒนาการมนุษย์

เปิดอ่าน 12,376 ครั้ง
ปลูกฝังทักษะสมองอย่างไรให้เป็นคนที่ประสบความสำเร็จในอนาคต
ปลูกฝังทักษะสมองอย่างไรให้เป็นคนที่ประสบความสำเร็จในอนาคต

เปิดอ่าน 13,601 ครั้ง
ไขปริศนา! น้ำดื่มมีวันหมดอายุด้วยหรือ
ไขปริศนา! น้ำดื่มมีวันหมดอายุด้วยหรือ

เปิดอ่าน 12,473 ครั้ง
กฎเหล็กที่ควรรู้ หากอยากมีหุ่นสุดเป๊ะ
กฎเหล็กที่ควรรู้ หากอยากมีหุ่นสุดเป๊ะ

เปิดอ่าน 9,733 ครั้ง
"ทักษะทางสังคม" ต้นทุนได้งานนักศึกษาจบใหม่
"ทักษะทางสังคม" ต้นทุนได้งานนักศึกษาจบใหม่

เปิดอ่าน 33,970 ครั้ง
น้ำข้าวกล้องงอก ของดีทำง่าย
น้ำข้าวกล้องงอก ของดีทำง่าย

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 47,161 ครั้ง
เคล็ดลับการออกกำลังกายให้ได้ผล
เคล็ดลับการออกกำลังกายให้ได้ผล

เปิดอ่าน 64,527 ครั้ง
สรรพคุณของ "ปลีกล้วย"
สรรพคุณของ "ปลีกล้วย"

เปิดอ่าน 9,537 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษา คือ รากฐานของการปฏิรูปประเทศ โดย รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์
ปฏิรูปการศึกษา คือ รากฐานของการปฏิรูปประเทศ โดย รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์

เปิดอ่าน 34,833 ครั้ง
ภาษาน่ารู้ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาดัตช์ ภาษาอิตาเลียน
ภาษาน่ารู้ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาดัตช์ ภาษาอิตาเลียน

เปิดอ่าน 24,288 ครั้ง
วิวัฒนาการมนุษย์
วิวัฒนาการมนุษย์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ