ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนวัดควน อำเภอ ทุ่งใหญ่ จังหวัด นครศรีธรรมราช

บทคัดย่อ

เรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนวัดควน

อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้ประเมิน นางสาวปราณี ช่วยชู

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

การประเมินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านบริบท ประเมินด้านปัจจัยนำเข้าประเมินด้านกระบวนการ และประเมินด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนวัดควน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วย ครูและผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 9 คน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 21 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 21 คน รวม 58 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ จำนวน 3ฉบับ และแบบบันทึกคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละที่ได้จากประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปี6วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ( ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการประเมินพบว่า

1. ผลการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักเรียนด้านบริบทจากความคิด

เห็นของครูและผู้บริหารสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครอง ในภาพรวมมีการดำเนินการอยู่ในระดับมากที่สุดผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้ รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือโครงการตอบสนองต่อการศึกษาต่อของนักเรียน มีค่าเฉลี่ย 4.85 รองลงมา คือ โครงการมีความจำเป็นและสำคัญต่อนักเรียน และวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการมีความเหมาะสมและสอดคล้องกัน โดยมีค่าเฉลี่ย 4.81 และ 4.75 ตามลำดับ ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ โครงการตอบสนองนโยบายของเขตพื้นที่การศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.33

2. ผลการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักเรียนด้านปัจจัยนำเข้าจากความคิดเห็นของครูและผู้บริหารสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง ในภาพ

รวมมีการดำเนินการอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้ รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในโรงเรียนมีค่าเฉลี่ย4.86รองลงมา คือ ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรต่างๆในชุมชนและบุคลากรมีเจตคติที่ดีต่อโครงการ โดยมีค่าเฉลี่ย4.66 และ 4.57 ตามลำดับ ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ จำนวนบุคลากรที่ร่วมดำเนินโครงการมีความเหมาะสมและเพียงพอมีค่าเฉลี่ย 3.37 รองลงมา คือ อาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติการตามโครงการมีความเหมาะสมและมีบุคลากรเพียงพอ โดยมีค่าเฉลี่ย 3.71 และ 3.73 ตามลำดับ

3. ผลการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักเรียน ด้านกระบวนการจากความคิดเห็นของครูและผู้บริหารสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองในภาพรวมมีการดำเนินการอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้ รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ กิจกรรมนักเรียนอ่านออก เขียนได้คิดเลขเป็นยกชั้นเรียน ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 4.85 รองลงมา คือ กิจกรรมสอนซ่อมเสริม ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และกิจกรรมนิเทศ ติดตามตัวชี้วัด สิ่งที่ต้องรู้ ควรรู้ในการจัดการเรียนการสอนโดยมีค่าเฉลี่ย 4.77 และ 4.76 ตามลำดับ ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ มีการดำเนินงานตามปฏิทินของโครงการ มีค่าเฉลี่ย 4.07 รองลงมา คือ กิจกรรมท่องสูตรคูณ และการศึกษาข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาในการพัฒนาก่อนการดำเนินงาน มีค่าเฉลี่ย 4.14 และ4.31 ตามลำดับ

4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนวัดควน จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564 ผลปรากฎว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติของชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 68.24 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2563 เฉลี่ยร้อยละ 23.53 และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2564 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 40.48 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2563 เฉลี่ยร้อยละ 6.8 ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้

โพสต์โดย ครูตุ๊ก : [2 มิ.ย. 2565 เวลา 12:15 น.]
อ่าน [978] ไอพี : 113.53.105.54
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,474 ครั้ง
"ขี้เหล็ก" ช่วยระบาย-สงบประสาท แต่ไม่ใช่ "ยานอนหลับ" โดยตรง
"ขี้เหล็ก" ช่วยระบาย-สงบประสาท แต่ไม่ใช่ "ยานอนหลับ" โดยตรง

เปิดอ่าน 20,659 ครั้ง
หลักสูตรการผลิตครู ควรเป็น 4 หรือ 5 ปีดี โดย : ดิเรก พรสีมา
หลักสูตรการผลิตครู ควรเป็น 4 หรือ 5 ปีดี โดย : ดิเรก พรสีมา

เปิดอ่าน 9,583 ครั้ง
เมื่อไหร่ควรพูด และเมื่อไหร่ควรเงียบ
เมื่อไหร่ควรพูด และเมื่อไหร่ควรเงียบ

เปิดอ่าน 38,221 ครั้ง
อินโฟกราฟิกประชาสัมพันธ์โครงการTraining OBEC
อินโฟกราฟิกประชาสัมพันธ์โครงการTraining OBEC

เปิดอ่าน 9,824 ครั้ง
จัดสิ่งแวดล้อมหน้าจอคอมพ์ ช่วยสุขภาพดี-ทำงาน มีสุข
จัดสิ่งแวดล้อมหน้าจอคอมพ์ ช่วยสุขภาพดี-ทำงาน มีสุข

เปิดอ่าน 11,347 ครั้ง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

เปิดอ่าน 16,596 ครั้ง
ดีปลี
ดีปลี

เปิดอ่าน 9,966 ครั้ง
เทคนิค"อ่านเร็ว"ใช้ไม่ได้ผล
เทคนิค"อ่านเร็ว"ใช้ไม่ได้ผล

เปิดอ่าน 15,368 ครั้ง
วิธีจำศัพท์
วิธีจำศัพท์

เปิดอ่าน 9,254 ครั้ง
งานเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงาม
งานเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงาม

เปิดอ่าน 11,549 ครั้ง
แสงส่องทางจากการศึกษา
แสงส่องทางจากการศึกษา

เปิดอ่าน 15,005 ครั้ง
เรื่องกล้วย ๆ
เรื่องกล้วย ๆ

เปิดอ่าน 21,450 ครั้ง
คลิปสาธิตวิธีแต่งหน้า แบบมุตตา-มุนินทร์ ในแรงเงา 2012
คลิปสาธิตวิธีแต่งหน้า แบบมุตตา-มุนินทร์ ในแรงเงา 2012

เปิดอ่าน 74,782 ครั้ง
Parts of Speech    Sentence   Phrase   Clause
Parts of Speech Sentence Phrase Clause

เปิดอ่าน 24,579 ครั้ง
สารทเดือนสิบ ประเพณีประจำภาคใต้ ร่วมระลึกถึงบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ
สารทเดือนสิบ ประเพณีประจำภาคใต้ ร่วมระลึกถึงบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ

เปิดอ่าน 9,650 ครั้ง
คำเรียกชื่อฤดูต่าง ๆ
คำเรียกชื่อฤดูต่าง ๆ
เปิดอ่าน 28,816 ครั้ง
ย้อนรอยสายราชสกุล…ในพระบรมราชจักรีวงศ์ (จบ)
ย้อนรอยสายราชสกุล…ในพระบรมราชจักรีวงศ์ (จบ)
เปิดอ่าน 29,971 ครั้ง
ล้างพิษตับ ขับสารพิษ...เทรนด์สุขภาพสุดฮิต พ.ศ. นี้
ล้างพิษตับ ขับสารพิษ...เทรนด์สุขภาพสุดฮิต พ.ศ. นี้
เปิดอ่าน 26,441 ครั้ง
พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555
พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555
เปิดอ่าน 11,206 ครั้ง
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ