ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนวัดควน อำเภอ ทุ่งใหญ่ จังหวัด นครศรีธรรมราช

บทคัดย่อ

เรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนวัดควน

อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้ประเมิน นางสาวปราณี ช่วยชู

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

การประเมินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านบริบท ประเมินด้านปัจจัยนำเข้าประเมินด้านกระบวนการ และประเมินด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนวัดควน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วย ครูและผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 9 คน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 21 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 21 คน รวม 58 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ จำนวน 3ฉบับ และแบบบันทึกคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละที่ได้จากประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปี6วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ( ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการประเมินพบว่า

1. ผลการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักเรียนด้านบริบทจากความคิด

เห็นของครูและผู้บริหารสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครอง ในภาพรวมมีการดำเนินการอยู่ในระดับมากที่สุดผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้ รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือโครงการตอบสนองต่อการศึกษาต่อของนักเรียน มีค่าเฉลี่ย 4.85 รองลงมา คือ โครงการมีความจำเป็นและสำคัญต่อนักเรียน และวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการมีความเหมาะสมและสอดคล้องกัน โดยมีค่าเฉลี่ย 4.81 และ 4.75 ตามลำดับ ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ โครงการตอบสนองนโยบายของเขตพื้นที่การศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.33

2. ผลการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักเรียนด้านปัจจัยนำเข้าจากความคิดเห็นของครูและผู้บริหารสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง ในภาพ

รวมมีการดำเนินการอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้ รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในโรงเรียนมีค่าเฉลี่ย4.86รองลงมา คือ ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรต่างๆในชุมชนและบุคลากรมีเจตคติที่ดีต่อโครงการ โดยมีค่าเฉลี่ย4.66 และ 4.57 ตามลำดับ ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ จำนวนบุคลากรที่ร่วมดำเนินโครงการมีความเหมาะสมและเพียงพอมีค่าเฉลี่ย 3.37 รองลงมา คือ อาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติการตามโครงการมีความเหมาะสมและมีบุคลากรเพียงพอ โดยมีค่าเฉลี่ย 3.71 และ 3.73 ตามลำดับ

3. ผลการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักเรียน ด้านกระบวนการจากความคิดเห็นของครูและผู้บริหารสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองในภาพรวมมีการดำเนินการอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้ รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ กิจกรรมนักเรียนอ่านออก เขียนได้คิดเลขเป็นยกชั้นเรียน ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 4.85 รองลงมา คือ กิจกรรมสอนซ่อมเสริม ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และกิจกรรมนิเทศ ติดตามตัวชี้วัด สิ่งที่ต้องรู้ ควรรู้ในการจัดการเรียนการสอนโดยมีค่าเฉลี่ย 4.77 และ 4.76 ตามลำดับ ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ มีการดำเนินงานตามปฏิทินของโครงการ มีค่าเฉลี่ย 4.07 รองลงมา คือ กิจกรรมท่องสูตรคูณ และการศึกษาข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาในการพัฒนาก่อนการดำเนินงาน มีค่าเฉลี่ย 4.14 และ4.31 ตามลำดับ

4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนวัดควน จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564 ผลปรากฎว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติของชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 68.24 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2563 เฉลี่ยร้อยละ 23.53 และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2564 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 40.48 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2563 เฉลี่ยร้อยละ 6.8 ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้

โพสต์โดย ครูตุ๊ก : [2 มิ.ย. 2565 เวลา 12:15 น.]
อ่าน [471] ไอพี : 113.53.105.54
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 15,403 ครั้ง
ห้องเรียนไม่ใช่ห้องสอน บทสัมภาษณ์ ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์
ห้องเรียนไม่ใช่ห้องสอน บทสัมภาษณ์ ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์

เปิดอ่าน 29,489 ครั้ง
8 วิธีสุดฮิต พิชิตความรวยบนโลกออนไลน์
8 วิธีสุดฮิต พิชิตความรวยบนโลกออนไลน์

เปิดอ่าน 24,265 ครั้ง
จะซื้อกล้องดิจิตอล ต้องดูอะไรบ้าง
จะซื้อกล้องดิจิตอล ต้องดูอะไรบ้าง

เปิดอ่าน 25,191 ครั้ง
ตัวถ่วงความเจริญการศึกษาไทย
ตัวถ่วงความเจริญการศึกษาไทย

เปิดอ่าน 19,793 ครั้ง
ภาพแบบ Bitmap
ภาพแบบ Bitmap

เปิดอ่าน 9,756 ครั้ง
รับมือปัญหาการนอน
รับมือปัญหาการนอน

เปิดอ่าน 11,255 ครั้ง
สารพัดวิธีกินผักแบบเนียน ๆ อร่อยไม่ฝืนใจแถมได้ประโยชน์
สารพัดวิธีกินผักแบบเนียน ๆ อร่อยไม่ฝืนใจแถมได้ประโยชน์

เปิดอ่าน 13,087 ครั้ง
"5 บ่วงอันตราย" เตือนคนทำงานมือใหม่ อย่าตกหล่ม !!
"5 บ่วงอันตราย" เตือนคนทำงานมือใหม่ อย่าตกหล่ม !!

เปิดอ่าน 48,411 ครั้ง
เก่งภาษาอังกฤษ...แบบนีน่า
เก่งภาษาอังกฤษ...แบบนีน่า

เปิดอ่าน 34,088 ครั้ง
Download คู่มือ เส้นทางครูมืออาชีพสำหรับครูผู้ช่วย
Download คู่มือ เส้นทางครูมืออาชีพสำหรับครูผู้ช่วย

เปิดอ่าน 12,857 ครั้ง
5 คำถามเพื่อสาขาเรียนที่ใช่ สู่อาชีพที่ชอบ
5 คำถามเพื่อสาขาเรียนที่ใช่ สู่อาชีพที่ชอบ

เปิดอ่าน 9,537 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษา คือ รากฐานของการปฏิรูปประเทศ โดย รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์
ปฏิรูปการศึกษา คือ รากฐานของการปฏิรูปประเทศ โดย รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์

เปิดอ่าน 10,961 ครั้ง
รูปหัวใจทำไมเป็นแบบนี้
รูปหัวใจทำไมเป็นแบบนี้

เปิดอ่าน 17,153 ครั้ง
ลิ้น ก็บอกปัญหาสุขภาพได้เหมือนกัน
ลิ้น ก็บอกปัญหาสุขภาพได้เหมือนกัน

เปิดอ่าน 8,988 ครั้ง
ระวัง! สารฟอกขาวในตะเกียบ
ระวัง! สารฟอกขาวในตะเกียบ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 12,919 ครั้ง
มาอัพเดทดวงของคุณในรอบ 2 สัปดาห์
มาอัพเดทดวงของคุณในรอบ 2 สัปดาห์

เปิดอ่าน 9,539 ครั้ง
แก้ปวดหัวด้วยน้ำ
แก้ปวดหัวด้วยน้ำ

เปิดอ่าน 24,759 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 6 ผู้ตัดสินที่ 2 (THE SECOND REFEREE)
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 6 ผู้ตัดสินที่ 2 (THE SECOND REFEREE)

เปิดอ่าน 9,173 ครั้ง
วิธีดูแลรักษาที่นอน
วิธีดูแลรักษาที่นอน

เปิดอ่าน 18,611 ครั้ง
ฟอร์บส์จัดอันดับ 50 อันดับมหาเศรษฐีเมืองไทย ใครติดอันดับปีนี้บ้าง
ฟอร์บส์จัดอันดับ 50 อันดับมหาเศรษฐีเมืองไทย ใครติดอันดับปีนี้บ้าง เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ