ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการพัฒนาลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้คู่มือ ประกอบการจัดประสบการณ์ เรื่อง การละเล่นพื้นบ้าน สำหรับเด็กอายุ 2 -5 ปี ศูนย์พัฒนาเ

บทคัดย่อ

การใช้กิจกรรมกลางแจ้งพัฒนาลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้คู่มือประกอบการจัดประสบการณ์ เรื่อง การละเล่นพื้นบ้าน สำหรับเด็กอายุ 2 -5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังน้ำขาว มีจุดมุ่งหมาย เพื่อพัฒนาลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้คู่มือประกอบการจัดประสบการณ์ เรื่อง การละเล่นพื้นบ้าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังน้ำขาว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของคู่มือประกอบการจัดประสบการณ์ เรื่อง การละเล่นพื้นบ้าน ที่มีผลต่อการพัฒนาลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังน้ำขาว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ตามเกณฑ์ที่กำหนด และ เพื่อเปรียบเทียบความสนใจของเด็กระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้คู่มือประกอบการจัดประสบการณ์ เรื่อง การละเล่นพื้นบ้าน ที่มีผลต่อการพัฒนาลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังน้ำขาว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังน้ำขาว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ปีการศึกษา 2561 จำนวน 14 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง ดำเนินการศึกษาโดยใช้แบบแผนการศึกษาแบบ (One Group Pre test Post test Design ) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ คู่มือประกอบการจัดประสบการณ์ เรื่อง การละเล่นพื้นบ้าน กิจกรรมกลางแจ้งสำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 8 เล่ม แผนการจัดประสบการณ์ กิจกรรมกลางแจ้ง โดยใช้คู่มือประกอบการจัดประสบการณ์ เรื่อง การละเล่นพื้นบ้าน จำนวน 8 หน่วย 40 แผน แบบประเมินพฤติกรรมลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์โดยแบบประเมินมีลักษณะเป็นข้อความที่บ่งบอกถึงพฤติกรรมของลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ด้าน คือด้านความมีระเบียบวินัย ด้านความอดทน ด้านความสามัคคี และด้านความเสียสละ ซึ่งแยกเป็นรายด้านมีพฤติกรรมให้ประเมินด้านละ 6 ข้อ จำนวน 1 ฉบับ และแบบประเมินพฤติกรรมความสนใจในการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านของเด็กปฐมวัยโดยแบบประเมินมีลักษณะเป็นข้อความที่บ่งบอกถึงพฤติกรรมของเด็ก จำนวน 5-6 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช้ t-test (Dependent Samples)

ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของคู่มือประกอบการจัดประสบการณ์ เรื่อง การละเล่นพื้นบ้าน มีผลต่อการพัฒนาลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังน้ำขาว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู มีค่าเท่ากับ 90.54/93.57 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ค่าดัชนีประสิทธิผลของคู่มือประกอบการจัดประสบการณ์ เรื่อง การละเล่นพื้นบ้าน ที่มีผลต่อการพัฒนา ของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังน้ำขาว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู มีค่าเท่ากับ 0.8548 แสดงว่า เด็กมีการพัฒนาเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 85.48 และผลการเปรียบเทียบความสนใจของเด็กระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้คู่มือประกอบการจัดประสบการณ์ เรื่อง การละเล่นพื้นบ้าน ที่มีผลต่อการพัฒนาลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังน้ำขาว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู หลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่เด็กมีผลพัฒนาลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ของเด็กปฐมวัย หลังเรียน เฉลี่ยเท่ากับ 28.07 สูงกว่าก่อนเรียนที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.71

โดยสรุปคู่มือประกอบการจัดประสบการณ์ เรื่อง การละเล่นพื้นบ้าน ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้นเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสม สามารถนำไปใช้ จัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังน้ำขาว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภูได้เป็นอย่างดี

โพสต์โดย เมือง : [10 ก.พ. 2563 เวลา 08:16 น.]
อ่าน [153] ไอพี : 1.47.103.198
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ