ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


หน้าแรกครูบ้านนอก > ข่าว/บทความ > ข่าวการศึกษา > รมว.อว. ตอบกระทู้ เกี่ยวกับขึ้นเงินเดือน 8% อุดมศึกษา
รมว.อว. ตอบกระทู้ เกี่ยวกับขึ้นเงินเดือน 8% อุดมศึกษา
ข่าวการศึกษา โพสต์เมื่อวันที่ : 18 มิ.ย. 2565 เปิดอ่าน : 5,323 ครั้ง
☰แชร์เลย >  
เพิ่มเพื่อน
Advertisement

รมว.อว. ตอบกระทู้ เกี่ยวกับขึ้นเงินเดือน 8% อุดมศึกษา
Advertisement

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 387/ร. โดยมีเนื้อหาสาระคือ รมว.อว. ตอบกระทู้ สส.สุรวาท ทองบุ พรรคก้าวไกล เกี่ยวกับขึ้นเงินเดือน 8% อุดมศึกษา  มีรายละเอียด ดังนี้

กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 387/ร.

สภาผู้แทนราษฎร

25 มกราคม 2565

เรื่อง การพิจารณาเยียวยาปรับเงินเดือนให้แก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาจำนวนร้อยละ 8

กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรวิจัย และนวัตกรรม ดังต่อไปนี้

สืบเนื่องจากอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีสถานะเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ได้รับเงินเดือนน้อยกว่าข้าราชการครูสังกัดอื่นอยู่ร้อยละ 8 อันเนื่องมาจากรัฐบาลในยุคปี 2554 ได้ขึ้นเงินเดือนให้ข้าราชการครูทั่วประเทศจึงทำให้อาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีลักษณะวิชาชีพเช่นเดียวกับ ข้าราชการครูซึ่งเป็นความเหลื่อมล้ำมานานกว่า 10 ปี กล่าวคือตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 และขณะนี้มีกฎหมายเกี่ยวกับการเยียวยา ได้แก่ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2562 และในเรื่องนี้ได้มีกระทู้ถาม รวมทั้งท่านได้ตอบกระทู้ถามเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ไปแล้วนั้น จึงขอเรียนถามว่า

1. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรม มีการดำเนินงานกรณี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นให้ทบทวน เช่น สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง สำนักงาน คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ในการทบทวนั้นน มีผล การทบทวนในเรื่องนี้อย่างไร ซึ่งล่วงเลยระยะเวลามาหลายเดือน ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงห์าคม 2564 จนถึงขณะนี้ยังไม่ทราบผลการดำเนินงาน ขอทราบรายละเอียด

2. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรม จะเสนอถึงคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการขึ้นเงินเดือน หรือไม่อย่างไร ใช้งบประมาณจากแหล่งใด ครอบคลุมข้าราชการกลุ่มใดบ้าง เริ่มและให้เสร็จสิ้นเมือใด ขอทราบรายละเอียด

ขอให้ตอบในห้องกระทู้ถาม
ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง รองศาสตราจารย์ สรุวาททองบุ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล แบบบัญชีรายชื่อ


คำตอบกระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 387/ร.

ของ รองศาสตราจารย์ สุรวาท ทองบุ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลแบบบัญชีรายชื่อ

เรื่อง การพิจารณาเยียวยาปรับเงินเดือนให้แก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จำนวนร้อยละ ๘

ข้าพเจ้า นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรมขอตอบกระทู้ถามของท่านสมาชิกผู้มเกียีรติกรณีการพิจารณาเยียวยาปรับเงินเดือน ให้แก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จำนวนร้อยละ ๘ ดังนี้

คำตอบข้อที่ ๑

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรม ขอชี้แจงการดำเนินการประเด็น การพิจารณาเยียวยาปรับเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้

เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรม ได้เสนอเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยาข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ปรับอัตราเงินเดือนเพื่มขึ้น ไปเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว มีคำสั่งให้ส่งคืนเรื่องดังกล่าว เพื่อให้กระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรมพิจารณาทบทวนความถูกต้องเหมาะสม โดยให้รับ ความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไปประกอบ การพิจารณา

ต่อมากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรม มีการดำเนินการกรณีดังกล่าว โดยเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ ได้แต่งตั้ง “คณะทำงานแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำเกี่ยวกับเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา” โดยมี นายดนุช ตันเทอดทิตย์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธาน และมีประธานที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) ประธานที่ปรึกษา ทปสท. ประธานที่ประชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ประธานชมรม ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ชขอท.) และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นคณะทำงาน เพื่อเปืนการเร่งรัดการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

โดยคณะทำงานชุดดังกล่าว ได้ดำเนิน การประชุมไปแล้วทั้งสิ้น จำนวน ๕ ครั้ง เพื่อพิจารณา ทบทวนข้อสังเกตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านข้อกฎหมายและความเหมาะสม รวมถึงการปรับ ข้อเสนอการขอรับการจัดสรรเยียวยาข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ปรับอัตราเงินเดือนเพื่มขึ้นให้มีความเหมาะสมัยงขึ้น พร้อมทั้งหารือร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๖ หน่วยงาน คือกรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน ก.ค.ศ.) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงาน ก.พ. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และสำนักงาน ก.พ.ร. (ยกเว้นสำนักงบประมาณ) ภายหลังจากรับฟังความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ที่ประชุมคณะทำงานฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ ได้สรุป “ข้อเสนอหลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยาข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษากรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ปรับอัตราเงินเดือนเพื่มขึ้น” ดังนี้

๑. เสนอขอรับการเยียวยาข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เฉพาะสายวิชาการเป็นเงินเดือน ตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ (วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒) กล่าวคือตั้งแต่วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยเสนอขอรับเงินชดเชยเพื่อเยียวยาใน ๒ ส่วน คือ

๑.๑ การปรับเงินเดือน สำหรับผู้ที่ยังคงสถานภาพข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๗,๘๙๓ คน เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๒๖,๓๕๑,๐๕๕ บาท/เดือน

๑.๒ การปรับเงินเดือนย้อนหลังตั้งแต่วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ (เงินเดือนตกเบิก) สำหรับผู้ที่ยังคงสถานภาพข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ และผู้ที่พ้นสภาพข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ก่อนวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐,๕๙๑ คน เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๑,๒๕๒,๕๐๗,๗๕๕ บาท

๒. มีหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อขอให้ตีความว่า การเยียวยาย้อนหลัง ไปถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ (ก่อนที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้) เป็นสิ่งที่สามารถทำได้หรือไม่ ทั้งนี้ หากสามารถทำได้ จะมีการเสนอขอรับการเยียวยาตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ - ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒ เพิ่มเติมเนื่องจากเป็นการขอรับการเยียวยาย้อนหลังไปถึงวันที่เป็นจุดเริ่มต้นของความเหลื่อมล้ำหรือไม่เป็นธรรม สำหรับผู้ที่ยังคงสถานภาพข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ และผู้ที่พ้นสภาพข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ก่อนวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๒๑,๕๘๒ คน เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๔,๒๖๒,๙๑๕,๒๕๐ บาท โดยให้ทยอยจ่ายให้กับ ผู้ได้รับผลกระทบจำนวนปีละ ๘๕๒,๕๘๓,๐๕๐ บาท เป็นระยะเวลา ๕ ปี

สำหรับการเยียวยาข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน คณะทำงานฯ ยังมีประเด็นที่ต้องพิจารณารายละเอียดต่อไป

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ได้พิจารณาข้อเสนอของคณะทำงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว มีมติเห็นชอบ ตามข้อเสนอโดยขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

คำตอบข้อที่ ๒

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรม เล็งเห็นถึงความสำคัญของ การดำเนินการกรณีการพิจารณาเยียวยาปรับเงินเดือนให้แก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเยียวยาข้าราชการผู้ได้รับผลกระทบ ตามมติคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕

ข้อเสนอหลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยาดังกล่าวที่อยู่ระหว่างการดำเนินการครั้งนี้ จะครอบคลุม ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เฉพาะสายวิชาการที่ยังคงสถานภาพข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ (ตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้) โดยเสนอขอรับเงินชดเชย เพื่อเยียวยาใน ๒ ส่วน คือ

๑. การปรับเงินเดือน สำหรับผู้ที่ยังคงสถานภาพข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๒. การปรับเงินเดือนย้อนหลังตั้งแต่วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ (เงินเดือนตกเบิก) สำหรับ ผู้ที่ยังคงสถานภาพข้า ราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ และผู้ที่พ้นสภาพ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ก่อนวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ทั้งนี้ แหล่งการใช้งบประมาณ จะเป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรี

สำหรับประเด็นการขอรับการเยียวยาย้อนหลังไปถึงวันที่เป็นจุดเริ่มต้นของความเหลื่อมล้ำ หรือไม่เป็นธรรมว่าสามารถทำได้หรือไม่นั้น สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรม จะมีหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อขอให้ตีความในประเด็นดังกล่าว และหากสามารถทำได้ก็จะมีหนังสือเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเยียวยาข้าราชการผู้ได้รับผลกระทบ ย้อนหลัง ในระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ - ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒ ต่อไป และสำหรับข้า ราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน คณะทำงานแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำเกี่ยวกับเงินเดือน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จะพิจารณาผลกระทบที่ได้รับจากการปรับเงินขึ้นเงินเดือนของ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ในรายละเอียดต่อไป

 

ดาวน์โหลดราชกิจจานุเบกษา

 


Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

กฏหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กฏหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เปิดอ่าน 6,875 ครั้ง
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการอนุญาตใช้สื่อการเรียนรู้ในโรงเรียนหรือห้องเรียนในโครงการที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ พ.ศ. 2565

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการอนุญาตใช้สื่อการเรียนรู้ในโรงเรียนหรือห้องเรียนในโครงการที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ พ.ศ. 2565
เปิดอ่าน 2,393 ครั้ง
ว1/2566 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในช่วงเปลี่ยนผ่าน

ว1/2566 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในช่วงเปลี่ยนผ่าน
เปิดอ่าน 3,566 ครั้ง
ประกาศผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565

ประกาศผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565
เปิดอ่าน 1,944 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง ตั้ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง ตั้ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิดอ่าน 8,759 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง ตั้ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง ตั้ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เปิดอ่าน 14,211 ครั้ง
ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566
เปิดอ่าน 14,490 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566
เปิดอ่าน 4,181 ครั้ง
คำขวัญวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 "ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต"

คำขวัญวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 "ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต"
เปิดอ่าน 5,309 ครั้ง
ประกาศ ก.ค.ศ. เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมการตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ประกาศ ก.ค.ศ. เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมการตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิดอ่าน 5,034 ครั้ง
ด่วนที่สุด! การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 (ลงวันที่ 9 มกราคม 2566)

ด่วนที่สุด! การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 (ลงวันที่ 9 มกราคม 2566)
เปิดอ่าน 10,595 ครั้ง
ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 59 ราย (25 มกราคม 2566)

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 59 ราย (25 มกราคม 2566)
เปิดอ่าน 22,761 ครั้ง
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เปิดอ่าน 3,452 ครั้ง
ว5/2566 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด

ว5/2566 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด
เปิดอ่าน 2,076 ครั้ง
ล456/2566 การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์

ล456/2566 การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์
เปิดอ่าน 4,175 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

ประกาศผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565
ประกาศผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565
เปิดอ่าน 1,944 ☕ 29 มี.ค. 2566

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
ประกาศผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565
ประกาศผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565
เปิดอ่าน 1,944 ☕ 29 มี.ค. 2566

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566
เปิดอ่าน 4,181 ☕ 27 มี.ค. 2566

สพฐ.สำรวจข้อมูลผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนและนักการภารโรงในสถานศึกษา
สพฐ.สำรวจข้อมูลผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนและนักการภารโรงในสถานศึกษา
เปิดอ่าน 5,226 ☕ 27 มี.ค. 2566

ว11/2566 แนวปฏิบัติการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ว11/2566 แนวปฏิบัติการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เปิดอ่าน 1,450 ☕ 23 มี.ค. 2566

ว10/2566 แนวปฏิบัติการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. (ยกเว้นสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ)
ว10/2566 แนวปฏิบัติการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. (ยกเว้นสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ)
เปิดอ่าน 776 ☕ 23 มี.ค. 2566

ว9/2566 แนวปฏิบัติการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.(ยกเว้นสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ว9/2566 แนวปฏิบัติการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.(ยกเว้นสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เปิดอ่าน 969 ☕ 23 มี.ค. 2566

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

แนะวิธีสังเกต ธนบัตรปลอม
แนะวิธีสังเกต ธนบัตรปลอม
เปิดอ่าน 10,084 ครั้ง

 ศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้สำหรับการกรอกใบสมัครงาน
ศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้สำหรับการกรอกใบสมัครงาน
เปิดอ่าน 32,332 ครั้ง

ปฏิรูปการศึกษา ติดอาวุธครูสอนคิด
ปฏิรูปการศึกษา ติดอาวุธครูสอนคิด
เปิดอ่าน 8,414 ครั้ง

สำนวนอังกฤษที่จำเป็นในการจัดการโปรเจ็ค
สำนวนอังกฤษที่จำเป็นในการจัดการโปรเจ็ค
เปิดอ่าน 29,244 ครั้ง

ชุมเห็ดเทศ
ชุมเห็ดเทศ
เปิดอ่าน 14,571 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 • IELTS Test
 • SAT Test
 • สอบ IELTS
 • สอบ TOEIC
 • สอบ SAT
 • เว็บไซต์พันธมิตร

 • IELTS
 • TOEIC Online
 • chulatutor
 • เพลงเด็กอนุบาล
 •  
  หมวดหมู่เนื้อหา
  เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


  · Technology
  · บทความเทคโนโลยีการศึกษา
  · e-Learning
  · Graphics & Multimedia
  · OpenSource & Freeware
  · ซอฟต์แวร์แนะนำ
  · การถ่ายภาพ
  · Hot Issue
  · Research Library
  · Questions in ETC
  · แวดวงนักเทคโนฯ

  · ความรู้ทั่วไป
  · คณิตศาสตร์
  · วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  · ภาษาต่างประเทศ
  · ภาษาไทย
  · สุขศึกษาและพลศึกษา
  · สังคมศึกษา ศาสนาฯ
  · ศิลปศึกษาและดนตรี
  · การงานอาชีพ

  · ข่าวการศึกษา
  · ข่าวตามกระแสสังคม
  · งาน/บริการสังคม
  · คลิปวิดีโอยอดนิยม
  · เกมส์
  · เกมส์ฝึกสมอง

  · ทฤษฎีทางการศึกษา
  · บทความการศึกษา
  · การวิจัยทางการศึกษา
  · คุณครูควรรู้ไว้
  · เตรียมประเมินวิทยฐานะ
  · ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
  · เครื่องมือสำหรับครู

  ครูบ้านนอกดอทคอม

  เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

        kroobannok.com

  © 2000-2020 Kroobannok.com  
  All rights reserved.


  Design by : kroobannok.com


  ครูบ้านนอกดอทคอม
  การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

  วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
   

  ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

  เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

  Email : kornkham@hotmail.com
  Tel : 081-3431047

  สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
  คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ