ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


หน้าแรกครูบ้านนอก > ข่าว/บทความ > ข่าวการศึกษา > "รัชชัยย์" ห่วง "สมศ." ดำเนินการขัดกฎหมาย
"รัชชัยย์" ห่วง "สมศ." ดำเนินการขัดกฎหมาย
ข่าวการศึกษา โพสต์เมื่อวันที่ : 7 ส.ค. 2565 เปิดอ่าน : 2,816 ครั้ง
☰แชร์เลย >  
เพิ่มเพื่อน
Advertisement

"รัชชัยย์" ห่วง "สมศ." ดำเนินการขัดกฎหมาย
Advertisement

​​​​​​​​นายรัชชัยย์ ศรสุวรรณ นายกสมาคมพิทักษ์สิทธิ์ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เปิดเผยว่าได้ติดตามการดำเนินการของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซึ่งเป็นองค์กรที่รัฐคาดหวังว่าจะมีส่วนช่วยสถานศึกษาในการยกระดับคุณภาพการศึกษา แต่กลับพบว่า สมศ.มีการดำเนินการที่สุ่มเสี่ยงต่อการถูกกล่าวหาว่า ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด ทำให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการดำเนินการที่ขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมาย ดังนี้

 ​ข้อ ๑ มาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม บัญญัติไว้ว่า “ให้มีสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็นองค์การมหาชนทำหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทำการประเมินผล การจัดการศึกษา ที่มิใช่การจัดการอุดมศึกษาซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ ...ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาอย่างน้อย หนึ่งครั้ง ในทุกห้าปีนับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย...” แต่จากข้อมูลข้อเท็จจริงที่ปรากฏพบว่า มิได้มีการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดกล่าวคือ ผู้บริหารของ.สมศ คนปัจจุบันได้เข้ามาดำรงตำแหน่งเมื่อต้นปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้ทราบข้อเท็จจริงว่ามีสถานศึกษาที่ไม่ได้รับการประเมินมาเป็นเวลา ๗-๑๐ ปีอยู่ถึงสองหมื่นกว่าแห่งและที่ปรึกษาสำนักงาน (ศ.ดร.อุทุมพร จรมรมาน) เคยเสนอแนะผู้บริหาร สมศ.คนดังกล่าวว่าขอให้เร่งดำเนินการประเมินสถานศึกษาเหล่านั้นก่อน ก่อน แต่ผู้บริหาร สมศ.ไม่ได้ดำเนินการประเมินสถานศึกษาเหล่านั้น ตามมาตรา ๔๙ หากแต่มุ่งทำงานเพียงให้ได้เชิงปริมาณตามเป้า โดยได้ทำการประเมินสถานศึกษาที่เพิ่งได้รับการประเมินยังไม่ครบห้าปี แทนที่จะให้ความสำคัญกับสถานศึกษาที่ว่างเว้นจากประเมิน มาแล้วเป็นเวลา ๗-๑๐ ปี ส่งผลให้ สถานศึกษาดังกล่าวไม่ได้รับการพัฒนาอย่างมีทิศทางตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งหากผู้บริหาร สมศ.ให้ความสนใจกับเรื่องดังกล่าว ย่อมอยู่ในวิสัยที่จะดำเนินการประเมินได้หมดภายในช่วงสองปีที่ครองตำแหน่งอยู่ แต่กลับนำเสนอต่อสื่อและประชาชนว่า “ดำเนินการประเมินได้สูงกว่าค่าเป้าหมาย”

ข้อ ๒ มาตรา ๔๗ แห่ง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ บัญญัติไว้เป็นสาระสำคัญว่า “...ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง” ทั้งนี้สมาคมขอเรียนว่ากระทรวงศึกษาธิการได้มีการประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับประถมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ โดยได้กำหนดมาตรฐานไว้เพียงสามมาตรฐานคือ ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านกระบวนการบริหารจัดการและด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในส่วนการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาต่างๆก็ได้ดำเนินการตามมาตรฐานดังกล่าวและในการรายงานข้อมูลเพื่อให้ผู้ประเมินภายนอกรับทราบก็ดำเนินการตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด แต่ สมศ.ภายใต้การนำของผู้บริหาร สมศ.ยุคปัจจุบันกลับไปจัดทำมาตรฐานในการประเมินภายนอกถึง ๘ มาตรฐานโดยไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด การดำเนินการของ สมศ.เช่นนี้จึงเป็นการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด และยังเป็นการสร้างภาระเพิ่มขึ้นให้กับสถานศึกษาที่จะต้องจัดทำรายงานเพื่อนำเสนอผู้ประเมินขึ้นอีกหนึ่งชุดและมีมาตรฐานเกินความจำเป็นถึง ๘ ด้าน ซึ่งขัดกับกฎกระทรวง และเป็นการสร้างภาระเพิ่มขึ้นกับสถานศึกษา

ข้อ ๓ สมศ.ได้ตั้งรักษาการผู้อำนวยการคนปัจจุบันมาเป็นเวลานานมาก สมาคมทราบข้อมูลว่าในการแต่งตั้งผู้รักษาการผู้อำนวยการดังกล่าว ไม่มีความถูกต้องชอบธรรมตามหลักกฎหมาย ทั้งๆ มีประเด็นการดำเนินงานที่ขัดกับมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ดังที่นำเรียนไว้แล้วในข้อ ๑ จึงขอให้ท่านตรวจสอบการแต่งตั้งดังกล่าวว่าเป็นไปตามพระราชกฤษฎีจัดตั้ง สมศ. หรือไม่ อย่างไร
 

ข้อ ๔ การที่ผู้บริหารระดับสูงของ สมศ. บางรายได้เสนอขอเลื่อนขั้นเงินเดือนของตนเองมากกว่า ๖๐ เปอร์เซ็นต์ และมีการอนุมัติให้เลื่อนขั้นเงินเดือนตามที่ได้รับการร้องขอ ทั้งๆที่ละเลยไม่มีการประเมินสถานศึกษาตามมาตรา ๔๙ เป็นจำนวนมากกว่าหนึ่งหมื่นห้าพันแห่ง การเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือนตัวเองมากถึงขนาดนี้ย่อมต้องถูกสงสัยได้ว่ามีการรายงานข้อมูลอันเป็นข้อเท็จจริงต่อผู้มีอำนาจในการพิจารณาหรือไม่ จึงขอให้ท่านรัฐมนตรี ได้โปรดตรวจสอบและทำความจริงให้กระจ่าง

“ขอให้ผู้มีอำนาจในการกำกับดูแลหน่วยงาน สมศ. ได้โปรดกำกับดูแลให้หน่วยงานนี้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดในทุกประเด็น และปฏิบัติหน้าที่ให้สมกับที่ประชาชนคาดหวังว่าจะทำให้การศึกษามีคุณภาพสูงขึ้น การเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือนตัวเองของผู้บริหาร สมศ.มากถึงหกสิบกว่าเปอร์เซนต์ นั้น ก่อนคิดและตัดสินใจขอให้นึกถึงครูที่ทำงานด้วยความเหน็ดเหนื่อยแต่ได้เลื่อนเงินเดือนไม่กี่ร้อยบาท เท่านั้น ด้วย “ นายรัชชัยย์ ฯ กล่าวในที่สุด 


Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

ว 1/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ว 1/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
เปิดอ่าน 9,854 ครั้ง
ด่วนที่สุด! สพฐ.ย้ายและบรรจุแต่งตั้ง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา และรอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา ลงวันที่ 27 มกราคม 2565

ด่วนที่สุด! สพฐ.ย้ายและบรรจุแต่งตั้ง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา และรอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา ลงวันที่ 27 มกราคม 2565
เปิดอ่าน 23,464 ครั้ง
ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา

ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา
เปิดอ่าน 10,833 ครั้ง
รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยที่ขอรับการประกันคุณภาพภายนอก ระยะที่ 1 การประเมิน SAR และรายชื่อผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 1 (1/2565)

รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยที่ขอรับการประกันคุณภาพภายนอก ระยะที่ 1 การประเมิน SAR และรายชื่อผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 1 (1/2565)
เปิดอ่าน 11,471 ครั้ง
ประกาศผลการคัดเลือกนวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียน ประจำปี 2564

ประกาศผลการคัดเลือกนวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียน ประจำปี 2564
เปิดอ่าน 6,967 ครั้ง
กู้เงินออมสินรายละ 700,000 บาท สินเชื่อโครงการลดภาระหนี้ครู เช็กเงื่อนไขคนกู้เลย

กู้เงินออมสินรายละ 700,000 บาท สินเชื่อโครงการลดภาระหนี้ครู เช็กเงื่อนไขคนกู้เลย
เปิดอ่าน 13,121 ครั้ง
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564
เปิดอ่าน 31,306 ครั้ง
ว 18/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ว 18/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
เปิดอ่าน 8,099 ครั้ง
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.
เปิดอ่าน 8,915 ครั้ง
ประกาศผลสอบ NT ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2564

ประกาศผลสอบ NT ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2564
เปิดอ่าน 21,666 ครั้ง
สพฐ.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

สพฐ.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
เปิดอ่าน 20,895 ครั้ง
การจัดทำแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565-2569) และแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

การจัดทำแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565-2569) และแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
เปิดอ่าน 10,423 ครั้ง
ขรก.เฮ! ครม.ไฟเขียวลาคลอดเต็มพิกัด 188 วัน ขรก.ชายลาเลี้ยงลูก 15 วันสอดคล้องอนามัยโลก

ขรก.เฮ! ครม.ไฟเขียวลาคลอดเต็มพิกัด 188 วัน ขรก.ชายลาเลี้ยงลูก 15 วันสอดคล้องอนามัยโลก
เปิดอ่าน 11,422 ครั้ง
แนวทางการสอบ RT ป.1 และการสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2564 สำหรับสถานศึกษา ที่มีความสมัครใจ

แนวทางการสอบ RT ป.1 และการสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2564 สำหรับสถานศึกษา ที่มีความสมัครใจ
เปิดอ่าน 29,160 ครั้ง
ประกาศผล OBEC AWARDS ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศผล OBEC AWARDS ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563
เปิดอ่าน 14,937 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

ด่วนที่สุด! สพฐ.มีคำสั่งย้าย และ แต่งตั้งฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ผอ. สพท. (ลงวันที่ 21 กันยายน 2565)
ด่วนที่สุด! สพฐ.มีคำสั่งย้าย และ แต่งตั้งฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ผอ. สพท. (ลงวันที่ 21 กันยายน 2565)
เปิดอ่าน 4,228 ☕ 21 ก.ย. 2565

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
กสศ. ผนึกกำลัง 9 สถาบันผลิตและพัฒนาครู ลงนาม MOU สร้าง "ครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่น 4"
กสศ. ผนึกกำลัง 9 สถาบันผลิตและพัฒนาครู ลงนาม MOU สร้าง "ครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่น 4"
เปิดอ่าน 264 ☕ 23 ก.ย. 2565

ก.ค.ศ.ปลดล็อค การเรียงลำดับครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกระดับประถมศึกษา
ก.ค.ศ.ปลดล็อค การเรียงลำดับครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกระดับประถมศึกษา
เปิดอ่าน 1,787 ☕ 22 ก.ย. 2565

ก.ค.ศ.อนุมัติ จัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565จำนวนทั้งสิ้น 18,546 อัตรา
ก.ค.ศ.อนุมัติ จัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565จำนวนทั้งสิ้น 18,546 อัตรา
เปิดอ่าน 1,260 ☕ 22 ก.ย. 2565

บอร์ดคุรุสภา เลือก "ผศ.ดร.อมลวรรณ" นั่งเลขาธิการคนใหม่ หวังเป็นข้อต่อปฏิรูปผลิตครู
บอร์ดคุรุสภา เลือก "ผศ.ดร.อมลวรรณ" นั่งเลขาธิการคนใหม่ หวังเป็นข้อต่อปฏิรูปผลิตครู
เปิดอ่าน 817 ☕ 22 ก.ย. 2565

ก.ค.ศ.เห็นชอบ แนวทางการดำเนินการให้ ขรก.ครูฯ ประเมินวิทยฐานะผ่านระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล ในช่วงเปลี่ยนผ่านของการกำหนดให้มี อ.ก.ค.ศ. เขตฯ
ก.ค.ศ.เห็นชอบ แนวทางการดำเนินการให้ ขรก.ครูฯ ประเมินวิทยฐานะผ่านระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล ในช่วงเปลี่ยนผ่านของการกำหนดให้มี อ.ก.ค.ศ. เขตฯ
เปิดอ่าน 1,111 ☕ 22 ก.ย. 2565

ด่วนที่สุด! สพฐ.มีคำสั่งย้าย และ แต่งตั้งฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ผอ. สพท. (ลงวันที่ 21 กันยายน 2565)
ด่วนที่สุด! สพฐ.มีคำสั่งย้าย และ แต่งตั้งฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ผอ. สพท. (ลงวันที่ 21 กันยายน 2565)
เปิดอ่าน 4,228 ☕ 21 ก.ย. 2565

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

ระบบการเรียนการสอนของบริกส์ (Briggs Model)
ระบบการเรียนการสอนของบริกส์ (Briggs Model)
เปิดอ่าน 34,993 ครั้ง

หญิงไทยยังเมินเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ทำไอคิวเด็กไทยต่ำ
หญิงไทยยังเมินเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ทำไอคิวเด็กไทยต่ำ
เปิดอ่าน 8,837 ครั้ง

มาค้นหาไฟล์ใหญ่ๆในฮาร์ดดิสก์กันเถอะ
มาค้นหาไฟล์ใหญ่ๆในฮาร์ดดิสก์กันเถอะ
เปิดอ่าน 26,366 ครั้ง

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
เปิดอ่าน 17,871 ครั้ง

เผยเคล็ดลับ อ่านหนังสือแล้วทำอย่างไร ให้จำได้ดี
เผยเคล็ดลับ อ่านหนังสือแล้วทำอย่างไร ให้จำได้ดี
เปิดอ่าน 23,392 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย


 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ