ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมข่าวการศึกษา  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

สพฐ. ไม่รอแล้ว เดินหน้ายกร่างระเบียบการวัดผลประเมินผลเทียบระดับเพื่อลดภาระผู้เรียนผู้ปกครอง


ข่าวการศึกษา 26 พ.ย. 2566 (14:04 น.) เปิดอ่าน : 4,329 ครั้ง
สพฐ. ไม่รอแล้ว เดินหน้ายกร่างระเบียบการวัดผลประเมินผลเทียบระดับเพื่อลดภาระผู้เรียนผู้ปกครอง

Advertisement

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) ให้สัมภาษณ์ถึง แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการวัดผลเทียบระดับการศึกษาและประเมินผลการศึกษา ของผู้เรียนที่มีความสามารถเป็นเลิศ เพื่อลดเวลาเรียนในระบบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การลดภาระของนักเรียนและค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ได้รับนโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทันในภาคเรียนแรกปีการศึกษา 2567 ซึ่งมีการกำหนดแผนการทำงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน โดยขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อประชุมรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในช่วงเดือนธันวาคม 2566 – มกราคม 2567 จากนั้นจะมีการประชุมทบทวน ยกร่างคำสั่ง ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ภายในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2567 แล้วประชุมหารือกับฝ่ายกฎหมายของ สพฐ. และ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(สป.ศธ.)ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 เพื่อ เสนอ สพฐ. อนุกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(อนุ กพฐ.) และ กพฐ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ในเดือนมีนาคม 2567 และนำเสนอ รมว.ศึกษาธิการ พิจารณาและลงนามเพื่อประกาศใช้ ในเดือนเมษายน 2567

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า เบื้องต้นสิ่งที่ต้องศึกษาและทำความเข้าใจ คือ

1. ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์การจบการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ได้แก่

1.1 เกณฑ์การจบหลักสูตร ที่ผู้เรียนต้องเรียนรายวิชาพื้นฐาน 41 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติม ที่สถานศึกษากำหนด , ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 41 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ,ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผ่านการเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด ,ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด , เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด

1.2 เกณฑ์โครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตร กำหนดให้เวลาเรียนระดับ ม.ปลาย รวม 3 ปี ไม่น้อยกว่า 3,600 ชั่วโมง และ

1.3 ข้อกำหนดการเปิดปิดภาคเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 2 ภาคเรียน รวมปีละ 200 วัน

2.ที่ต้องศึกษา คือ นโยบาย รมว.ศึกษาธิการ เกี่ยวกับการวัดผลเทียบระดับการศึกษาและประเมินผลการศึกษาของผู้เรียนที่มีความสามารถเป็นเลิศ เพื่อลดเวลาเรียนในระบบ

กรณีที่ 1 การปรับโครงสร้างเวลาเรียนระดับ ม.ปลาย ที่หลักสูตรแกนกลางฯ กำหนด จากเดิมกำหนดไว้ รวม 3 ปี ไม่น้อยกว่า 3,600 ชั่วโมง แก้ไขเป็น 2 – 3 ปี ไม่น้อยกว่า 3,600 ชั่วโมง

กรณีที่ 2 การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ผ่านระบบสะสมหน่วยกิต (Credit bank) เพื่อให้ได้จำนวนหน่วยกิตครบตามที่หลักสูตรกำหนด

กรณีที่ 3 การสอบเทียบ โดยกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.)

3. คือ แนวทางการดำเนินงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยกรณีที่ 1 และ กรณีที่ 2 สามารถดำเนินการได้โดย ให้มีการปรับโครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ให้มีการปรับระเบียบว่าด้วยการเปิดปิดภาคเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนกรณีที่ 3 การสอบเทียบ โดย สกร.ให้เป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินงานของ สกร.

“อย่างไรก็ตามเวลานี้ได้มีการตั้งข้อสังเกตและประเด็นพิจารณามาบ้างแล้ว เช่น ตัวชี้วัดของระดับชั้น ม.ปลาย มี 2 ลักษณะ คือ เป็นตัวชี้วัดช่วงชั้น และตัวชี้วัดชั้นปีซึ่งมีเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และยังเป็นตัวชี้วัดที่มีความเข้มข้นและเรียงลำดับตามพัฒนาการของเด็กตามช่วงวัย และระดับชั้นปี อาจมีผลต่อการเรียนพื้นฐานต่อเนื่องในชั้นที่สูงขึ้นได้ ส่วนกรณีที่ผู้เรียนจบการศึกษาเร็ว อาจมีผลต่อวุฒิภาวะทางอารมณ์ของผู้เรียน และปฏิสัมพันธ์ทางสังคม อารมณ์ตามช่วงวัย และหากมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตร จำเป็นต้องแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 3 ปี เช่น ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.) หน่วยงานผลิตครู สำนักพิมพ์เอกชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นต้น นอกจากนี้หากมีการลดเวลาเรียนให้น้อยกว่า 3 ปี ต้องมีการปรับเปลี่ยนการกรอกระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ด้วย”เลขาธิการ กพฐ.กล่าวและว่า ทั้งนี้ คณะทำงานจะต้องศึกษาข้อมูลและฟังความเห็นอย่างรอบด้าน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบในภายหลัง


ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก FOCUSNEWS วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 


สพฐ. ไม่รอแล้ว เดินหน้ายกร่างระเบียบการวัดผลประเมินผลเทียบระดับเพื่อลดภาระผู้เรียนผู้ปกครองสอบเทียบธนาคารหน่วยกิตเกณฑ์การจบหลักสูตรหน่วยกิตเวลาเรียน

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

:: เรื่องปักหมุด ::

ว 4/2567 การจัดกลุ่มตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

ว 4/2567 การจัดกลุ่มตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

เปิดอ่าน 8,430 ☕ 19 ก.พ. 2567

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
สำนักงาน ก.ค.ศ.ประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองใช้ระบบการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.
สำนักงาน ก.ค.ศ.ประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองใช้ระบบการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.
เปิดอ่าน 199 ☕ 27 ก.พ. 2567

สพฐ.กำชับมาตรการการเตรียมความพร้อมช่วงปิดภาคเรียนของสถานศึกษา
สพฐ.กำชับมาตรการการเตรียมความพร้อมช่วงปิดภาคเรียนของสถานศึกษา
เปิดอ่าน 295 ☕ 27 ก.พ. 2567

การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม)
การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม)
เปิดอ่าน 542 ☕ 27 ก.พ. 2567

คู่มือและมาตรการป้องกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567
คู่มือและมาตรการป้องกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567
เปิดอ่าน 176 ☕ 27 ก.พ. 2567

ผลการตรวจพิจารณารายงานประกอบการคัดกรองศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
ผลการตรวจพิจารณารายงานประกอบการคัดกรองศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
เปิดอ่าน 198 ☕ 27 ก.พ. 2567

การแต่งกายเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
การแต่งกายเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
เปิดอ่าน 130 ☕ 27 ก.พ. 2567

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

"หินถ่วงบวบ"ไอเดียปลูกบวม ได้ผลใหญ่ สวย และยาวมาก
"หินถ่วงบวบ"ไอเดียปลูกบวม ได้ผลใหญ่ สวย และยาวมาก
เปิดอ่าน 27,565 ครั้ง

คำนาม
คำนาม
เปิดอ่าน 34,731 ครั้ง

ขนุน 8 เดือนติดผล เร็วกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว!
ขนุน 8 เดือนติดผล เร็วกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว!
เปิดอ่าน 16,742 ครั้ง

ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 4 อุปกรณ์ของผู้เล่น ( The Players
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 4 อุปกรณ์ของผู้เล่น ( The Players' Equipment)
เปิดอ่าน 47,432 ครั้ง

ต้นไม้สำหรับวางบนโต๊ะทำงาน ช่วยให้สดชื่นและมีพลังในการทำงาน
ต้นไม้สำหรับวางบนโต๊ะทำงาน ช่วยให้สดชื่นและมีพลังในการทำงาน
เปิดอ่าน 593 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 • IELTS Test
 • SAT Test
 • สอบ IELTS
 • สอบ TOEIC
 • สอบ SAT
 • เว็บไซต์พันธมิตร

 • IELTS
 • TOEIC Online
 • chulatutor
 • เพลงเด็กอนุบาล
 •  
  หมวดหมู่เนื้อหา
  เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


  · Technology
  · บทความเทคโนโลยีการศึกษา
  · e-Learning
  · Graphics & Multimedia
  · OpenSource & Freeware
  · ซอฟต์แวร์แนะนำ
  · การถ่ายภาพ
  · Hot Issue
  · Research Library
  · Questions in ETC
  · แวดวงนักเทคโนฯ

  · ความรู้ทั่วไป
  · คณิตศาสตร์
  · วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  · ภาษาต่างประเทศ
  · ภาษาไทย
  · สุขศึกษาและพลศึกษา
  · สังคมศึกษา ศาสนาฯ
  · ศิลปศึกษาและดนตรี
  · การงานอาชีพ

  · ข่าวการศึกษา
  · ข่าวตามกระแสสังคม
  · งาน/บริการสังคม
  · คลิปวิดีโอยอดนิยม
  · เกมส์
  · เกมส์ฝึกสมอง

  · ทฤษฎีทางการศึกษา
  · บทความการศึกษา
  · การวิจัยทางการศึกษา
  · คุณครูควรรู้ไว้
  · เตรียมประเมินวิทยฐานะ
  · ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
  · เครื่องมือสำหรับครู

  ครูบ้านนอกดอทคอม

  เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

        kroobannok.com

  © 2000-2020 Kroobannok.com  
  All rights reserved.


  Design by : kroobannok.com


  ครูบ้านนอกดอทคอม
  การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

  วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
   

  ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

  เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

  Email : kornkham@hotmail.com
  Tel : 096-7158383

  สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
  คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ