ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินหลักสูตรโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม พุทธศักราช 2553 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินหลักสูตรโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม พุทธศักราช 2553 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยใช้รูปแบบ

การประเมินตามแนวคิดการวิเคราะห์เชิงระบบ ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบผสมผสานเกี่ยวกับปัจจัยนำเข้ากระบวนการและผลผลิตของหลักสูตร แหล่งข้อมูลประกอบด้วยหลักสูตร แผนการจัด

การเรียนรู้ แบบบันทึกประวัติบุคลากร แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายงานโครงการ

รายงานการติดตามการใช้หลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร จำนวน 5 คน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ และครูผู้สอน จำนวน 58 คน และผู้เรียน ซึ่งได้มาด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นโดยใช้ระดับชั้นเรียนเป็นชั้นภูมิ จำนวน 289 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม การสนทนา การสัมภาษณ์ การศึกษาเอกสาร วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า

1. ด้านปัจจัยนำเข้า ในด้านองค์ประกอบภายในของหลักสูตรพบว่ามีความสอดคล้องกัน

อย่างต่อเนื่องของวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมายของหลักสูตร คุณภาพผู้เรียน โครงสร้างของหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ คำอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้

แต่การวัดและประเมินผลไม่สอดคล้องและไม่สะท้อนมาตรฐานการเรียนรู้ ด้านคุณลักษณะของครู พบว่าครูมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สอนตรงวิชาเอก/โท/ความถนัด ครูสามารถวิเคราะห์หลักสูตร จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ วัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย และครูทุกคนมีจรรยาบรรณในวิชาชีพครูผ่านเกณฑ์การประเมิน ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำเนินการพบว่ามีวัสดุอุปกรณ์ สื่อการสอน/ตำราเรียน และมีงบประมาณใช้ผ่านเกณฑ์การประเมิน แต่ยังขาดห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ พบปัญหา/อุปสรรคของปัจจัยนำเข้าคือเนื้อหาสาระแน่นและซ้ำซ้อนกันในระดับชั้นปี และครูบันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ไม่ชัดเจน

2. ด้านกระบวนการ ในการพัฒนาหลักสูตรพบว่ามีการศึกษาข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นต่อการพัฒนาหลักสูตรผ่านเกณฑ์การประเมิน ส่วนการร่างหลักสูตรให้สอดคล้องกับข้อมูลพื้นฐานและคุณภาพของผู้เรียน การนำหลักสูตรไปใช้ และการประเมินหลักสูตรเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีการปฏิบัติ

ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ด้านการบริหารหลักสูตรพบว่ามีการวางแผนและดำเนินการบริหารงานวิชาการ บริหารทั่วไปที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาบุคลากรผ่านเกณฑ์การประเมิน ส่วนการนิเทศกำกับติดตามปฏิบัติไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ด้านการจัดการเรียนการสอนพบว่าให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนและมีปฏิสัมพันธ์ในเชิงบวก โดยครูเป็นผู้อำนวยความสะดวกและสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้ผู้เรียนใช้กระบวนการเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และครูมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ด้านการวัดและประเมินผลพบว่ามีการวัดและประเมินผลระหว่างการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลายมากกว่า 3 วิธีการต่อ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน คุณภาพของชิ้นงานและการใช้กระบวนการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน พบปัญหา/อุปสรรคของกระบวนการคือครูไม่มีความรู้เรื่องการพัฒนาหลักสูตรอย่างแท้จริง และขาดการนิเทศกำกับติดตามเรื่องหลักสูตรและการสอน

3. ด้านผลผลิต ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านผลการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ย 2.97 คิดเป็นร้อยละ 74.25 ไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย และผู้เรียนร้อยละ 97.13 และ 97.18 ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการอ่านคิด วิเคราะห์ เขียนสื่อความ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดีขึ้นไป ตามลำดับ พบปัญหา/อุปสรรคของผลผลิตของหลักสูตรคือครูใช้วิธีสอนแบบบรรยายเป็นส่วนใหญ่เพราะกลัวว่าสอนไม่จบตามเนื้อหาของหลักสูตร เป็นเหตุให้ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ไม่คงทน

โพสต์โดย มน : [10 พ.ย. 2559 เวลา 09:37 น.]
อ่าน [1687] ไอพี : 192.168.212.83, 110.
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ