ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่โดยใช้กิจกรรมกลางแจ้งการละเล่นเด็กไทย ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่โดยใช้กิจกรรมกลางแจ้งการละเล่นเด็กไทย

ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2

ชื่อผู้ศึกษา: นางสาวหยาดภิรุณ ผลมาก

ปีการศึกษา : 2559

บทคัดย่อ

การศึกษาผลการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่โดยใช้กิจกรรมกลางแจ้งการละเล่นเด็กไทยของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ศึกษาผลการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ระหว่างการจัดกิจกรรมกลางแจ้งการละเล่นเด็กไทยของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ทั้งรายพฤติกรรมและภาพรวม และเพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมกลางแจ้งการละเล่นเด็กไทย ทั้งรายพฤติกรรมและภาพรวม ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ นักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ อำเภอแม่อาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จำนวน 21 คน ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดกิจกรรมกลางแจ้งการละเล่นเด็กไทย ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ ตัวแปรตามได้แก่ การพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ ด้านการเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว ด้านการทรงตัว และ ด้านการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ คู่มือจัดกิจกรรมกลางแจ้งการละเล่นเด็กไทย จำนวน 27 กิจกรรม แผนการจัดกิจกรรมกลางแจ้งการละเล่นเด็กไทยจำนวน 27 แผน และแบบสังเกตพฤติกรรมการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 3 ชุด 6 ข้อ เก็บรวบรวมข้อมูลก่อน-หลัง การจัดกิจกรรมกลางแจ้งการละเล่นเด็กไทยด้วยแบบสังเกตพฤติกรรมการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ และรวบรวมข้อมูลระหว่างการจัดกิจกรรมด้วยแบบวัดและประเมินผล ตามแผนการจัดกิจกรรม วิเคราะห์ข้อมูลระหว่างการจัดกิจกรรมด้วยค่าสถิติเฉลี่ย (µ) และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบพฤติกรรมจากข้อมูล ก่อน-หลังด้วยสถิติร้อยละ

สรุปผลการศึกษา

1. ผลการพัฒนาคณิตกล้ามเนื้อใหญ่ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ระหว่างการจัดกิจกรรมกลางแจ้งการละเล่นเด็กไทย ช่วง 9 สัปดาห์ จากการวัดและประเมินผลทุกแผน 27 แผน แล้วเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 9 ช่วงสัปดาห์ ผลปรากฏว่า การพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ รายพฤติกรรมทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว ด้านการทรงตัว และ ด้านการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่ และในภาพรวม เริ่มสัปดาห์แรก ผลการวัดและประเมินเฉลี่ย (µ) อยู่ที่ระดับพอใช้ (1.85, 1.83, 1.95 และ 1.88 ตามลำดับ) เมื่อจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมกลางแจ้งการละเล่นเด็กไทย จนถึงสัปดาห์ที่ 9 ผลการวัดและประเมินของนักเรียน มีค่าเฉลี่ย (µ) อยู่ที่ระดับดี (2.78, 2.88, 2.86 และ 2.84 ตามลำดับ) เมื่อพิจารณาพฤติกรรมแต่ละด้านและภาพรวม ปรากฏว่า มีการพัฒนาดีขึ้นทุกช่วงสัปดาห์ และผลรวมโดยเฉลี่ย (µ) ของแต่ละพฤติกรรมและภาพรวมอยู่ในระดับดีทุกด้าน (2.28, 2.40, 2.40 และ 2.40 ตามลำดับ) แสดงว่า การพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ โดยใช้กิจกรรมกลางแจ้งการละเล่นเด็กไทย ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีพัฒนาการดีขึ้นทุกช่วงสัปดาห์

2. ผลการเปรียบเทียบการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์ โดยใช้กิจกรรมกลางแจ้งการละเล่นเด็กไทย ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ทำการสังเกตพฤติกรรม โดยแบบสังเกตพฤติกรรมการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ พบว่า หลังการจัดกิจกรรมกลางแจ้งการละเล่นเด็กไทย นักเรียนมีคะแนนรายพฤติกรรม ได้แก่ ด้านการเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว ด้านการทรงตัว และ ด้านการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่และภาพรวม (2.81, 2.81, 2.88 และ 2.83 ตามลำดับ) สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมกลางแจ้งการละเล่นเด็กไทย (1.59, 1.54, 1.59 และ1.57 ตามลำดับ) เมื่อพิจารณาถึงผลต่างของคะแนนทั้ง 2 ส่วน ผลปรากฏว่า มีความแตกต่างกัน ทั้งรายพฤติกรรมและภาพรวม ดังนี้ ด้านการเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว มีความแตกต่างกัน 1.22 คิดเป็นร้อยละ 40.67 ด้านการทรงตัว มีความแตกต่างกัน 1.27 คิดเป็นร้อยละ 42.33 ด้านการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่ มีความแตกต่างกัน 1.29 คิดเป็นร้อยละ 43.00 ในภาพรวม มีความแตกต่างกัน 1.26 คิดเป็นร้อยละ 42.00 แสดงว่า การพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ โดยการจัดกิจกรรมกลางแจ้งการละเล่นเด็กไทย ซึ่งเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนหลังการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมกลางแจ้งการละเล่นเด็กไทย ทุกพฤติกรรมและภาพรวม

โพสต์โดย นางสาวหยาดภิรุณ ผลมาก : [15 ก.ย. 2560 เวลา 07:18 น.]
อ่าน [2886] ไอพี : 171.4.249.48
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 22,232 ครั้ง
อึ้ง!! สมุนไพรไทย 2,000 ตำรับ รักษามะเร็งได้จริง เตรียมเผยแพร่ผ่านหมอพื้นบ้านกันต่างชาติขโมยสูตร
อึ้ง!! สมุนไพรไทย 2,000 ตำรับ รักษามะเร็งได้จริง เตรียมเผยแพร่ผ่านหมอพื้นบ้านกันต่างชาติขโมยสูตร

เปิดอ่าน 16,844 ครั้ง
การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ตอน1
การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ตอน1

เปิดอ่าน 11,068 ครั้ง
"เลี้ยง"ต้องแบบไหน? "ลูกยุคดิจิตอล" ข้ามวิกฤต..สู่ไทย 4.0
"เลี้ยง"ต้องแบบไหน? "ลูกยุคดิจิตอล" ข้ามวิกฤต..สู่ไทย 4.0

เปิดอ่าน 8,167 ครั้ง
ที่เกาหลีใต้? เขาฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจด้วยถนนแห่งปัญญา
ที่เกาหลีใต้? เขาฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจด้วยถนนแห่งปัญญา

เปิดอ่าน 123,045 ครั้ง
การจัดตั้งโรงเรียนเอกชนประเภทกวดวิชา
การจัดตั้งโรงเรียนเอกชนประเภทกวดวิชา

เปิดอ่าน 13,630 ครั้ง
"หัวหมอ" ไม่อยากโดนใบสั่ง ใช้หลักฟิสิกส์เข้าสู้ตำรวจซะเลย
"หัวหมอ" ไม่อยากโดนใบสั่ง ใช้หลักฟิสิกส์เข้าสู้ตำรวจซะเลย

เปิดอ่าน 35,157 ครั้ง
5 วิธีดื่มเบียร์ไม่ให้หนุ่ม ๆ อ้วนจนพุงปลิ้น
5 วิธีดื่มเบียร์ไม่ให้หนุ่ม ๆ อ้วนจนพุงปลิ้น

เปิดอ่าน 26,025 ครั้ง
งูพิษกัด
งูพิษกัด

เปิดอ่าน 10,048 ครั้ง
พบตะกั่วในลิปสติก มีปริมาณน้อยมากต่ำกว่า ระดับเป็นอันตราย
พบตะกั่วในลิปสติก มีปริมาณน้อยมากต่ำกว่า ระดับเป็นอันตราย

เปิดอ่าน 38,015 ครั้ง
เลี้ยงตะพาบน้ำ ส่งขายนอก งานสร้างรายได้ ที่สุพรรณบุรี
เลี้ยงตะพาบน้ำ ส่งขายนอก งานสร้างรายได้ ที่สุพรรณบุรี

เปิดอ่าน 9,299 ครั้ง
ห้องสมุดในมัสยิด อีกย่างก้าวของความรู้
ห้องสมุดในมัสยิด อีกย่างก้าวของความรู้

เปิดอ่าน 14,106 ครั้ง
แนะ5 ขั้นตอนใช้นิทานกล่อมลูกนอนหลับ
แนะ5 ขั้นตอนใช้นิทานกล่อมลูกนอนหลับ

เปิดอ่าน 11,675 ครั้ง
วิธีป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
วิธีป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์

เปิดอ่าน 29,087 ครั้ง
ประวัติ ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการ กพฐ.
ประวัติ ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการ กพฐ.

เปิดอ่าน 10,803 ครั้ง
นักเรียน ม.2 ประดิษฐ์ หุ่นยนต์ล้างเครื่องปรับอากาศแบบอัตโนมัติ เน้นประหยัดเวลา ประหยัดเงิน
นักเรียน ม.2 ประดิษฐ์ หุ่นยนต์ล้างเครื่องปรับอากาศแบบอัตโนมัติ เน้นประหยัดเวลา ประหยัดเงิน

เปิดอ่าน 15,111 ครั้ง
ตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2561
ตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2561
เปิดอ่าน 19,198 ครั้ง
คลิปรวมท่าเต้นสนุกสนานของไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ท่านทันเพลงไหนบ้าง
คลิปรวมท่าเต้นสนุกสนานของไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ท่านทันเพลงไหนบ้าง
เปิดอ่าน 11,831 ครั้ง
9 วิธีทำดีได้บุญแบบไม่เสียเงิน
9 วิธีทำดีได้บุญแบบไม่เสียเงิน
เปิดอ่าน 20,004 ครั้ง
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
เปิดอ่าน 15,855 ครั้ง
วิธีการเรียงกระสอบทราย ให้ถูกวิธี ป้องกันน้ำท่วม ได้ผลชัวร์
วิธีการเรียงกระสอบทราย ให้ถูกวิธี ป้องกันน้ำท่วม ได้ผลชัวร์

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ