ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติคีย์บอร์ด(Keyboard)เบื้องต้น วิชาดนตรี เรื่องทฤษฏีดนตรีสากลและการปฏิบัติคีย์บอร์ด

บทคัดย่อ

ความมุ่งหมายของการวิจัย1) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดฝึกปฏิบัติคีย์บอร์ด(Keyboard)เบื้องต้น

รายวิชาดนตรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาดนตรีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติคีย์บอร์ด(Keyboard)เบื้องต้น

3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน หลังการเรียนโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติคีย์บอร์ด(Keyboard)เบื้องต้น

รายวิชาดนตรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา)อำเภอศีขรภูมิ จังหวัด

สุรินทร์ จำนวน 31 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่1)ชุดฝึกปฏิบัติคีย์บอร์ด(Keyboard)) เบื้องต้น สำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน9 ชุด มีค่าเฉลี่ยของความเหมาะสมเท่ากับ4.65 2) แผนการ

จัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดฝึกปฏิบัติคีย์บอร์ด(Keyboard)เบื้องต้น จำนวน 9 แผนการจัดการเรียนรู้มี

ค่าเฉลี่ยของความเหมาะสมเท่ากับ4.87 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเป็น

แบบทดสอบอิงเกณฑ์แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ (multiple choices) จำนวน 40 ข้อ มีค่าอำนาจ

จำแนกเฉลี่ยตั้งแต่ 0.53 – 0.73 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.85 และ 4) แบบสอบถามความพึง

พอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติคีย์บอร์ด(Keyboard)เบื้องต้น เป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) จำนวน 18 ข้อ ค่าเฉลี่ย

ของความเหมาะสมเท่ากับ 4.55 พิจารณาคัดเลือกข้อที่มีค่า rxy ตั้งแต่ 0.28ขึ้นไปจำนวน 18 ข้อซึ่ง

ข้อที่คัดเลือกไว้มีค่า rxy ระหว่าง0.33 - 0.73 ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดความพึงพอใจทั้ง ฉบับ

เท่ากับ 0.89การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบสมมุติฐานใช้ t-test

ผลการวิจัย

1. ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการปฏิบัติคีย์บอร์ด(Keyboard)รายวิชาดนตรี

เรื่องทฤษฏีดนตรีสากลและการปฏิบัติคีย์บอร์ดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ

87.70 /85.24 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ หลัง

เรียนโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติคีย์บอร์ด(Keyboard)เบื้องต้น สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ

.01

3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติคีย์บอร์ด(Keyboard)เบื้องต้น อยู่ในระดับมากขึ้นไป

โดยสรุป ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติคีย์บอร์ดเบื้องต้นวิชาดนตรี

เรื่องทฤษฏีดนตรีสากลและการปฏิบัติคีย์บอร์ดของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 โรงเรียน

บ้านกระโดนค้อ มีประสิทธิภาพเหมาะสมสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหาเป็นอย่างดี

และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสม ตรงกับความต้องการของผู้เรียน เป็นสื่อให้

ผู้เรียนสามารถนำไปปฏิบัติตามให้บรรลุผลตามจุดประสงค์ของการเรียนรู้ เป็นตัวอย่างในการ

พัฒนา ต่อไป

โพสต์โดย ung : [3 ก.ค. 2561 เวลา 00:17 น.]
อ่าน [721] ไอพี : 223.24.156.109
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ