ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อฝึกทักษะการอ่าน โดยใช้ชุดกิจกรรม ขบวนรถไฟชวนอ่านสำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก อำเภอเมือง จั

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อฝึกทักษะการอ่านโดยใช้ชุดกิจกรรม

ขบวนรถไฟชวนอ่าน สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

กองการศึกษา เทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก

ผู้รายงาน นางมาลี บัวหอม

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ปีการศึกษา 2559

บทคัดย่อ

การพัฒนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อฝึกทักษะการอ่านโดยใช้ชุดกิจกรรมขบวนรถไฟชวนอ่าน สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ตามเกณฑ์ 80/ 80 2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม โดยใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อฝึกทักษะการอ่านโดยใช้ชุดกิจกรรมขบวนรถไฟชวนอ่าน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก ที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อฝึกทักษะการอ่านโดยใช้ชุดกิจกรรมขบวนรถไฟชวนอ่าน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี จำนวน 24 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อฝึกทักษะการอ่านโดยใช้ชุดกิจกรรมขบวนรถไฟชวนอ่าน สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ตามเกณฑ์ 80/ 80 2)เพื่อเปรียบเทียบทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม โดยใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อฝึกทักษะการอ่านโดยใช้ชุดกิจกรรมขบวนรถไฟชวนอ่าน

3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก ที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อฝึกทักษะการอ่านโดยใช้ชุดกิจกรรมขบวนรถไฟชวนอ่าน สำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 9 เรื่อง ได้แก่ 1) พยัญชนะที่อ่านออกเสียง ก และ ค 2) พยัญชนะที่อ่านออกเสียง ง จ และ ช 3) พยัญชนะที่อ่านออกเสียง ซ ด และ ต 4) พยัญชนะที่อ่านออกเสียง ท 5)พยัญชนะที่อ่านออกเสียง น บ และ ป 6) พยัญชนะที่อ่านออก เสียง พ ฟ และ ม 7) พยัญชนะที่อ่านออกเสียง ย และ ร 8) พยัญชนะที่อ่านออกเสียง ล และ ว 9) พยัญชนะที่อ่านออกเสียง ฮ และ อ แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมขบวนรถไฟชวนอ่าน สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 จำนวน 1 เล่ม แบบวัดความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาคุณภาพการวิเคราะห์ E 1 / E 2 เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมขบวนรถไฟชวนอ่าน เพื่อเปรียบเทียบทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย ประเมินพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางภาษา สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 จำนวน 45 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน รวม 45 คะแนน และแบบประเมินระดับการรับรู้ด้านทักษะทางภาษา สำหรับเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม จำนวน 5 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน รวม 10 คะแนน ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย

ผลการพัฒนา พบว่า ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อฝึกทักษะการอ่านโดยใช้ชุด

กิจกรรมขบวนรถไฟชวนอ่าน สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 สรุปได้ดังนี้

1. ประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.22 / 87.08 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้

2. ทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 หลังการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อน

การจัดกิจกรรม ร้อยละ 32.08 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อฝึกทักษะการอ่านโดยใช้ชุดกิจกรรมขบวนรถไฟชวนอ่าน สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 อยู่ในระดับมากที่สุดที่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57

สรุปได้ว่า ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อฝึกทักษะการอ่านโดยใช้ชุดกิจกรรม

ขบวนรถไฟชวนอ่าน สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ

และครูผู้สอนสามารถนำชุดกิจกรรมดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนากิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้

เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าคิด กล้าพูด กล้าแสดงออกตามวัย สอดคล้องกับเป้าหมายการจัดการศึกษา

ปฐมวัย

โพสต์โดย อี๊ด : [3 ส.ค. 2561 เวลา 11:40 น.]
อ่าน [2545] ไอพี : 49.48.248.118
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 24,420 ครั้ง
เลค ฮิลเลอร์ ทะเลสาบสีชมพู ประเทศออสเตรเลีย
เลค ฮิลเลอร์ ทะเลสาบสีชมพู ประเทศออสเตรเลีย

เปิดอ่าน 58,904 ครั้ง
"โซเชียล เน็ตเวิร์ก" ช่วยพัฒนาการเรียนการสอน
"โซเชียล เน็ตเวิร์ก" ช่วยพัฒนาการเรียนการสอน

เปิดอ่าน 13,135 ครั้ง
ใบหน้าที่หายไป หายไปได้ยังไง ชมคลิปเลยครับ
ใบหน้าที่หายไป หายไปได้ยังไง ชมคลิปเลยครับ

เปิดอ่าน 12,955 ครั้ง
เหรียญราชนิยม
เหรียญราชนิยม

เปิดอ่าน 13,741 ครั้ง
ทำอย่างไรเมื่อคุณก้าวเข้าสู่วิกฤตวัยกลางคน (midlife crisis)
ทำอย่างไรเมื่อคุณก้าวเข้าสู่วิกฤตวัยกลางคน (midlife crisis)

เปิดอ่าน 26,152 ครั้ง
ประวัติย่อของคณิตศาสตร์
ประวัติย่อของคณิตศาสตร์

เปิดอ่าน 13,039 ครั้ง
การบวกเมตริก
การบวกเมตริก

เปิดอ่าน 12,538 ครั้ง
ปวดท้องแบบไหน เป็นไส้ติ่งอักเสบ
ปวดท้องแบบไหน เป็นไส้ติ่งอักเสบ

เปิดอ่าน 23,893 ครั้ง
ร้อยความเชื่อหลักการ
ร้อยความเชื่อหลักการ 'ตั้งชื่อ'

เปิดอ่าน 16,450 ครั้ง
ตอบทุกข้อสงสัยชาวโซเซียล ปรับตัวอย่างไร..ในกฎหมายลิขสิทธิ์ใหม่
ตอบทุกข้อสงสัยชาวโซเซียล ปรับตัวอย่างไร..ในกฎหมายลิขสิทธิ์ใหม่

เปิดอ่าน 144,322 ครั้ง
เพลง   :   Jingle Bell
เพลง : Jingle Bell

เปิดอ่าน 11,765 ครั้ง
6 ตำรับธรรมชาติ เพื่อผิวสวยใส ไร้สารเคมี
6 ตำรับธรรมชาติ เพื่อผิวสวยใส ไร้สารเคมี

เปิดอ่าน 14,063 ครั้ง
10 วิธีดูแลมือ เท้า และเล็บ
10 วิธีดูแลมือ เท้า และเล็บ

เปิดอ่าน 12,252 ครั้ง
คิดเอาเองว่าเครียด ร้ายหนักกว่าเครียดจริง
คิดเอาเองว่าเครียด ร้ายหนักกว่าเครียดจริง

เปิดอ่าน 30,353 ครั้ง
เบกกิ้งโซดา กับ 10 คุณประโยชน์ที่คนรักสุขภาพต้องร้องว้าว
เบกกิ้งโซดา กับ 10 คุณประโยชน์ที่คนรักสุขภาพต้องร้องว้าว

เปิดอ่าน 9,070 ครั้ง
วันปิยมหาราช
วันปิยมหาราช
เปิดอ่าน 9,643 ครั้ง
หายใจผิด ตัวการทำลายผิว
หายใจผิด ตัวการทำลายผิว
เปิดอ่าน 23,749 ครั้ง
ปลูกข่าข้างบ่อปลา สร้างรายได้ถึง 400,000 บาท/ไร่
ปลูกข่าข้างบ่อปลา สร้างรายได้ถึง 400,000 บาท/ไร่
เปิดอ่าน 14,472 ครั้ง
เส้นทางรัก ... เพชรา มาถึงวันนี้ที่มีแต่ ชรินทร์
เส้นทางรัก ... เพชรา มาถึงวันนี้ที่มีแต่ ชรินทร์
เปิดอ่าน 9,461 ครั้ง
งานแฟร์ เพื่อนพึ่ง(ภา) 2552 ช็อปของขวัญปีใหม่สไตล์วัง
งานแฟร์ เพื่อนพึ่ง(ภา) 2552 ช็อปของขวัญปีใหม่สไตล์วัง

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ