ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านสร้างก่อ ปีการศึกษา 2560

ชื่อผลงาน รายงานการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านสร้างก่อ ปีการศึกษา 2560

ชื่อผู้รายงาน นายวรภรพงศ์ ปันเดง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสร้างก่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

บทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการเศรษฐกิจโรงเรียนบ้านสร้างก่อ ปีการศึกษา 2560 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อประเมินสภาวะแวดล้อม ( Context Evaluation ) ของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านสร้างก่อ ปีการศึกษา 2560 2.เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้น ( Input Evaluation )ของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านสร้างก่อ ปีการศึกษา 2560 3.เพื่อประเมินกระบวนการ ( Process Evaluation )ของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านสร้างก่อ ปีการศึกษา 2560 4.เพื่อประเมินผลผลิต ( Product Evaluation )ของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านสร้างก่อ ปีการศึกษา 2560

จากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ ได้จากการการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ( Purposive sampling ) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากการตัดสินใจของผู้วิจัยเองโดยคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้ตาราง Krejcie และ Morgan ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ครูจำนวน 24 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 80 คน และ ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3จำนวน 80 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) จำนวน 3 ฉบับ เป็นแบบสอบถาม ด้านสิ่งแวดล้อม ปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต และ วิเคราะห์ข้อมูล โดยการหา ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม SPSS for Windows V.11 สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

1. ผลการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า มีวัตถุประสงค์และการดำเนินงาน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 4 และของโรงเรียน การจัดกิจกรรมต่างๆ เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของโรงเรียน มีวิธีการดำเนินงานที่ประหยัด ได้รับการสนับสนุนจากบุคลากรทุกฝ่าย ก่อนดำเนินงานอยู่ในระดับ มาก

2. ผลการพัฒนาด้านปัจจัยนำเข้าพบว่า ระยะเวลาดำเนินการเหมาะสมกับโครงการ การบริหาร การจัดกิจกรรมได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ โครงการและกิจกรรมต่างๆน่าสนใจมีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ เพียงพอ มีการวางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอน ครูผู้ดำเนินงานมีความเหมาะสม นักเรียนมีความสนใจและให้ความร่วมมือในโครงการ มีงบประมาณเพียงพอ ก่อนดำเนินงานอยู่ในระดับ มาก

3. ผลการพัฒนาด้านกระบวนการ พบว่า มีการบริหารจัดการโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ในเรื่องนโยบาย วิชาการ งบประมาณ บริหารทั่วไป มีการพัฒนาด้านหลักสูตร วัสดุ อุปกรณ์ และครูมีความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ มีการพัฒนาด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการแนะแนว มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ ในกิจกรรมนักเรียน เช่นลูกเสือเนตรนารี มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการเข้ากับหลักสูตร มีกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ มีการพัฒนาด้านบุคลากร มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แก่บุคลากรของสถานศึกษา กับการขยายผลการดำเนินงานสู่สถานศึกษาอื่น ซึ่งผลการพัฒนา ประเมินในระหว่างทำโครงการอยู่ในระดับ มาก

4. ผลการพัฒนาด้านผลผลิต พบว่า การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านสร้างก่อ ปีการศึกษา 2560 ปรากฏผลที่เกิดจาก ผู้บริหาร ครู นักเรียน สถานศึกษา และชุมชน ประเมินหลังเสร็จสิ้นการทำโครงการอยู่ในระดับ มาก

โพสต์โดย ดอน : [5 ส.ค. 2561 เวลา 14:11 น.]
อ่าน [1993] ไอพี : 223.206.216.252
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 34,944 ครั้ง
วันเนา
วันเนา

เปิดอ่าน 7,504 ครั้ง
เลือกนอน ให้ถูกท่าทาง
เลือกนอน ให้ถูกท่าทาง

เปิดอ่าน 15,326 ครั้ง
คุณครอบครองลูกได้กี่ปี? ทุกๆปีสำคัญขนาดไหน? อ่านดูแล้วรู้เลยว่าทุกเวลามีค่าขนาดไหน!
คุณครอบครองลูกได้กี่ปี? ทุกๆปีสำคัญขนาดไหน? อ่านดูแล้วรู้เลยว่าทุกเวลามีค่าขนาดไหน!

เปิดอ่าน 8,589 ครั้ง
กลิ่นกุหลาบช่วยกระตุ้นหน่วยความจำ
กลิ่นกุหลาบช่วยกระตุ้นหน่วยความจำ

เปิดอ่าน 53,288 ครั้ง
การเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์
การเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์

เปิดอ่าน 10,954 ครั้ง
ฮาก๊ากคู่รักตัวกะเปี๊ยก นัดวิวาห์เหาะข้ามทวีป
ฮาก๊ากคู่รักตัวกะเปี๊ยก นัดวิวาห์เหาะข้ามทวีป

เปิดอ่าน 8,448 ครั้ง
งานเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงาม
งานเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงาม

เปิดอ่าน 13,268 ครั้ง
ประโยชน์ของ "กล้วยหอมทอง" ที่มีต่อสุขภาพ
ประโยชน์ของ "กล้วยหอมทอง" ที่มีต่อสุขภาพ

เปิดอ่าน 8,450 ครั้ง
"โรงเรียนนิติบุคคล" ปฏิรูปการศึกษา...เกิดขึ้นจริง
"โรงเรียนนิติบุคคล" ปฏิรูปการศึกษา...เกิดขึ้นจริง

เปิดอ่าน 10,213 ครั้ง
สีบนจอภาพคอมพิวเตอร์
สีบนจอภาพคอมพิวเตอร์

เปิดอ่าน 15,555 ครั้ง
เคล็ดลับเร่ง "ผม" ให้ยาวเร็วขึ้น
เคล็ดลับเร่ง "ผม" ให้ยาวเร็วขึ้น

เปิดอ่าน 20,229 ครั้ง
วิธีจัดห้องเพื่อพัฒนาสมอง
วิธีจัดห้องเพื่อพัฒนาสมอง

เปิดอ่าน 12,645 ครั้ง
[Clip] เล็กๆ เปลี่ยนโลก : เคล็ดลับง่ายๆ บริหารสมองสองซีก จากการนับเลข 1-10
[Clip] เล็กๆ เปลี่ยนโลก : เคล็ดลับง่ายๆ บริหารสมองสองซีก จากการนับเลข 1-10

เปิดอ่าน 16,819 ครั้ง
วันเข้าพรรษา...สำคัญอย่างไร
วันเข้าพรรษา...สำคัญอย่างไร

เปิดอ่าน 121,088 ครั้ง
อิทธิบาท 4 ธรรมะที่ใช้ในการทำงาน สู่ความสำเร็จ
อิทธิบาท 4 ธรรมะที่ใช้ในการทำงาน สู่ความสำเร็จ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 10,159 ครั้ง
ดาวน์โหลด! คู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ดาวน์โหลด! คู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

เปิดอ่าน 22,496 ครั้ง
วิธีฝึกภาษาอังกฤษอังกฤษอย่างไรให้เก่งเทพใน 1-3 เดือน!!!
วิธีฝึกภาษาอังกฤษอังกฤษอย่างไรให้เก่งเทพใน 1-3 เดือน!!!

เปิดอ่าน 7,250 ครั้ง
แผนการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ
แผนการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ

เปิดอ่าน 9,579 ครั้ง
ข้อคิดก่อนเลี้ยงสุนัข
ข้อคิดก่อนเลี้ยงสุนัข

เปิดอ่าน 14,249 ครั้ง
สุดยอดโปรแกรมตรวจสอบสเปคคอมพิวเตอร์ ปี 2012
สุดยอดโปรแกรมตรวจสอบสเปคคอมพิวเตอร์ ปี 2012 เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ