ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านเขาแดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 4

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โรงเรียนบ้านเขาแดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 4

ผู้ประเมิน นายอดิศักดิ์ ปริยาปัญจางค์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการ

ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ

การประเมินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านเขาแดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ในด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ ด้านกระบวนการของโครงการ และด้านผลผลิตของโครงการ

กลุ่มตัวอย่างในการประเมินครั้งนี้ แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ ครู ศึกษาจากประชากรทั้งหมด จำนวน 5 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษาจากประชากรทั้งหมด จำนวน 7 คน นักเรียน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เป็นนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 6 จำนวน 29 คน และผู้ปกครอง ศึกษาจากประชากรทั้งหมด จำนวน 55 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามการประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านเขาแดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จำนวน 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 (ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน) มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.88 ฉบับที่ 2 (ผู้ปกครอง) มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.78 และฉบับที่ 3 (นักเรียน) มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.75 โดยประยุกต์ใช้แบบจำลองการประเมิน ซิปโมเดล (CIPP Model) ตามแนวคิดของแดเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติพื้นฐานโดยคำนวณค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผลการประเมิน

ผลการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านเขาแดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านกระบวนการของโครงการ ด้านผลผลิตของโครงการ ด้านสภาพแวดล้อมของโครงการและด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ มีผลสรุปรายด้าน ดังนี้

1. ผลการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านเขาแดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ ตามความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ วัตถุประสงค์ของโครงการ ความเป็นไปได้ของโครงการ และความต้องการจำเป็นของโครงการ พิจารณารายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ผู้บริหารมีนโยบายชัดเจนในการดำเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ นักเรียนมีปัญหาเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

2. ผลการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านเขาแดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ ตามความคิดเห็นของครู และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก พิจารณารายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ผู้บริหารให้ความสำคัญและเป็นผู้นำในการอำนวยการดำเนินงานโครงการ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ งบเงินอุดหนุนที่ใช้ในโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีเพียงพอ

3. ผลการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านเขาแดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ด้านกระบวนการของโครงการ ตามความคิดเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ช่วงเวลาการดำเนินการของโครงการ และกระบวนการปฏิบัติงานระหว่างการดำเนินการโครงการ พิจารณารายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ครูประจำชั้นออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ มีการส่งต่อนักเรียนที่มีปัญหาซับซ้อนให้ผู้มีทักษะความสามารถตรงกับลักษณะปัญหา

4. ผลการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านเขาแดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ด้านผลผลิตของโครงการ ตามความคิดเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก พิจารณารายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ นักเรียนไม่เกี่ยวข้องและป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ นักเรียนได้พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพและเรียนรู้วิธีแก้ปัญหาด้วยตนเอง

โพสต์โดย Yo : [8 ส.ค. 2561 เวลา 16:53 น.]
อ่าน [1105] ไอพี : 180.183.82.196
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ