ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• เผยแพร่ผลงานของนางสาวดวงสมร อัฐนาค ครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนบัวขาว

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาและผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิชาสังคมศึกษา 4 (ส 22124) เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรปและแอฟริกา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้รูปแบบคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist Theory)

ผู้รายงาน นางสาวดวงสมร อัฐนาค ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ

โรงเรียนบัวขาว สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ปีที่ศึกษา 2560

_________________________________________________________________

บทคัดย่อ

รายงานการพัฒนาและผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา

4 (ส 22124) เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรปและแอฟริกา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้รูปแบบคอนสตรัค

ติวิสต์ (Constructivist Theory) มีวัตถุประสงค์ของการพัฒนา 1) เพื่อสร้างและหาค่าประสิทธิภาพ

ของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรปและแอฟริกา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้

รูปแบบคอนสตรัคติวิสต์ ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรปและแอฟริกา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้รูปแบบคอนสตรัคติวิสต์ และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรปและแอฟริกา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

โดยใช้รูปแบบคอนสตรัคติวิสต์ กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 ในภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบัวขาว สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จานวนนักเรียน 38 คน

ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลได้แก่

1) เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรปและแอฟริกา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้

รูปแบบคอนสตรัคติวิสต์ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป

และแอฟริกา จานวน 2 ฉบับคือแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ฉบับละ 30 ข้อ และ

3) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีการหาค่าความเชื่อมั่น โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา

(alpha coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( X ) และ ค่าร้อยละ

(Percentage) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน (S.D.) และ ค่าสถิติ t – test ผลการศึกษาและ

พัฒนาพบว่าผลการศึกษาพบว่า

1. ผลการหาค่าประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา

สังคมศึกษา 4 (ส 22124) เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรปและแอฟริกา โดยใช้รูปแบบคอนสตรัคติวิสต์

โดยภาพรวมทั้ง 5 เล่ม มีคะแนนจากการทากิจกรรมระหว่างเรียนเฉลี่ยร้อยละ ( E 1 ) 85.15 และมีค่า

คะแนนจากการทาแบบทดสอบหลังเรียนเฉลี่ย ร้อยละ ( E 2 ) 88.68 นั่นคือเอกสารประกอบการเรียน

โดยภาพรวมทั้ง 5 เล่ม มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด คือ 80/80 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา

4 (ส 22124) เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรปและแอฟริกา โดยใช้รูปแบบคอนสตรัคติวิสต์ ก่อนเรียนและ

หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 13.24 และ 26.61 ตามลาดับ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา 4 (ส 22124) เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรปและแอฟริกา โดยใช้

รูปแบบคอนสตรัคติวิสต์ พบว่าในภาพรวมมีระดับความพึงพอใจมาก ( X = 4.40, S.D. = 0.50) เป็นไป

ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

โพสต์โดย อ้น : [24 ส.ค. 2561 เวลา 21:27 น.]
อ่าน [1663] ไอพี : 113.53.150.175
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ