ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ชื่อเรื่อง รายงาน โครงการน้ำใจล้นหลามลูกๆ อุดรสามอิ่มอุ่น

รายงานโครงการครั้งนี้ ผู้รายงานได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้1)เพื่อพัฒนาความรู้ระบบคัดกรองและช่วยเหลือนักเรียนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 2) เพื่อนิเทศติดตามระบบคัดกรองและช่วยเหลือนักเรียนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 และ 3) เพื่อให้การช่วยเหลือนักเรียน ที่ได้รับภาวะความเดือดร้อน ยากจน ขาดแคลนและประสบภัยพิบัติต่างๆ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 กลุ่มเป้าหมายข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมการดำเนินการตามระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 203 โรงเรียนๆละหนึ่งคนรวมจำนวน 203 คนเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน ได้แก่ 1) แบบทดสอบก่อน-หลังฝึกอบรม ซึ่งวัดความรู้และระบบคัดกรองและช่วยเหลือนักเรียน เป็นแบบตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ 2) แบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อการฝึกอบรมการฝึกอบรมความรู้ความสามารถดำเนินการตามระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ซึ่งมี 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการดำเนินการพบว่า ร้อยละของคะแนนก่อนและหลังการพัฒนาความรู้ค่าดัชนีประสิทธิผลของการพัฒนาความรู้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อการพัฒนาความรู้ระบบคัดกรองและช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 มีค่าเท่ากับ 0.55 แสดงว่าหลังการพัฒนาความรู้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ต่อการพัฒนาความรู้ระบบคัดกรองและช่วยเหลือนักเรียนการวิเคราะห์ข้อมูลจากการนิเทศติดตามผลการจัดการพัฒนาความรู้ระบบคัดกรองและช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 พบว่าด้านประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมครั้งนี้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ซึ่งอยู่ในระดับมาก ( = 4.58)แสดงว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้นำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

ระยะที่ 2 วัตถุประสงค์เพื่อให้การช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับภาวะความเดือดร้อน ยากจน ขาดแคลนและประสบภัยพิบัติต่างๆโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3พบว่าความพึงพอใจต่อโครงการน้ำใจครูล้นหลาม ลูก ๆ อุดรสามอิ่มอุ่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

มีความพึงพอใจต่อการมีวิธีการดำเนินงานที่ชัดเจนมีขั้นตอนได้ค่าเฉลี่ย4.56(S.D. = 0.64) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากที่สุดโดยเรียงลำดับด้านที่ได้ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ลำดับที่ 1ด้าน นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือและแก้ปัญหาถูกต้องตามสภาพของปัญหารวมทั้งแก้ปัญหาได้ทันท่วงที ได้ค่าเฉลี่ย 4.56(S.D. = 0.64) ลำดับที่ 2 ควรมีการจัดโครงการอย่างต่อเนื่องได้ค่าเฉลี่ย4.57 (S.D. = 0.61) ลำดับที่ 3 มีการประชุมเพื่อวางแนวทางในการจัดทำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้ค่าเฉลี่ย 4.45 (S.D. =0.75) ลำดับที่ 4 เป็นการพัฒนาเยาวชนและปลูกฝังจิตสำนึกรับผิดชอบ ต่อหน้าที่การศึกษาของตนเองได้ค่าเฉลี่ย4.41(S.D. =0.68) การนิเทศติดตามผู้มีส่วนร่วมโครงการน้ำใจครูล้นหลาม ลูก ๆ อุดรสามอิ่มอุ่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ปรากฏว่าผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการนิเทศติดตามผลการจัดโครงการน้ำใจล้นหลาม ลูกๆอุดรสามอิ่มอุ่น พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ในระดับมากที่สุด ( = 4.58) คือ มีการดำเนินงานการพัฒนาและการดำเนินงานคุ้มครองนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากความไม่ได้รับความเป็นธรรมจากระบบการศึกษาและเหตุอื่นๆ แสดงว่า โครงการน้ำใจครูล้นหลาม ลูก ๆ อุดรสามอิ่มอุ่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 เป็นโครงการที่สร้างชีวิตและสร้างอนาคตของเด็กตลอดจนช่วยเหลือเด็กได้ทันตามสถานการณ์ ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1-3

โพสต์โดย นายรัฐอิสรา กงษ์วงษ์ : [8 ม.ค. 2562 เวลา 11:03 น.]
อ่าน [1516] ไอพี : 202.29.214.118
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ