ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย

ที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติ

โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)

ผู้ศึกษา นางกชกร สร้อยโพธิ์พันธุ์

ปีที่ศึกษา 2561

รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์จำแนกเป็นรายด้านและภาพรวม ได้แก่ การเปรียบเทียบ การจัดหมวดหมู่ การเรียงลำดับและการรู้ค่าจำนวน ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ระหว่างการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติเป็นช่วงสัปดาห์ จำนวน 10 สัปดาห์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 และเพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์จำแนกเป็นรายด้านและภาพรวมได้แก่ การเปรียบเทียบ การจัดหมวดหมู่ การเรียงลำดับและการรู้ค่าจำนวน ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) จำนวน 31 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แผนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 คู่มือการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติเพื่อพัฒนาทักษาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และแบบทดสอบเชิงปฏิบัติการทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย วิธีการดำเนินการศึกษา ผู้ศึกษาได้ทำการทดสอบเชิงปฏิบัติการทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ก่อนการจัดกิจกรรม จากนั้นจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติ จำนวน 30 กิจกรรม 10 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน โดยจัดในช่วงกิจกรรมสร้างสรรค์ ใช้เวลาจัดกิจกรรม 20 นาที และทำการทดสอบเชิงปฏิบัติการทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์หลังการจัดกิจกรรมโดยใช้แบบทดสอบ เชิงปฏิบัติการชุดเดียวกันกับก่อนจัดกิจกรรม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) และร้อยละ

ผลการศึกษาพบว่า

1. ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สัปดาห์ที่ 1-10 สูงขึ้นกล่าวคือ

สัปดาห์ที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ย 1.60 อยู่ระดับพอใช้ สัปดาห์ที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ย 1.77 อยู่ระดับพอใช้ สัปดาห์ที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ย 2.01 อยู่ระดับพอใช้ สัปดาห์ที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ย 2.28 อยู่ระดับพอใช้ สัปดาห์ที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ย 2.39 อยู่ระดับพอใช้ สัปดาห์ที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ย 2.51 อยู่ระดับดี สัปดาห์ที่ 7 มีคะแนนเฉลี่ย 2.61 อยู่ระดับดี สัปดาห์ที่ 8 มีคะแนนเฉลี่ย 2.71 อยู่ระดับดี สัปดาห์ที่ 9 มีคะแนนเฉลี่ย 2.89 อยู่ระดับดีและสัปดาห์ที่ 10 มีคะแนนเฉลี่ย 2.96 อยู่ระดับดี แสดงว่าทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติสูงขึ้นทุกสัปดาห์ เป็นไปตามสมมติฐานข้อ 1

2. ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติ จำแนกรายทักษะ กล่าวคือทักษะการเปรียบเทียบก่อนการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 3.13 หลังจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 4.61 ความก้าวหน้าเฉลี่ย 1.48 คิดเป็นร้อยละ 29.60 ทักษะการจัดหมวดหมู่ ก่อนการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 3.06 หลังจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 4.84 ความก้าวหน้าเฉลี่ย 1.78 คิดเป็นร้อยละ 35.60 ทักษะการเรียงลำดับก่อนการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 3.23 หลังจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 4.74 ความก้าวหน้าเฉลี่ย 1.51 คิดเป็นร้อยละ 30.20 และทักษะการรู้ค่าจำนวน ก่อนการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 3.39 หลังจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 4.71 ความก้าวหน้าเฉลี่ย 1.32 คิดเป็นร้อยละ 26.40 แสดงว่าทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติหลังการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมเป็นไปตามสมมติฐานข้อ 2

โพสต์โดย กชกร : [1 เม.ย. 2562 เวลา 17:06 น.]
อ่าน [1531] ไอพี : 119.42.100.8
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ