ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการบริหารโครงการ “อ่านออกยกชั้น”สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2

ชื่อเรื่อง รายงานผลการบริหารโครงการ “อ่านออกยกชั้น”สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2

ชื่อผู้รายงาน นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์

ผู้อำนวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2

ปีที่รายงาน ปีการศึกษา 2561

การรายงานผลครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลตามสภาพการบริหารโครงการ “อ่านออกยกชั้น” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 2) ศึกษาความสามารถ ด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 3) ศึกษาความพึงพอใจต่อการบริหารโครงการ “อ่านออกยกชั้น” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 4) ศึกษาปัญหาและ ข้อเสนอแนะในการบริหารโครงการ “อ่านออกยกชั้น” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 และ 5) ศึกษาผลสำเร็จจากการบริหารโครงการ “อ่านออกยกชั้น” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2

กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลในการรายงาน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงาน เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 จำนวน 230 โรง และกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ศึกษานิเทศก์ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 จำนวน 14 คน

สรุปผล

จากการบริหารโครงการ “อ่านออกยกชั้น” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 สรุปผลได้ดังนี้

1. สภาพการบริหารโครงการ “อ่านออกยกชั้น” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 มีการบริหาร 3 ด้าน พบว่า

1.1 ด้านปัจจัย (Input) ได้แก่ บริบทเกี่ยวกับนโยบาย “อ่านออกยกชั้น” วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และความต้องการของโครงการ มุ่งเน้นการส่งเสริมผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้ปกครอง มีความตระหนัก นำโยบายไปปฏิบัติ ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อมุ่งให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องการอ่านออก เขียนได้ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต้องอ่านคล่อง เขียนคล่อง และทุกระดับชั้นมีพัฒนาการด้านการอ่าน การเขียนที่ดีขึ้นจากการทดสอบครั้งก่อนหน้าร้อยละ 3 ของคะแนนที่ได้ (ยกเว้นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้)

1.2 ด้านกระบวนการ (Process) ได้แก่ ขั้นการวางแผน (Plan : P) มีการประชุม วางแผน การทำงานก่อนการดำเนินกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ และคณะกรรมการดำเนินงานมีการแบ่งหน้าที่ในการดำเนินงานอย่างชัดเจน ขั้นการปฏิบัติ (Do : D) การดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ทั้ง 6 กิจกรรม เน้นการมีส่วนร่วมจากที่เกี่ยวข้อง ขั้นการตรวจสอบข้อมูลหรือประเมินผล (Check : C) มีกำหนดและดำเนินงานตามปฏิบัติการนิเทศภายใน และภายนอกอย่างสม่ำเสมอ มีการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานผลของกิจกรรม และการตรวจสอบรายงานเพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ส่วนการนำผลการประเมินไปใช้ (Action : A) มีการประชุมสรุปผลการบริหารโครงการ “อ่านออกยกชั้น”

1.3 ด้านผลผลิต (Output) ได้แก่ ความสามารถด้านการอ่านออก เขียนได้ของนักเรียนเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ ความพึงพอใจต่อการบริหารโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด

2. ความสามารถด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียนปีการศึกษา 2561 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ทำให้ผลการทดสอบต่างๆ ระดับชาติสูงขึ้น

3. ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการบริหารโครงการ “อ่านออกยกชั้น”

4. ปัญหาที่พบในการบริหารโครงการ “อ่านออกยกชั้น” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 คิดเป็นร้อยละ 40.56 ได้แก่ ปัญหานักเรียนไม่ชอบอ่านหนังสือ ไม่กระตือรือร้น ไม่ใฝ่เรียนรู้ นักเรียนมีสมาธิในการเรียนรู้น้อย ครูมีภาระหน้าที่อื่นมาก ครูขาดการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง ระยะเวลาในการดาเนินงานน้อยเกินไป ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจนไม่มีเวลาสนใจและใส่ใจนักเรียน ครูขาดการทุ่มเท เสียสละ ขาดแคลนบุคลากร งบประมาณ แหล่งเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรมไม่เพียงพอ และการประชาสัมพันธ์โครงการไม่ทั่วถึง

5. ผลสำเร็จจากการบริหารโครงการ “อ่านออกยกชั้น” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ส่งผลดีต่อบุคคลและหน่วยงานต่างๆ เป็นอันมาก

โพสต์โดย konan : [22 เม.ย. 2562 เวลา 15:51 น.]
อ่าน [2002] ไอพี : 223.205.247.35
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 15,694 ครั้ง
ต้นไม้ประดับ ปลูกสำหรับดูดสารพิษ
ต้นไม้ประดับ ปลูกสำหรับดูดสารพิษ

เปิดอ่าน 34,239 ครั้ง
Verb Tenses Continuous/Non-continuous Verbs
Verb Tenses Continuous/Non-continuous Verbs

เปิดอ่าน 16,485 ครั้ง
วางตำแหน่งถ่ายภาพแบบไหนจึงสวย
วางตำแหน่งถ่ายภาพแบบไหนจึงสวย

เปิดอ่าน 12,719 ครั้ง
ชำแหละ "ข้อสอบระดับชาติ" เพิ่มเด็กด้อยโอกาส-ไม่สะท้อนความรู้ในห้องเรียน
ชำแหละ "ข้อสอบระดับชาติ" เพิ่มเด็กด้อยโอกาส-ไม่สะท้อนความรู้ในห้องเรียน

เปิดอ่าน 46,125 ครั้ง
หลักสูตรการสอบภาค ก ครูผู้ช่วย สพฐ. ตามหนังสือ ว14/2558
หลักสูตรการสอบภาค ก ครูผู้ช่วย สพฐ. ตามหนังสือ ว14/2558

เปิดอ่าน 825,283 ครั้ง
ประมวลศัพท์ คำพ้องรูป ในภาษาไทย ที่ควรรู้
ประมวลศัพท์ คำพ้องรูป ในภาษาไทย ที่ควรรู้

เปิดอ่าน 11,234 ครั้ง
วิธีปฏิบัติเมื่อต้องเป็นผู้นำในทีมที่มีหลากหลายเจเนอเรชัน
วิธีปฏิบัติเมื่อต้องเป็นผู้นำในทีมที่มีหลากหลายเจเนอเรชัน

เปิดอ่าน 13,033 ครั้ง
อย่าละเลยอาการไหล่ติด
อย่าละเลยอาการไหล่ติด

เปิดอ่าน 18,225 ครั้ง
ประวัติกระดาษห่อลูกอมฮาร์ตบีท
ประวัติกระดาษห่อลูกอมฮาร์ตบีท

เปิดอ่าน 28,732 ครั้ง
12 เรื่องน่ารู้ การถ่ายภาพ ด้วยกล้องดิจิตอล
12 เรื่องน่ารู้ การถ่ายภาพ ด้วยกล้องดิจิตอล

เปิดอ่าน 24,573 ครั้ง
การศึกษาและเปรียบเทียบสาเหตุการย้ายของข้าราชการครู
การศึกษาและเปรียบเทียบสาเหตุการย้ายของข้าราชการครู

เปิดอ่าน 12,968 ครั้ง
วันนี้คุณบำรุงผิวหน้าด้วยอโลเวร่าหรือยัง ?
วันนี้คุณบำรุงผิวหน้าด้วยอโลเวร่าหรือยัง ?

เปิดอ่าน 8,428 ครั้ง
3 กุมภาพันธ์ ... วันทหารผ่านศึก
3 กุมภาพันธ์ ... วันทหารผ่านศึก

เปิดอ่าน 57,924 ครั้ง
ดินสอทำไมมีตัว H กับตัว B
ดินสอทำไมมีตัว H กับตัว B

เปิดอ่าน 39,348 ครั้ง
เทคนิคการพับกล่องแบบมีฝา จากกระดาษไว้สอนนักเรียนครับ
เทคนิคการพับกล่องแบบมีฝา จากกระดาษไว้สอนนักเรียนครับ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 32,172 ครั้ง
มารยาทในการรับประทานอาหาร (table manners)
มารยาทในการรับประทานอาหาร (table manners)

เปิดอ่าน 11,474 ครั้ง
ประเภทของเครื่องปรับอากาศ และวิธีใช้อย่างประหยัด
ประเภทของเครื่องปรับอากาศ และวิธีใช้อย่างประหยัด

เปิดอ่าน 67,931 ครั้ง
ที่มาของชื่อเดือนทั้ง 12 เดือนในภาษาอังกฤษ
ที่มาของชื่อเดือนทั้ง 12 เดือนในภาษาอังกฤษ

เปิดอ่าน 9,424 ครั้ง
ตรุษจีน 58 กับเรื่อง ปีชง...เอาที่สบายใจ
ตรุษจีน 58 กับเรื่อง ปีชง...เอาที่สบายใจ

เปิดอ่าน 16,794 ครั้ง
เลือกกระเบื้องให้เข้ากับห้อง
เลือกกระเบื้องให้เข้ากับห้อง



 เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ