ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้บัตรคำและบัตรภาพกับกระดานแม่เหล็ก

ชื่อเรื่อง ผลการพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูดโดยใช้บัตรคำและบัตร

ภาพกับกระดานแม่เหล็ก ชั้นอนุบาลปีที่ 2

ชื่อผู้ศึกษา นางสาวพรนิภา ปัญญา

ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง อำเภอสบเมย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา 2559

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยระหว่างการจัดกิจกรรมการใช้บัตรคำและบัตรภาพกับกระดานแม่เหล็ก ทั้งภาพรวมและรายด้าน เพื่อศึกษาผลการเปรียบเทียบทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการใช้บัตรคำและบัตรภาพกับกระดานแม่เหล็ก ทั้งภาพรวมและรายด้าน

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านห้วยกุ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 จำนวน 8 คน โดยดำเนินกิจกรรมการจัดประสบการณ์โดยใช้บัตรคำและบัตรภาพกับกระดานแม่เหล็ก เป็นเวลา 10 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 20 นาที รวมทั้งสิ้น 30 ครั้ง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) คู่มือการใช้บัตรคำและบัตรภาพกับกระดานแม่เหล็ก เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 2) แผนการจัดประสบการณ์เพื่อทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้บัตรคำและบัตรภาพกับกระดานแม่เหล็ก จำนวน 30 แผน 3) แบบทดสอบวัดทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 20 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการคำนวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า

1. ผลการวิเคราะห์ทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยจากการใช้บัตรคำและบัตรภาพกับกระดานแม่เหล็ก ในแต่ละด้านและภาพรวมดีขึ้น ในแต่ละด้าน 4 ด้าน ด้านการฟังและเข้าใจความหมาย ด้านการฟังและปฎิบัติตามคำสั่ง ด้านการตอบคำถาม ด้านการพูดเป็นประโยคต่อเนื่อง และภาพรวมดีขึ้นทุกช่วงสัปดาห์ระหว่างการจัดกิจกรรมดังนี้ สัปดาห์แรกผลการประเมินทั้งรายด้านและภาพรวมอยู่ในระดับปรับปรุง 1.45,1.41,1.37,1.37 และ 1.40 ตามลำดับ เมื่อมีการจัดกิจกรรมต่อ ผลการประเมินดีขึ้นทุกช่วงสัปดาห์ ระหว่างการจัดกิจกรรมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายทั้งรายด้านและภาพรวมยกเว้น ด้านการฟังและเข้าใจความหมายในสัปดาห์ที่ 4 และสัปดาห์ที่ 5 มีพัฒนาการคงที่ 2.62 ด้านการตอบคำถาม สัปดาห์ที่ 2 และสัปดาห์ที่ 3 มีพัฒนาการคงที่ 2.45 สัปดาห์ที่ 5 และสัปดาห์ที่ 6 มีพัฒนาการคงที่ 2.62 ด้านการพูดเป็นประโยคต่อเนื่อง สัปดาห์ที่ 2 และสัปดาห์ที่ 3 มีพัฒนาการคงที่ 2.45 สัปดาห์ที่ 5 และสัปดาห์ที่ 6 มีพัฒนาการคงที่ 2.62 จากนั้นในสัปดาห์สุดท้ายมีพัฒนาการอยู่ในระดับ ดี ทั้งรายด้านและภาพรวม แสดงให้เห็นว่าการใช้บัตรคำและบัตรภาพกับกระดานแม่เหล็ก สามารถพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัยให้ดีขึ้น

2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์ โดยใช้บัตรคำและบัตรภาพกับกระดานแม่เหล็ก พบว่าหลังการจัดประสบการณ์ด้านการฟัง เรื่องการฟังและเข้าใจความหมาย นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 1.50 คะแนน หลังเรียน 3.50 แสดงว่าคะแนนพฤติกรรมมีความแตกต่างกันในทางที่ดีขึ้น (3.50-1.50=2.00) คิดเป็นร้อยละความก้าวหน้า 40.00 เรื่องการฟังและปฎิบัติตามคำสั่ง นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 1.75 คะแนน หลังเรียน 3.75 แสดงว่าคะแนนพฤติกรรมมีความแตกต่างกันในทางที่ดีขึ้น (3.75-1.75=2.00) คิดเป็นร้อยละความก้าวหน้า 40.00 การจัดประสบการณ์ด้านการพูด เรื่องการพูดตอบคำถาม นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 1.25 คะแนน หลังเรียน 3.25 แสดงว่าคะแนนพฤติกรรมมีความแตกต่างกันในทางที่ดีขึ้น (3.25-1.25 =2.00) คิดเป็นร้อยละความก้าวหน้า 40.00 เรื่องการพูดเป็นประโยค นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 1.50 คะแนน หลังเรียน 3.75 แสดงว่าคะแนนพฤติกรรมมีความแตกต่างกันในทางที่ดีขึ้น (3.75-1.50=2.25) คิดเป็นร้อยละ 45.00 และทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูดทั้ง 4 ด้าน นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 6.00 คะแนน หลังเรียน 14.25 แสดงว่าคะแนนพฤติกรรมมีความแตกต่างกันในทางที่ดีขึ้น (14.25-6.00=8.25) คิดเป็นร้อยละความก้าวหน้า 41.25 แสดงให้เห็นว่าการใช้บัตรคำและบัตรภาพกับกระดานแม่เหล็ก สามารถพัฒนาทักษะทางภาษา ด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ให้ดีขึ้น

โพสต์โดย กิ่ง : [29 เม.ย. 2562 เวลา 11:29 น.]
อ่าน [1781] ไอพี : 184.22.163.3
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 13,153 ครั้ง
15 วิธีกับ 15 นาที ออกกำลังกายสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลา
15 วิธีกับ 15 นาที ออกกำลังกายสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลา

เปิดอ่าน 46,689 ครั้ง
เคยสงสัยไหมว่า เขาลักลอบตัด"ไม้พะยูง"ไปทำอะไรกัน??
เคยสงสัยไหมว่า เขาลักลอบตัด"ไม้พะยูง"ไปทำอะไรกัน??

เปิดอ่าน 5,648 ครั้ง
How To ทำวิทยฐานะแบบใหม่
How To ทำวิทยฐานะแบบใหม่

เปิดอ่าน 12,290 ครั้ง
รับประทาน"บร็อคโคลี"ช่วยลดอาการไขข้ออักเสบได้
รับประทาน"บร็อคโคลี"ช่วยลดอาการไขข้ออักเสบได้

เปิดอ่าน 16,561 ครั้ง
10 วิธีบำบัดเด็กสมาธิสั้น
10 วิธีบำบัดเด็กสมาธิสั้น

เปิดอ่าน 28,366 ครั้ง
พืชที่ใช้แต่งสีอาหาร หรือให้สีย้อม
พืชที่ใช้แต่งสีอาหาร หรือให้สีย้อม

เปิดอ่าน 17,112 ครั้ง
เป็ดบาบารี่
เป็ดบาบารี่

เปิดอ่าน 8,363 ครั้ง
บางอ้อ : ครูพันธุ์ใหม่ หัวใจไฮเทค
บางอ้อ : ครูพันธุ์ใหม่ หัวใจไฮเทค

เปิดอ่าน 1,390 ครั้ง
"ไหว้ 4 สิ่งศักดิ์สิทธิ์" ค้าขายรุ่งเรือง
"ไหว้ 4 สิ่งศักดิ์สิทธิ์" ค้าขายรุ่งเรือง

เปิดอ่าน 12,567 ครั้ง
"ข่า" แก้ไอเจ็บคอเสมหะผู้ใหญ่
"ข่า" แก้ไอเจ็บคอเสมหะผู้ใหญ่

เปิดอ่าน 7,996 ครั้ง
ซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ประจำปี 2555
ซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ประจำปี 2555

เปิดอ่าน 6,819 ครั้ง
แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัย3 - 6 ปี สำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง
แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัย3 - 6 ปี สำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง

เปิดอ่าน 8,874 ครั้ง
"กานพลู" เครื่องเทศ ต่อต้านอนุมูลอิสระ
"กานพลู" เครื่องเทศ ต่อต้านอนุมูลอิสระ

เปิดอ่าน 296,837 ครั้ง
แบบคำขอวิทยฐานะ ก.ค.ศ 1 ก.ค.ศ 1/1 ก.ค.ศ 2 และ 3 ฉบับ word
แบบคำขอวิทยฐานะ ก.ค.ศ 1 ก.ค.ศ 1/1 ก.ค.ศ 2 และ 3 ฉบับ word

เปิดอ่าน 15,664 ครั้ง
การศึกษาชำรุด-เด็กไม่รู้จักตัวเอง ปรับระบบสอบแค่แก้ปัญหาปลายเหตุ
การศึกษาชำรุด-เด็กไม่รู้จักตัวเอง ปรับระบบสอบแค่แก้ปัญหาปลายเหตุ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 11,818 ครั้ง
มงคลชีวิต ทำบุญ ไหว้พระ ตามวัน-ปีเกิด ยิ่งดี!
มงคลชีวิต ทำบุญ ไหว้พระ ตามวัน-ปีเกิด ยิ่งดี!

เปิดอ่าน 7,697 ครั้ง
ห้องเรียนสีดำ : ตูนส์ศึกษา โดย ครรชิต มนูญผล
ห้องเรียนสีดำ : ตูนส์ศึกษา โดย ครรชิต มนูญผล

เปิดอ่าน 26,487 ครั้ง
เส้นทางชีวิตนักร้องลูกทุ่ง"ยอดรัก สลักใจ"
เส้นทางชีวิตนักร้องลูกทุ่ง"ยอดรัก สลักใจ"

เปิดอ่าน 7,861 ครั้ง
หลักฟื้นสภาพจิตใจหลังน้ำลด
หลักฟื้นสภาพจิตใจหลังน้ำลด

เปิดอ่าน 17,943 ครั้ง
ไก่ตะเภาทองเกษตรศาสตร์ ลูกครึ่งไทย-จีน..ทนหวัดนก
ไก่ตะเภาทองเกษตรศาสตร์ ลูกครึ่งไทย-จีน..ทนหวัดนก เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ