ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนารูปแบบการสอนโดยวิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่ม เพื่อส่งเสริม ความสามารถด้านการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องสถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้นของนักเรียนชั้นประถม

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนโดยวิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่ม เพื่อส่งเสริม

ความสามารถด้านการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องสถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้วิจัย นางสาวปวีณา อินทร์ติยะ

ปีการศึกษา 2561

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนโดยวิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่มเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องสถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานการพัฒนารูปแบบการสอนโดยวิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่ม เพื่อ ส่งเสริมความสามารถด้านการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องสถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนโดยวิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่ม เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องสถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้นให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการสอนโดยวิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่มเพื่อ ส่งเสริมความสามารถด้านการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องสถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 4) เพื่อประเมินและปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการสอนโดยวิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่มเพื่อ ส่งเสริมความสามารถด้านการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องสถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น และความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อรูปแบบการสอนโดยวิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่ม เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องสถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 55 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองแสง) สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 จำนวน 28 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองแสง) สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยการพัฒนารูปแบบการสอนโดยวิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่มเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องสถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 12 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน จำนวน 30 ข้อ สถิติที่ใช้คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานดัชนีประสิทธิผล และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผลทดสอบการเรียนโดยใช้ t – test (Dependent Samples)

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน พบว่า ความสามารถด้านการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องสถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น เป็นทักษะที่มีความจำเป็นในการดำเนินชีวิต และผลสำรวจความต้องการของนักเรียนและ ผู้ครูสอน มีความเห็นที่สอดคล้องกันว่า ต้องการให้การออกแบบกิจกรรมที่มีความน่าสนใจ ชวนติดตาม ผู้เรียนต้องเรียนรู้ทักษะการคิดจากตัวอย่างในการสร้างทักษะการวางแผนร่วมกัน โดยกำหนดกรอบเนื้อหาร่วมกัน

2. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนโดยวิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่มเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องสถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า รูปแบบการสอนโดยวิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่มเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องสถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่พัฒนาขึ้น ซึ่งประกอบด้วย มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดสาระสำคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผลบันทึกหลังสอน จำนวน 12 แผน มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.92 ผลการหาประสิทธิภาพของกลุ่มทดลอง ได้ค่าประสิทธิภาพ 84.04/83.21

3. ผลการประเมินและปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการสอนโดยวิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่มเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องสถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการใช้รูปแบบการสอนโดยวิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่มเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องสถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

โพสต์โดย ดอกไม้หอม : [30 ส.ค. 2562 เวลา 06:03 น.]
อ่าน [1375] ไอพี : 125.24.97.255
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ