ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เน้นทักษะการปฏิบัติโดยใช้กิจกรรมกลางแจ้งเป็นฐานเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4ปี)

บทคัดย่อ

การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เน้นทักษะการปฏิบัติโดยใช้กิจกรรมกลางแจ้งเป็นฐานเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4ปี) โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง1 ใช้เป็นสื่อการสอนในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ที่เน้นพัฒนาการ 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา และเชื่องโยงกับกิจกรรม การเรียน 6 กิจกรรมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4ปี) ในแต่ละวัน 5 กิจกรรม คือ กิจกรรมการวิ่ง กิจกรรมการทรงตัว กิจกรรมการเล่นเกม กิจกรรมการโยนโดยใช้อุปกรณ์ กิจกรรมการกระโดด กิจกรรมการเลียนแบบท่าสัตว์ จะช่วยให้นักเรียนมีทักษะพื้นฐานกิจกรรมกลางแจ้ง เป็นการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งผลให้นักเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ดังนั้นการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อสร้างรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่ (4ปี) มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และมีดัชนีประสิทธิผล 0.5 ขึ้นไป (2)เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4ปี) ก่อนและหลังได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ด้วยแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มเด็กชาย - หญิง ที่มีอายุระหว่าง 3-5 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง1 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 25 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือ (1) แผนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมกลางแจ้งของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4ปี) (2) แบบวัดความคิดกิจกรรมกลางแจ้งของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 เครื่องมือที่ใช้วัดทักษะกิจกรรมกลางแจ้งสำหรับเด็กปฐมวัยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น (3) แบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานกิจกรรมกลางแจ้ง ซึ่งเป็นแบบเลือกตอบข้อคำถามที่เป็นรูปภาพและคำถาม จำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่า t-test (Dependent Samples)

ผลจากการศึกษาพบค้นคว้า

1. ผลการทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมกลางแจ้งของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4ปี) เน้นทักษะการปฏิบัติโดยใช้กิจกรรมกลางแจ้งเป็นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ทั้งหมด 6 กิจกรรม พบว่าแต่ละกิจกรรมอยู่ในระดับดีมากทุกกิจกรรม ได้แก่ (1) กิจกรรมการวิ่ง (X ̅=4.46) (2) กิจกรรมการทรงตัว (X ̅=4.40) (3) กิจกรรมการเล่นเกม(X ̅=4.48) (4)กิจกรรมการโยนโดยใช้อุปกรณ์ (X ̅=4.56) (5) กิจกรรมการการะโดด(X ̅=4.60) (6) กิจกรรมการเลียนแบบท่าทางสัตว์ (X ̅=4.56) รวมคะแนนเฉลี่ย (X ̅=4.51) คิดเป็นร้อยละ 90.2

2. ผลประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมกลางแจ้งของนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 (4ปี) มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E_1/ E_2 เท่ากับ 90.2/92 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ E_1/ E_2 เท่ากับ 80/80

3. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4ปี) โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมกลางแจ้งของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4ปี) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของเด็กปฐมวัย พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 9.69 คะแนน คิดเป็นร้อย 48.45 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 18.4 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 92 และแบบทดสอบสมมติฐานพบว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในกิจกรรมกลางแจ้งสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ตามขั้นตอนและกระบวนการอย่างเป็นระบบ เพื่อให้กิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ตลอดจนผู้สนใจ ได้ศึกษานำไปเป็นแนวทางการศึกษาการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีคุณภาพในครั้งต่อไป

โพสต์โดย ชนิสรน์ บัวชุม : [25 ก.พ. 2563 เวลา 17:04 น.]
อ่าน [1264] ไอพี : 1.46.79.165
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ