ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การใช้สื่อ Power point และการเสริมแรงในการเรียนการสอน รายวิชาสังคมศึกษา 1 ( ส 21101 ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ชื่องานวิจัย การใช้สื่อ Power point และการเสริมแรงในการเรียนการสอน

รายวิชาสังคมศึกษา 1 ( ส 21101 ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา 2561

ชื่อผู้วิจัย นางสาวลัดดาวรรณ แก้วม่วง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ความสำคัญและที่มา

จากการเรียนวิชาสังคมศึกษาโดยการบรรยายนักเรียนค่อนข้างขาดความสนใจในการเรียนรู้ และมีนักเรียนบ้างคนที่ไม่เข้าใจในเนื้อหาที่ครูสอน

ทางเลือกที่คาดว่าจะแก้ปัญหา

นักเรียนมีการเรียนรู้สนใจและเข้าใจในเนื้อหารายเรียนวิชาสังคมศึกษาเพิ่มขึ้นเรียนวิชาสังคมศึกษา อย่างมีความสุข สนุกสนาน กล้าแสดงความคิดเห็น และกล้าสอบถามครูในเรื่องที่ไม่เข้าใจ

จุดมุ่งหมาย

1. เพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนวิชาสังคมศึกษา

2. เพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่ตั้งใจเรียน

ตัวแปรที่ศึกษา

1. สื่อ Power point

2. การเสริมแรงด้วยการให้คำชมเชยระหว่างเรียน

กรอบแนวคิดในการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนการสอน รายวิชาสังคมศึกษา 1 ( ส 21101 ) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 320 คน ผู้วิจัยได้จัดทำสื่อ Power point และใช้การเสริมแรงด้วยการให้คำชมเชยระหว่างเรียนเพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนวิชาสังคมศึกษา

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้เรียนรู้จากสื่อ Power point ที่จะช่วยพัฒนาความสามารถในการเรียนวิชาสังคมศึกษา

2. ได้แนวทางในการกระตุ้นและเสริมแรงนักเรียนระหว่างเรียนวิชาสังคมศึกษา

ขอบเขตของการวิจัย

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการสร้างการเรียนรู้จากสื่อ Power point เพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนการสอน รายวิชาสังคมศึกษา 1 ( ส 21101 ) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และได้กำหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้

1. ประชากรประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือนักเรียนโรงเรียนโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคายที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 320 คน

2. เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษา เป็นเนื้อหาวิชาสังคมศึกษา สาระภูมิศาสตร์ โดยการใช้โปรแกรม Power Point และสื่อวีดีทัศน์จากอินเตอร์เน็ต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วิธีดำเนินการวิจัย

ระยะเวลาในการดำเนินงาน

2 พฤษภาคม 2561 – 30 กันยายน 2561

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1. สื่อ Power point

2. การให้การเสริมแรงระหว่างเรียน

ขั้นตอนการดำเนินการ

ในการดำเนินการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนการสอน

รายวิชาสังคมศึกษา 1 ( ส 21101 ) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยกิจกรรมการเรียนรู้จากสื่อ Power point เพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนวิชาสังคมศึกษา ผู้วิจัยได้วางแผนการดำเนินการศึกษา สร้างสื่อด้วยโปรแกรม power point โดยยึดหลักสูตรของสถานศึกษาเป็นหลัก และได้ดำเนินการซึ่งมีรายละเอียดเป็นขั้นตอนดังนี้

1. ขั้นวิเคราะห์

1.1 วิเคราะห์ผู้เรียน การวิเคราะห์ผู้เรียนได้กำหนดไว้ดังนี้

ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนชุมพล

โพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย จำนวน 320 คน

1.2 วิเคราะห์เนื้อหา ขั้นตอนดำเนินการมีดังนี้

เนื้อหาที่จะใช้สร้างสื่อด้วยโปรแกรม power point ใช้เนื้อหาวิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

2. ขั้นออกแบบ ขั้นออกแบบแบบฝึกทักษะมีขั้นตอนดังนี้

- จัดทำสื่อโดยใช้โปรแกรม Power Point

3. ขั้นดำเนินการ มีการดำเนินการดังนี้

3.1 นำสื่อไปใช้กับนักเรียน คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย จำนวน 320 คน โดยให้นักเรียนเรียนด้วย สื่อ Power Point และทำการทดสอบบันทึกคะแนน

3.2 การให้การเสริมแรงระหว่างเรียนโดยการให้คำชมเชยและกำลังใจแก่นักเรียน

สรุปผลการศึกษาวิจัย

จากการศึกษาวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาความสามารถในการเรียนการสอน รายวิชาสังคมศึกษา 1 ( ส 21101 ) โดยได้ศึกษาจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย จำนวน 320 คน ผู้วิจัยได้ทำการทดลองโดยให้นักเรียนเรียนด้วย สื่อ Power point แล้วทำการทดสอบปรากฏว่านักเรียนทำคะแนนได้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดและการใช้เทคนิคการเสริมแรงด้วยการชมเชยทำให้นักเรียนตั้งใจและสนใจในเรื่องที่ครูสอนในระดับที่ดีขึ้น

โพสต์โดย เจ : [26 ก.พ. 2563 เวลา 21:57 น.]
อ่าน [1284] ไอพี : 1.2.131.204
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ