ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเด็กปฐมวัย โดยใช้สื่อประสมในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์

การศึกษารายงานวิจัย การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับเด็กปฐมวัย

โดยใช้สื่อประสมในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์

ผู้วิจัย : นางปิยาภรณ์ ผันโพธิ์

ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

สังกัด : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองม่วงใต้

สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

ปีที่ทำวิจัย : 2561

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษารายงานวิจัยการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้สื่อประสมในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองม่วงใต้ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ใช้วิธีการเลือกสุ่มแบบเจาะจงกลุ่มที่สนใจจำนวน 18 คน ซึ่งเป็นกลุ่มที่สนใจเป็นการทดลอง จำนวน 30 ครั้ง ทดสอบผลการเรียนรู้เรื่องพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้สื่อประสมในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยการวัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับเด็กก่อนเรียนและหลังเรียน การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ หาค่าร้อยละหาค่าเฉลี่ยของคะแนนทั้งหมด และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย

ผลการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้สื่อประสมในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองม่วงใต้ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีมี การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านเศรษฐกิจพอเพียงมี 3 ด้านประกอบด้วย

1. ความพอประมาณ การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านเศรษฐกิจพอเพียง

การประหยัด

รู้จักแบ่งปัน

การให้ความร่วมมือ

การรอคอย

2. ความมีเหตุผล

ความรับผิดชอบในหน้าที่

การช่วยเหลือตนเอง

การช่วยเหลือเพื่อน

3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดี

การปฏิบัติตามข้อตกลง

เป็นผู้นำผู้ตามที่ดี

การแก้ปัญหา

สรุปผลการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ของเด็กปฐมวัยโดยใช้สื่อประสมในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ก่อนเรียน

1. ผลการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ของเด็กปฐมวัยก่อนเรียนโดยใช้สื่อประสมในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ โดยภาพรวมผลการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ของเด็กปฐมวัยก่อนเรียนโดยใช้สื่อประสมในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ อยู่ในระดับพอใช้

สรุปผลการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ของเด็กปฐมวัยโดยใช้สื่อประสมในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์หลังเรียน

2.การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ของเด็กปฐมวัยหลังเรียนโดยใช้สื่อประสมในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ โดยภาพรวมผลการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ของเด็กปฐมวัยหลังเรียนโดยใช้สื่อประสมในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ อยู่ในระดับมาก

3. ผลคะแนนการเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมสื่อประสมในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ พบว่าหลังได้รับการจัดกิจกรรมสื่อประสมในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ หลังได้รับการจัดสื่อประสมในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยรวมและรายด้านระดับมากสูงขึ้นตามลำดับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านเศรษฐกิจพอเพียงมี 3 ด้านประกอบด้วย

1. ความพอประมาณ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมาก

การประหยัด คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมาก

รู้จักแบ่งปัน ระดับมาก คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมาก

การให้ความร่วมมือระดับมาก คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมาก

การรอคอย ระดับมาก คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมาก

2. ความมีเหตุผล คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมาก

ความรับผิดชอบในหน้าที่ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมาก

การช่วยเหลือตนเอง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมาก

การช่วยเหลือเพื่อน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมาก

3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดี คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมาก

การปฏิบัติตามข้อตกลง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมาก

เป็นผู้นำผู้ตามที่ดี คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมาก

การแก้ปัญหา คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย ครูทีป : [6 มี.ค. 2563 เวลา 05:44 น.]
อ่าน [1390] ไอพี : 49.230.0.46
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ