ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
บทคัดย่อ รายงานการประเมินโครงการจัดสภาพแวดล้อมและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ

บทคัดย่อ

เรื่อง รายงานการประเมินโครงการจัดสภาพแวดล้อมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ

ผู้รายงาน ปาณญดา ตั้งรุจวัฒนา

การประเมินโครงการจัดสภาพแวดล้อมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดำเนินงานโครงการจัดสภาพแวดล้อมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู ผู้ปกครองและนักเรียน โดยใช้รูปแบบการประเมินโครงการแบบ CIPP Modelของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam’s Model)

ประชากรที่ใช้ในการประเมินโครงการโครงการจัดสภาพแวดล้อมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ จำนวน 112 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ จำนวน 1 คน ครูโรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ จำนวน 8 คน ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ จำนวน 3 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 50 คน นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 50 คน

การเผยแพร่ผลการประเมินโครงการโครงการจัดสภาพแวดล้อมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ ในครั้งนี้ ผู้รายงานได้ดำเนินการเผยแพร่ให้กับผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จำนวน 10 คน ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จำนวน 2 คน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จำนวน 2 คน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

เครื่องมือที่ใช้ มี 7 ประเภท ได้แก่ 1. แบบประเมินโครงการจัดสภาพแวดล้อมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ

2. แบบประเมินกิจกรรมผลการดำเนินโครงการจัดสภาพแวดล้อมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ

3. แบบประเมินพฤติกรรมการสอนของครูเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรมโรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ

4. แบบประเมินพฤติกรรมของนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคม ศาสนา และวัฒนธรรมโรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ

5. แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรมโรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ

6. แบบประเมินความพึงพอใจในการดำเนินโครงการจัดสภาพแวดล้อมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ

7. แบบประเมินความพึงพอใจในผลที่ได้จากการประเมินโครงการจัดสภาพแวดล้อมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ

ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 7 ฉบับ แล้วนำมาหาค่าเฉลี่ย หาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และหาความเที่ยงตรงโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา(Alpha) ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมินโครงการแต่ละฉบับผลการประเมิน ดังนี้

1. แบบประเมินโครงการจัดสภาพแวดล้อมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.89

2. แบบประเมินผลการดำเนินกิจกรรม โครงการจัดสภาพแวดล้อมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.88

3. แบบประเมินพฤติกรรมการสอนของครูสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ มีความเที่ยงเท่ากับ 0.91

4. แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเพี่อการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรมโรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.92

5. แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรมโรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.87

6. แบบประเมินความพึงพอใจในการดำเนินโครงการจัดสภาพแวดล้อมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรมโรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.96

7. แบบประเมินความพึงพอใจในผลที่ได้จากการประเมินโครงการจัดสภาพแวดล้อมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.89

โพสต์โดย สายป่าน : [21 เม.ย. 2564 เวลา 08:22 น.]
อ่าน [1248] ไอพี : 223.204.217.131
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 8,619 ครั้ง
เทคนิคการคูณเลขแบบญี่ปุ่นกรณีมีเลขศูนย์อยู่ด้วย
เทคนิคการคูณเลขแบบญี่ปุ่นกรณีมีเลขศูนย์อยู่ด้วย

เปิดอ่าน 278,090 ครั้ง
ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทำของสกินเนอร์
ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทำของสกินเนอร์

เปิดอ่าน 80,314 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู
คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู

เปิดอ่าน 18,065 ครั้ง
สรรพคุณทางยาของ "บวบหอม"
สรรพคุณทางยาของ "บวบหอม"

เปิดอ่าน 13,791 ครั้ง
แอบดูไลน์ เป็นไปได้หรือไม่
แอบดูไลน์ เป็นไปได้หรือไม่

เปิดอ่าน 7,689 ครั้ง
ถอดรหัสลับบิ๊ก "แอปเปิล" 6 สูตรสำเร็จที่ใคร ๆ อยากรู้ ?
ถอดรหัสลับบิ๊ก "แอปเปิล" 6 สูตรสำเร็จที่ใคร ๆ อยากรู้ ?

เปิดอ่าน 19,326 ครั้ง
หนัง แวมไพร์ ทไวไลท์ (Twilight - Eclipes)
หนัง แวมไพร์ ทไวไลท์ (Twilight - Eclipes)

เปิดอ่าน 27,913 ครั้ง
ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน วิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2552
ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน วิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2552

เปิดอ่าน 10,178 ครั้ง
วิธีขับสารพิษด้วยการหายใจ
วิธีขับสารพิษด้วยการหายใจ

เปิดอ่าน 17,722 ครั้ง
เบกกิ้งโซดา กับ 10 คุณประโยชน์ที่คนรักสุขภาพต้องร้องว้าว
เบกกิ้งโซดา กับ 10 คุณประโยชน์ที่คนรักสุขภาพต้องร้องว้าว

เปิดอ่าน 11,085 ครั้ง
ยืดอายุหนูได้เท่าอายุคน125ปี อาจจะนำวิธีการมา ใช้กับมนุษย์
ยืดอายุหนูได้เท่าอายุคน125ปี อาจจะนำวิธีการมา ใช้กับมนุษย์

เปิดอ่าน 19,325 ครั้ง
"ของเล่นบ้านๆ" สื่อพัฒนาทักษะเด็กปฐมวัยในยุคดิจิทัล
"ของเล่นบ้านๆ" สื่อพัฒนาทักษะเด็กปฐมวัยในยุคดิจิทัล

เปิดอ่าน 14,158 ครั้ง
ทางออกของวิกฤตการศึกษาไทยภายใต้การใช้อำนาจตาม ม.44 ของ คสช.
ทางออกของวิกฤตการศึกษาไทยภายใต้การใช้อำนาจตาม ม.44 ของ คสช.

เปิดอ่าน 36,809 ครั้ง
9 สายงานไทย เทรนด์ใหม่มาแรง
9 สายงานไทย เทรนด์ใหม่มาแรง

เปิดอ่าน 144 ครั้ง
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง (photosynthesis)
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง (photosynthesis)

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 11,678 ครั้ง
แนะเด็กกินผักสด สู้หวัดหน้าหนาว
แนะเด็กกินผักสด สู้หวัดหน้าหนาว

เปิดอ่าน 10,611 ครั้ง
กาแฟเย็นทำให้อ้วน ให้แคลอรีมากเท่ากับข้าวมื้อใดมื้อหนึ่ง
กาแฟเย็นทำให้อ้วน ให้แคลอรีมากเท่ากับข้าวมื้อใดมื้อหนึ่ง

เปิดอ่าน 13,202 ครั้ง
วิธีกำจัดกลิ่น กระเทียมติดปาก
วิธีกำจัดกลิ่น กระเทียมติดปาก

เปิดอ่าน 11,031 ครั้ง
คลิปอุกกาบาตตกถล่มเมืองรัสเซีย บาดเจ็บกว่า 400 คน
คลิปอุกกาบาตตกถล่มเมืองรัสเซีย บาดเจ็บกว่า 400 คน

เปิดอ่าน 18,385 ครั้ง
น้ำแร่และน้ำเปล่าแตกต่างกันอย่างไร
น้ำแร่และน้ำเปล่าแตกต่างกันอย่างไร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ