ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์

บทคัดย่อ

เรื่องที่ศึกษา : แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์

ชื่อผู้ศึกษา : นางเสวียน แววเพ็ชร ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์

ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

ปีที่ศึกษา : ๒๕๖๓

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

รายงานการศึกษาในครั้งนี้ผู้ศึกษามีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑) เพื่อหาค่าสร้างและหาค่าประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐ ๒) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ก่อนการจัดการเรียนรู้และหลังการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ ๓) เพื่อสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ ประชากรที่ใช้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๑๗ คน ระยะเวลา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา มี ๔ ชนิด ดังนี้ ๑. แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ จำนวน ๔ เล่ม ๒. แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ จำนวน ๒๒คาบ ๓. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ ๔ ตัวเลือก จำนวน ๓๐ ข้อ ๔. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ จำนวน ๑๐ ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีหาค่าเฉลี่ย (μ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) การหาค่า E๑ และ E๒ ค่าประสิทธิภาพเครื่องมือตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐ พบว่าได้ผลดังนี้

๑. มีค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ ตามเกณฑ์๘๐/๘๐ (E๑/ E๒) มีค่า เท่ากับ ๘๕.๑๒/๘๘.๘๒ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

๒. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ โดยมีคะแนนก่อนเรียน เฉลี่ย μ เท่ากับ ๑๗.๖๕ คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน σ เท่ากับ ๑.๘๗ หรือร้อยละ ๕๘.๘๒ และ หลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ย ๒๖.๖๕ คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน σ เท่ากับ ๑.๔๖ หรือ ร้อยละ ๘๘.๘๒ ตามลำดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เฉลี่ย μ เท่ากับ ๙.๐๐ คะแนนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.๐๑

๓. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ จำนวน ๔ ชุด โดยรายการความพึงพอใจสูงสุด คือ มีขั้นตอนการฝึกทำได้ง่าย เฉลี่ย μ เท่ากับ ๔.๘๘ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน σ เท่ากับ ๐.๓๓ อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด และรายการความพึงพอใจน้อยสุด คือ แบบฝึกมีรูปแบบน่าสนใจ เฉลี่ย μ เท่ากับ ๔.๑๒ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน σ เท่ากับ ๐.๗๘ อยู่ในระดับความพึงพอใจ มาก โดยภาพรวมความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ทั้ง ๑๐รายการประเมิน เฉลี่ย μ เท่ากับ ๔.๕๖ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน σ เท่ากับ ๐.๕๐ อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด

โพสต์โดย เหวียน : [5 ก.ค. 2564 เวลา 10:40 น.]
อ่าน [768] ไอพี : 182.52.115.1
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ