ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”

ชื่อผลงาน รายงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง

อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ผู้รายงาน นายวัฒนา โรจน์เจริญชัย

ปีที่รายงาน 2563

บทคัดย่อ

การรายงานโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการดำเนินงานโครงการ ปัญหาและข้อเสนอแนะ ของโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ประชากรที่ใช้ คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครูและบุคคลากรทางการศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนบ้านปางอุ๋ง ในปีการศึกษา 2563 จำนวน 433 คน โดยเนื้อหาที่ใช้ในการรายงาน คือ มาตรฐานโรงเรียนสุจริต 5 มาตรฐาน ซึ่งประกอบด้วย มาตรฐานที่ 1 การบริหารงานวิชาการ มาตรฐานที่ 2 การบริหารงานงบประมาณ มาตรฐานที่ 3 การบริหารงานบุคคล มาตรฐานที่ 4 การบริหารงานทั่วไป มาตรฐานที่ 5 ผลลัพธ์และภาพแห่งความสำเร็จ และใช้หลักการดำเนินงานตามแนวคิดและทฤษฏีวงจรคุณภาพPDCA 4 ขั้นตอน ซึ่งได้แก่ การวางแผน (Plan) การปฎิบัติ (Do) การตรวจสอบ (Check) และ การปรับปรุงแก้ไข (Act) ส่วนเครื่องมือที่ใช้เป็นแบบนิเทศติดตามโครงการ ข้อมูลที่ได้นำมาวิเคราะห์โดยใช้ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการดำเนินงาน สรุปผลได้ดังนี้

มาตรฐานที่ 1 การบริหารงานวิชาการ

ผลการบริหารงานวิชาการ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือ มีการจัดประชุมวางแผน เพื่อชี้แจงขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการโครงการโรงเรียนสุจริต ครูมีการใช้สื่อ/นวัตกรรม/ แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและคุ้มค่า ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดปฏิทินและเครื่องมือนิเทศการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมต่างๆ ของโครงการโรงเรียนสุจริต มีการนำผลการนิเทศมาวิเคราะห์แลกเปลี่ยน และสะท้อนผลการนิเทศตามความเป็นจริง เพื่อร่วมกันหาวิธีการแก้ปัญหาหรือพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะ 5 ประการ ของโรงเรียนสุจริตที่ดีที่สุด ประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุด

มาตรฐานที่ 2 การบริหารงานงบประมาณ

ผลการบริหารงานงบประมาณ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือ มีการจัดประชุมวางแผนเพื่อชี้แจงแนวทางการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนทราบ มีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัด คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด มีแผนและปฏิทินการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโรงเรียนอย่างประหยัด คุ้มค่า และมีเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบ แบบแผนของทางราชการ

มาตรฐานที่ 3 การบริหารงานบุคคล

ผลการบริหารงานบุคคล พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือ มีการจัดประชุมวางแผนเพื่อชี้แจงแนวทางการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนา และแสวงหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต มีการสรุปและรายงานผลการพัฒนาบุคลากรของโครงการโรงเรียนสุจริตไว้ชัดเจน ตรวจสอบได้

มาตรฐานที่ 4 การบริหารงานทั่วไป

ผลการบริหารงานทั่วไป พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือ มีการจัดประชุมวางแผนเพื่อชี้แจงแนวทางการบริหารงานทั่วไป ของโรงเรียนสุจริตให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ บุคลากรภายในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการบำรุงดูแลรักษาและใช้อาคารสถานที่ด้วยความสมัครใจ คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด มีการกำกับติดตามตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่ และรายงานผลต่อผู้เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ มีการนำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในการพัฒนาอาคารสถานที่มาปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินงาน

มาตรฐานที่ 5 ผลลัพธ์และภาพแห่งความสำเร็จ

ผลการบริหารงานผลลัพธ์และภาพแห่งความสำเร็จ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือ มีการจัดประชุมวางแผน เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานผลลัพธ์และภาพแห่งความสำเร็จ ของโรงเรียนสุจริตให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ โรงเรียนมีข้อตกลงและแนวปฏิบัติร่วมกันในการดำเนินงาน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” ไว้ชัดเจน มีการยกย่องชมเชย มอบรางวัล ให้กับผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามคุณลักษณะ 5 ประการ ของโรงเรียนสุจริต และเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้อื่นได้

โพสต์โดย วัฒนา โรจน์เจริญชัย : [23 ธ.ค. 2564 เวลา 13:08 น.]
อ่าน [583] ไอพี : 183.89.187.67
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 9,297 ครั้ง
20 เรื่องเหลือเชื่อทางวิทยาศาสตร์
20 เรื่องเหลือเชื่อทางวิทยาศาสตร์

เปิดอ่าน 12,353 ครั้ง
อย่าด่วนตัดสินอะไรเร็วเกินไป สิ่งที่คุณเห็นอาจไม่ใช่สิ่งที่คุณคิด!
อย่าด่วนตัดสินอะไรเร็วเกินไป สิ่งที่คุณเห็นอาจไม่ใช่สิ่งที่คุณคิด!

เปิดอ่าน 12,314 ครั้ง
การบวกเมตริก
การบวกเมตริก

เปิดอ่าน 9,925 ครั้ง
"ครู" ผู้เปลี่ยนชีวิต "ศิษย์"
"ครู" ผู้เปลี่ยนชีวิต "ศิษย์"

เปิดอ่าน 9,626 ครั้ง
กำจัดเซลลูไลท์ กำจัดผิวเปลือกส้ม
กำจัดเซลลูไลท์ กำจัดผิวเปลือกส้ม

เปิดอ่าน 196,706 ครั้ง
สรุปสูตรการคำนวณของสารละลาย : เคมี
สรุปสูตรการคำนวณของสารละลาย : เคมี

เปิดอ่าน 24,737 ครั้ง
กำเนิด 4 อาชีพใหม่ไอที
กำเนิด 4 อาชีพใหม่ไอที

เปิดอ่าน 78,147 ครั้ง
สรุปสูตร วงกลม
สรุปสูตร วงกลม

เปิดอ่าน 20,093 ครั้ง
วิธีดูแลเล็บให้สวยงามแข็งแรง
วิธีดูแลเล็บให้สวยงามแข็งแรง

เปิดอ่าน 15,879 ครั้ง
มะละกอ กินเท่าไหร่ไม่เคยพอ
มะละกอ กินเท่าไหร่ไม่เคยพอ

เปิดอ่าน 8,055 ครั้ง
ซูฮก! ครูมะกันพิการแขน ใช้เท้าต่างมือสอนนักเรียน
ซูฮก! ครูมะกันพิการแขน ใช้เท้าต่างมือสอนนักเรียน

เปิดอ่าน 9,131 ครั้ง
เปิดเว็บ"ยากับคุณ" ช่วยคนไทยห่างไกลโรค
เปิดเว็บ"ยากับคุณ" ช่วยคนไทยห่างไกลโรค

เปิดอ่าน 17,344 ครั้ง
เทคนิคเจ๋งๆ ผสมไข่เเดงให้เข้ากัน ทำอย่างไรไปชมกันเลย
เทคนิคเจ๋งๆ ผสมไข่เเดงให้เข้ากัน ทำอย่างไรไปชมกันเลย

เปิดอ่าน 25,706 ครั้ง
ต้นคริสต์มาส
ต้นคริสต์มาส

เปิดอ่าน 23,154 ครั้ง
ความผิดปกติที่เกิดจากการนอนส่งผลต่อสุขภาพมากกว่าที่คุณคิด
ความผิดปกติที่เกิดจากการนอนส่งผลต่อสุขภาพมากกว่าที่คุณคิด

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 7,662 ครั้ง
“IAU”ประกาศ 106 ชื่อดาวเคราะห์น้อยล่าสุด หนึ่งในนั้นมีชื่อ“คนไทย”
“IAU”ประกาศ 106 ชื่อดาวเคราะห์น้อยล่าสุด หนึ่งในนั้นมีชื่อ“คนไทย”

เปิดอ่าน 11,881 ครั้ง
qr code คืออะไร
qr code คืออะไร

เปิดอ่าน 55,820 ครั้ง
ลูกชิดกับลูกจาก มาจากไหน
ลูกชิดกับลูกจาก มาจากไหน

เปิดอ่าน 10,167 ครั้ง
นิตยสาร SCIENCE WORLD  ขอเชิญชวนคนรักของเล่นวาดภาพออกแบบของเล่นวิทยาศาสตร์ในจินตนาการ
นิตยสาร SCIENCE WORLD ขอเชิญชวนคนรักของเล่นวาดภาพออกแบบของเล่นวิทยาศาสตร์ในจินตนาการ

เปิดอ่าน 18,370 ครั้ง
แรงบันดาลใจ ถ่ายรูปให้ลูกมุมเดิม 14 ปี ตั้งแต่เด็กจนโต ชมคลิป
แรงบันดาลใจ ถ่ายรูปให้ลูกมุมเดิม 14 ปี ตั้งแต่เด็กจนโต ชมคลิป เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ