ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์ โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิของนายสยาม เครือผักปัง

การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์

โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

นายสยาม เครือผักปัง

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินสภาวะแวดล้อมก่อนการดำเนินงานโครงการ 2) ประเมินปัจจัยเบื้องต้นที่มีผลต่อการดำเนินงานโครงการ 3) ประเมินกระบวนการในการดำเนินงานโครงการ 4) ประเมินผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงานโครงการ เพื่อแสดงผลการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนสู่ ความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์ตามความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่เรียนหุ่นยนต์ ตัดสินคุณค่าของโครงการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่เรียนหุ่นยนต์สู่ความเป็นเลิศ โดยกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ครูผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน จำนวน 75 คน และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการประเมิน คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมิน

1. ด้านสภาพแวดล้อมสำหรับการดำเนินโครงการ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.50) โดยเฉพาะในเรื่อง ครูและนักเรียนให้ความตระหนักถึงการเรียนการสอนหุ่นยนต์พัฒนาทั้งทางร่างกาย สติปัญญาและอารมณ์ โรงเรียนมีการสร้างเครือข่าย ชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมหุ่นยนต์ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์ มุ่งเน้นให้นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านทักษะการคิดที่ดีมากขึ้น โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ ด้านหุ่นยนต์ สอดคล้องกับนโยบายและแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และโรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนหุ่นยนต์ และโรงเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วม ในกิจกรรมหุ่นยนต์อย่างหลากหลาย

2. ด้านปัจจัยเบื้องต้น สนับสนุนการดำเนินโครงการ พบว่า อยู่ในระดับ มากที่สุด ( =4.52) โดยเฉพาะในเรื่อง โรงเรียนจัดให้มีคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนฯที่เรียนหุ่นยนต์ โรงเรียนจัดสรรบุคลากรและเวลาในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่เรียนหุ่นยนต์ โรงเรียนมีองค์กรและบุคคลให้การสนับสนุนทั้งงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์เพื่อการฝึกซ้อมและการแข่งขันหุ่นยนต์ โรงเรียนจัดให้มีการแสดงความยินดีและรางวัลสำหรับนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ และ โรงเรียนจัดทำป้ายนิเทศ และการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่เรียนหุ่นยนต์โดยเฉพาะ

3. ด้านกระบวนการ ในการดำเนินโครงการ พบว่า อยู่ในระดับ มากที่สุด ( =4.52) โดยเฉพาะ ในเรื่อง ผู้บริหารโรงเรียนร่วมกันกำหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่เรียนหุ่นยนต์และตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ โรงเรียนจัดแสดงกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้หุ่นยนต์ให้แก่นักเรียน ทุกระดับชั้น การจัดกิจกรรมชุมนุมหุ่นยนต์ที่เน้นการพัฒนาทักษะหุ่นยนต์ให้แก่นักเรียนที่เรียนหุ่นยนต์ ครูจัดสรรเวลาเรียนเพื่อให้นักเรียนมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมหุ่นยนต์ตามโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน สู่ความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์ และโรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูที่สอนหุ่นยนต์ได้พัฒนาตนเอง โดยการให้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนหุ่นยนต์

4. ด้านผลผลิต จากการดำเนินโครงการ พบว่า อยู่ในระดับ มากที่สุด ( =4.58) โดยเฉพาะในเรื่อง ผู้บริหารโรงเรียนร่วมกับคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ โรงเรียนมีกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้หุ่นยนต์ให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้นอย่างสม่ำเสมอ จัดกิจกรรมการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการแข่งขันหุ่นยนต์ให้แก่นักเรียนทั่วไป จัดให้มีกิจกรรมชุมนุมหุ่นยนต์ที่เน้นการพัฒนาทักษะหุ่นยนต์ให้กับนักเรียนและนำเสนอกิจกรรมหุ่นยนต์ให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้เข้าชม โรงเรียนจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ของนักเรียนที่เรียนหุ่นยนต์ทุกระดับชั้นทั้งในรายวิชาที่สอนหุ่นยนต์ และการแข่งขันหุ่นยนต์เฉพาะ และนักเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันหุ่นยนต์เข้าร่วมรายการแข่งขันหุ่นยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โพสต์โดย krooann : [2 ก.พ. 2565 เวลา 07:28 น.]
อ่าน [757] ไอพี : 124.122.14.150
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 416,210 ครั้ง
ทฤษฎีการเรียนรู้
ทฤษฎีการเรียนรู้

เปิดอ่าน 14,072 ครั้ง
PowerPoint ชี้แจงและทำความเข้าใจการปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
PowerPoint ชี้แจงและทำความเข้าใจการปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

เปิดอ่าน 8,708 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษา ติดอาวุธครูสอนคิด
ปฏิรูปการศึกษา ติดอาวุธครูสอนคิด

เปิดอ่าน 9,770 ครั้ง
นักวิจัยเผย ผู้หญิงมากกว่าชาย เกือบเก้าแสนคน
นักวิจัยเผย ผู้หญิงมากกว่าชาย เกือบเก้าแสนคน

เปิดอ่าน 24,042 ครั้ง
รายนามศิลปินแห่งชาติ 2559 จำนวน 12 ท่าน
รายนามศิลปินแห่งชาติ 2559 จำนวน 12 ท่าน

เปิดอ่าน 31,785 ครั้ง
ข้อปฏิบัติสำหรับการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ( สปช. 105/29 ) ( สปช. 2/28 3ชั้น ) ( สปช. 2/28 4 ชั้น)
ข้อปฏิบัติสำหรับการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ( สปช. 105/29 ) ( สปช. 2/28 3ชั้น ) ( สปช. 2/28 4 ชั้น)

เปิดอ่าน 9,278 ครั้ง
คนนอนกรนไม่ต้องกลัวเป็นโรคหัวใจไม่เกี่ยวพันกับโรคหัวใจและหลอดเลือด
คนนอนกรนไม่ต้องกลัวเป็นโรคหัวใจไม่เกี่ยวพันกับโรคหัวใจและหลอดเลือด

เปิดอ่าน 14,064 ครั้ง
วิธีสังเกตยาที่เสื่อมคุณภาพ
วิธีสังเกตยาที่เสื่อมคุณภาพ

เปิดอ่าน 11,002 ครั้ง
ทางรอดประเทศไทย : เปลี่ยนระบบการเรียนรู้
ทางรอดประเทศไทย : เปลี่ยนระบบการเรียนรู้

เปิดอ่าน 13,300 ครั้ง
คลิปรายการ "เจาะข่าวเด่น" ดร.ชินภัทร ชี้แจงกรณี "ลดการบ้านนักเรียน"
คลิปรายการ "เจาะข่าวเด่น" ดร.ชินภัทร ชี้แจงกรณี "ลดการบ้านนักเรียน"

เปิดอ่าน 5,089 ครั้ง
ติดฟิล์มรถยนต์ราคาถูก ติดรุ่นไหนดี ควรเลือกอย่างไร ?
ติดฟิล์มรถยนต์ราคาถูก ติดรุ่นไหนดี ควรเลือกอย่างไร ?

เปิดอ่าน 10,180 ครั้ง
กระหึ่มยูทูบ! เพลงต้นกล้าของพ่อ ร้องโดย นักกีฬาทีมชาติไทย
กระหึ่มยูทูบ! เพลงต้นกล้าของพ่อ ร้องโดย นักกีฬาทีมชาติไทย

เปิดอ่าน 9,305 ครั้ง
หน้ากากอนามัยใส่ให้เป็น
หน้ากากอนามัยใส่ให้เป็น

เปิดอ่าน 12,030 ครั้ง
มาดูกัน 5 วิธีปรับโฉมระบบเผาผลาญ
มาดูกัน 5 วิธีปรับโฉมระบบเผาผลาญ

เปิดอ่าน 10,437 ครั้ง
เคล็ดลับการถ่ายภาพ ทะเล ให้สวยถูกใจ
เคล็ดลับการถ่ายภาพ ทะเล ให้สวยถูกใจ

เปิดอ่าน 7,680 ครั้ง
ระบบการศึกษาไม่สมดุล (2)
ระบบการศึกษาไม่สมดุล (2)
เปิดอ่าน 13,300 ครั้ง
คลิปรายการ "เจาะข่าวเด่น" ดร.ชินภัทร ชี้แจงกรณี "ลดการบ้านนักเรียน"
คลิปรายการ "เจาะข่าวเด่น" ดร.ชินภัทร ชี้แจงกรณี "ลดการบ้านนักเรียน"
เปิดอ่าน 743 ครั้ง
วงปีของต้นไม้ บอกอะไรกับเรา
วงปีของต้นไม้ บอกอะไรกับเรา
เปิดอ่าน 14,895 ครั้ง
ชาวโลกแห่ดูคลิป สิ่งเล็กๆ ในสังคมที่เรียกว่า “น้ำใจ“ ยอดคนดูเกือบ3ล้านครั้งแล้ว
ชาวโลกแห่ดูคลิป สิ่งเล็กๆ ในสังคมที่เรียกว่า “น้ำใจ“ ยอดคนดูเกือบ3ล้านครั้งแล้ว
เปิดอ่าน 3,656 ครั้ง
เอเปก หรือ เอเปค
เอเปก หรือ เอเปค

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ