ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นสถานศึกษาพอเพียงท้องถิ่น ด้านจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นสถานศึกษาพอเพียงท้องถิ่น

ด้านจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

นายสยาม เครือผักปัง

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ สำรวจ สร้าง ตรวจสอบ ทดลองใช้และรับรองรูปแบบ

ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยมีขั้นตอนดังนี้ 1) ศึกษางานวิจัย หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน คุณภาพและรางวัลโรงเรียนคุณภาพ เพื่อให้ได้กรอบรูปแบบ จำนวน 7 ประเด็น 2) สำรวจข้อมูลในโรงเรียน ที่เป็นเลิศด้านการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและโรงเรียนที่เริ่มจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูลหลัก จำนวน 24 คน 3) สร้างร่างรูปแบบและตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นของร่างรูปแบบจากโรงเรียน โดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 6 คน เป็นผู้ที่มีความรู้หรือประสบการณ์ ด้านการสอนหรือบริหารโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ 4) ทดลองใช้ร่างรูปแบบในโรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา 5) ปรับปรุงร่างรูปแบบและการรับรองร่างรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 6 คน และ 6) เขียนรายงานการวิจัย เพื่อเสนอผลงานทางวิชาการ การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการสังเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก การสอบถามโดยใช้แบบสอบถาม การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การแปลผลข้อมูลโดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เนื้อหา สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อการสรุปผล

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการสร้างกรอบรูปแบบได้ ประเด็นในกรอบรูปแบบ 7 ประเด็น คือ 1.1) นักเรียน มีพัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เรียนต่อและประกอบ อาชีพได้ 1.2) หลักสูตรสถานศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เน้นผู้เรียนสำคัญที่สุด 1.3) อาคาร สถานที่ บรรยากาศ สิ่งแวดล้อม และแหล่งการเรียนรู้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างหลากหลาย ทุกเวลา ทุกสถานที่ 1.4) โรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานจากภายนอกมีส่วนร่วมจัดการศึกษาตามความต้องการของท้องถิ่น 1.5) ครูและบุคลากร มีสื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยีทันสมัยและได้รับการพัฒนาคุณภาพครูมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง 1.6) โรงเรียนมีงบประมาณเพียงพอเน้นด้านผลสัมฤทธิ์ และ 1.7) โรงเรียนจัดการศึกษา การประกันคุณภาพ การศึกษามีประสิทธิภาพ คุณภาพและมีผลงานดีเด่น เป็นที่ยอมรับ

2. ผลการสร้างรูปแบบการบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นสถานศึกษาพอเพียงท้องถิ่นด้านจัดการเรียน การสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้รูปแบบ S’LCN4M:PAR ผลการตรวจสอบคุณภาพ ของรูปแบบได้ผลว่า รูปแบบมีคุณภาพ และสามารถนำรูปแบบไปใช้ได้จริง

3. ผลสำเร็จที่ได้จากการทดลองใช้ร่างรูปแบบ ซึ่งเป็นผลสำเร็จที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนที่ จัดการเรียน การสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูผู้สอนและนักเรียนที่เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3.1 ผลสำเร็จของโรงเรียนที่ทดลองใช้ร่างรูปแบบ ผลสำเร็จในด้านการมีหลักสูตร

ด้านจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนที่ทดลองใช้ร่างรูปแบบ มีหลักสูตร ด้านจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นไปตามเป้าหมาย และ ตัวชี้วัด และในด้านรางวัลที่โรงเรียนได้รับเป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัด

3.2 ผลสำเร็จของครูผู้สอนด้านจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในด้านความรู้ ความสามารถ และการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอน มีผลการประเมิน ในระดับดีมาก เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัด

3.3 ผลสำเร็จของนักเรียนที่เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในด้านผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน นักเรียนที่เรียนทั้งหมด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับดีมาก เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัด

โพสต์โดย ผอ.สยาม : [3 ก.พ. 2565 เวลา 07:04 น.]
อ่าน [951] ไอพี : 124.122.14.134
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 34,127 ครั้ง
Fast Math Trick จินตคณิต สูตรคิดเร็ว เลขยกกำลัง 2
Fast Math Trick จินตคณิต สูตรคิดเร็ว เลขยกกำลัง 2

เปิดอ่าน 8,812 ครั้ง
ระวัง "โทรจัน" จากอีเมลโอลิมปิก
ระวัง "โทรจัน" จากอีเมลโอลิมปิก

เปิดอ่าน 16,562 ครั้ง
Microsoft Office สำหรับไอแพด
Microsoft Office สำหรับไอแพด

เปิดอ่าน 307,168 ครั้ง
Adjectives การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ ( Comparison of Adjectives )
Adjectives การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ ( Comparison of Adjectives )

เปิดอ่าน 34,929 ครั้ง
ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์และทหารรักษาพระองค์
ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์และทหารรักษาพระองค์

เปิดอ่าน 10,043 ครั้ง
มาดูแลรักษาระบบเบรกกันเถอะ
มาดูแลรักษาระบบเบรกกันเถอะ

เปิดอ่าน 14,850 ครั้ง
10 โรคเรื้อรังของคนวัย 40 อัพ
10 โรคเรื้อรังของคนวัย 40 อัพ

เปิดอ่าน 8,712 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษา ติดอาวุธครูสอนคิด
ปฏิรูปการศึกษา ติดอาวุธครูสอนคิด

เปิดอ่าน 13,511 ครั้ง
ปลูกถ่ายเซลล์กระดูกอ่อนผิวข้อ จากสุนัขมุ่งเน้นใช้ กับคนในอนาคต
ปลูกถ่ายเซลล์กระดูกอ่อนผิวข้อ จากสุนัขมุ่งเน้นใช้ กับคนในอนาคต

เปิดอ่าน 13,359 ครั้ง
เอกสารดาวน์โหลด! แนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
เอกสารดาวน์โหลด! แนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

เปิดอ่าน 15,202 ครั้ง
ไหว้ "ตรุษจีน" อย่างถูกต้อง รวม "เคล็ด-ของ" ทำพิธีไหว้เจ้า!!
ไหว้ "ตรุษจีน" อย่างถูกต้อง รวม "เคล็ด-ของ" ทำพิธีไหว้เจ้า!!

เปิดอ่าน 11,188 ครั้ง
ให้อิสระโรงเรียน ปลดล็อกปฏิรูปการศึกษา
ให้อิสระโรงเรียน ปลดล็อกปฏิรูปการศึกษา

เปิดอ่าน 19,487 ครั้ง
รู้หรือไม่ ที่ฟินแลนด์ ยกระดับการศึกษา ต้องเริ่มที่พัฒนาครูผู้สอน
รู้หรือไม่ ที่ฟินแลนด์ ยกระดับการศึกษา ต้องเริ่มที่พัฒนาครูผู้สอน

เปิดอ่าน 19,370 ครั้ง
ปัญหาขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก แก้ไขอย่างไรดี
ปัญหาขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก แก้ไขอย่างไรดี

เปิดอ่าน 13,345 ครั้ง
เผยอีโคไลตัวใหม่ ทนยาปฏิชีวนะ ถึงตายได้
เผยอีโคไลตัวใหม่ ทนยาปฏิชีวนะ ถึงตายได้

เปิดอ่าน 4,544 ครั้ง
10 อันดับเทรนด์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการเกษตร ปี 2022
10 อันดับเทรนด์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการเกษตร ปี 2022
เปิดอ่าน 10,905 ครั้ง
มหกรรมไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 17  :  29 ต.ค.-1 พ.ย. นี้
มหกรรมไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 17 : 29 ต.ค.-1 พ.ย. นี้
เปิดอ่าน 13,964 ครั้ง
กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดวาง ตำแหน่งของเตียง
กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดวาง ตำแหน่งของเตียง
เปิดอ่าน 8,310 ครั้ง
การศึกษาปัญหาที่แก้ไม่ตก
การศึกษาปัญหาที่แก้ไม่ตก
เปิดอ่าน 14,693 ครั้ง
ฟื้นฟูอารมณ์ดีๆ ด้วยของกินสีส้ม
ฟื้นฟูอารมณ์ดีๆ ด้วยของกินสีส้ม

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ