ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามแผนงานส่งเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนราชวินิตบางเขน

ชื่อ-สกุล นางศศิพิมพ์ วรรณกูล

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ

สถานศึกษา โรงเรียนราชวินิตบางเขน

ปีการศึกษา 2564

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามแผนงานส่งเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนราชวินิตบางเขน โดยประยุกต์ใช้รูปแบบ CIPPIEST มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน 8 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านบริบท(C: Context Evaluation) 2) ด้านปัจจัยนำเข้า(I: Input Evaluation) 3) ด้านกระบวนการ(P: Process Evaluation) 4) ด้านผลผลิต(P: Product Evaluation) 5) ด้านผลกระทบ (I: Impact Evaluation) 6) ด้านประสิทธิผล(E: Effectiveness Evaluation) 7) ด้านความยั่งยืน (S: Sustainability Evaluation) และ 8) ด้านการส่งต่อ(T: Transportability Evaluation) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร จำนวน 5 คน ครู จำนวน 67คน นักเรียน จำนวน 348 คน ผู้ปกครอง จำนวน 348 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 12 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบประเมิน 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 แบบประเมินสำหรับผู้บริหารและคณะกรรมการดำเนินโครงการ ฉบับที่ 2 ได้แก่ แบบประเมินสำหรับครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับที่ 3 ได้แก่ แบบประเมินสำหรับนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการศึกษาพบว่า

1. ด้านบริบท (C: Context Evaluation) ประเมินเกี่ยวกับความสอดคล้องของโครงการกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 โรงเรียน และโครงการกับแผนปฏิบัติการประจำปี พบว่า ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ความสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด

2. ด้านปัจจัยนำเข้า (I: Input Evaluation) ประเมินเกี่ยวกับ ความพร้อม และศักยภาพของบุคลากร ความพร้อมของงบประมาณ ความพร้อมของสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และICT และ แหล่งเรียนรู้ และอาคารสถานที่ พบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ความพร้อม และศักยภาพของบุคลากร ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด

3. ด้านกระบวนการ (P: Process Evaluation) ประเมินเกี่ยวกับ การจัดกิจกรรมในโครงการ การกำกับ ติดตาม ประเมินผล ปัญหา อุปสรรค การนำผลประเมินมาปรับปรุง พบว่า ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ด้านปัญหา อุปสรรค การนำผลประเมินมาปรับปรุง ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก

4. ด้านผลผลิต (P: Product Evaluation) ประเมินเกี่ยวกับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมตามโครงการ และคุณลักษณะของนักเรียนที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมตามโครงการ พบว่าในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมตามโครงการในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก

5. ด้านผลกระทบ (I: Impact Evaluation) ประเมินเกี่ยวกับ ผลกระทบที่เกิดกับนักเรียน ผลกระทบต่อโรงเรียน และผลกระทบต่อชุมชน พบว่า ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ผลกระทบตอชุมชนมีค่าเฉลี่ยระดับมาก

6. ด้านประสิทธิผล (E: Effectiveness Evaluation) ประเมินเกี่ยวกับ การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย พบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด

7. ด้านความยั่งยืน(S: Sustainability Evaluation) ประเมินเกี่ยวกับ ความต่อเนื่องของการดำเนินงาน ความต้องการของโรงเรียน และชุมชน และโรงเรียนกำหนดยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่าด้านความต่อเนื่องของการดำเนินงานมีค่าเฉลี่ยระดับ

มากที่สุด

8. ด้านการส่งต่อ (T: Transportability Evaluation) ประเมินเกี่ยวกับ จุดเด่นของโครงการเป็นแบบอย่างได้และการขยายผลไปสู่โรงเรียนอื่น พบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่าจุดเด่นของโครงการเป็นแบบอย่างได้มีค่าเฉลี่ยระดับมาก

โพสต์โดย pimm : [29 ส.ค. 2565 เวลา 08:20 น.]
อ่าน [2398] ไอพี : 171.103.25.86
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 15,179 ครั้ง
เงินตราของเวียดนามตอนที่ 1
เงินตราของเวียดนามตอนที่ 1

เปิดอ่าน 9,426 ครั้ง
ฤดูฝน กับยางของท่าน
ฤดูฝน กับยางของท่าน

เปิดอ่าน 10,758 ครั้ง
แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัย3 - 6 ปี สำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง
แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัย3 - 6 ปี สำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง

เปิดอ่าน 19,418 ครั้ง
สมดุลของ 2 ส้อม และ 1 ไม้จิ้มฟัน
สมดุลของ 2 ส้อม และ 1 ไม้จิ้มฟัน

เปิดอ่าน 12,198 ครั้ง
จุ่มลวก (หรือลวง)
จุ่มลวก (หรือลวง)

เปิดอ่าน 30,317 ครั้ง
ดอกดาหลา
ดอกดาหลา

เปิดอ่าน 17,049 ครั้ง
แนวทางการประเมินคุณภาพรอบสี่
แนวทางการประเมินคุณภาพรอบสี่

เปิดอ่าน 35,927 ครั้ง
ต้นสัตบรรณ - ต้นตีนเป็ด
ต้นสัตบรรณ - ต้นตีนเป็ด

เปิดอ่าน 11,673 ครั้ง
7 ตัวช่วยลดริ้วรอยแห่งวัย คืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวอีกครั้ง
7 ตัวช่วยลดริ้วรอยแห่งวัย คืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวอีกครั้ง

เปิดอ่าน 18,498 ครั้ง
"ดอกอัญชัน" สมุนไพรบำรุงสายตา ดูแลเส้นผมให้เงางาม
"ดอกอัญชัน" สมุนไพรบำรุงสายตา ดูแลเส้นผมให้เงางาม

เปิดอ่าน 11,497 ครั้ง
พบวิธีการใหม่ ทำ "คนอัมพาต" เดินได้อีกครั้ง
พบวิธีการใหม่ ทำ "คนอัมพาต" เดินได้อีกครั้ง

เปิดอ่าน 15,584 ครั้ง
ชาวเน็ตชื่นชมมาก วงดนตรีเด็ก ร.ร.เล็กในทุ่งกว้าง
ชาวเน็ตชื่นชมมาก วงดนตรีเด็ก ร.ร.เล็กในทุ่งกว้าง

เปิดอ่าน 17,817 ครั้ง
วันออกพรรษา
วันออกพรรษา

เปิดอ่าน 23,184 ครั้ง
การฝึกทักษะการพูดและฟังภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ
การฝึกทักษะการพูดและฟังภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ

เปิดอ่าน 23,447 ครั้ง
ทายนิสัยจากฤดูที่ชอบ
ทายนิสัยจากฤดูที่ชอบ

เปิดอ่าน 10,514 ครั้ง
“IAU”ประกาศ 106 ชื่อดาวเคราะห์น้อยล่าสุด หนึ่งในนั้นมีชื่อ“คนไทย”
“IAU”ประกาศ 106 ชื่อดาวเคราะห์น้อยล่าสุด หนึ่งในนั้นมีชื่อ“คนไทย”
เปิดอ่าน 8,948 ครั้ง
ทำไมแมวไม่ชอบน้ำ
ทำไมแมวไม่ชอบน้ำ
เปิดอ่าน 10,319 ครั้ง
ชายวัย 70 ปี เหยียบไข่ 108 ฟองไม่แตก
ชายวัย 70 ปี เหยียบไข่ 108 ฟองไม่แตก
เปิดอ่าน 9,356 ครั้ง
คลิปประทับใจ สานฝันเด็กพิเศษ ให้กลายเป็นจริง
คลิปประทับใจ สานฝันเด็กพิเศษ ให้กลายเป็นจริง
เปิดอ่าน 9,458 ครั้ง
Google Wave ของเล่นใหม่จากูเกิ้ล
Google Wave ของเล่นใหม่จากูเกิ้ล

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ