ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ผลของการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการใช้นวัตกรรมชุดคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรูปแบบโปรแกรมสำเร็จรูป(CAI) โปรแกรมพิมพ์สัมผัส v. 2.0 (Pimsampas v.2.0) เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและแก้ไขปัญหาก

ปัญหาเด็กนักเรียนเรียนช้า ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต่ำ ขาดความรับผิดชอบในรายวิชาประเภทปฏิบัติการ ไม่ฝึกฝนไม่ทวบทวนหลักการปฏิบัติตามที่รายวิชาปฏิบัติการระบุ เช่น วิชาพิมพ์ไทยเบื้องต้น ผู้เรียนแอบมองแป้นพิมพ์เวลาสัมผัส การใช้นิ้วที่ถนัดพิมพ์เพียงนิ้วเดียว ซึ่งสามารถพบได้บ่อยในสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษาของไทยใจปัจจุบัน พ่อแม่หลายคนลำบากใจที่จะบังคับให้ลูกตั้งใจเรียน เด็กนักเรียนบางคนติดเพื่อนมากโดยไม่สนใจการเรียนส่งผลให้ผลการเรียนตกลงอย่างมาก หรือนักเรียนบางคนไม่ยอมเข้าเรียนในรายวิชาประเภทปฏิบัติการ ใช้เวลาเล่นเกม จับกลุ่มนั่งคุยที่ตามศาลาพักผ่อนในวิทยาลัยทั้งวัน และเวลาถูกตักเตือนให้เข้าเรียนมากๆ เด็กนักเรียนจะแอบหนีออกนอนวิทยาลัย บางส่วนเดินทางกลับบ้าน บางส่วนไปสถานที่ที่ไม่เหมาะสม ก่อให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงที่จะกระทำการที่ไม่เหมาะสมต่างๆ และเป็นสาเหตุหลักๆ ในการทำให้เด็กนักเรียนหลุดออกจากระบบการศึกษา จึงเป็นความจำเป็นเร่งด่วนระดับประเทศ และถ้าสามารถป้องกันปัญหานี้ได้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

ในการสอนรายวิชาวิชาพิมพ์ไทยเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 พบว่ามีนักเรียนส่วนหนึ่ง เป็นเด็กนักเรียนเรียนช้า ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต่ำ แอบเล่นเกมในขณะที่ครูสอนหรือเมื่อมีโอกาส บางส่วนนั่งพักผ่อนตามศาลาเมื่อถึงเวลาเรียนไม่เข้าเรียน จากการสังเกตพบว่า เด็กกลุ่มนี้จะไม่สามารถทำใบงานที่รับมอบหมายให้เสร็จได้ทันตามเวลาที่กำหนด ขาดความกระตือรือร้น ความตั้งใจในการเรียน เกิดความเบื่อหน่ายกับการฝึกพิมพ์ไทยแบบเดิมๆ ซึ่งหากไม่ดำเนินการแก้ไขพฤติกรรมเหล่านี้จะส่งผลให้นักเรียน ไม่มีระเบียบวินัยในตนเอง ขาดความรับผิดชอบ ไม่สนใจในรายวิชาที่เรียนและเรียนไม่ทันเพื่อน ครูจึงพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการใช้นวัตกรรมชุดคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรูปแบบโปรแกรมสำเร็จรูป(CAI) ด้วยโปรแกรมพิมพ์สัมผัส v. 2.0 (Pimsampas v.2.0) เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและแก้ไขปัญหาการพิมพ์ไทยแบบพิมพ์สัมผัสไม่ได้ โดยกำหนดใบงานให้นักเรียนทำในโปรแกรมพิมพ์สัมผัส v. 2.0 (Pimsampas v.2.0) ซึ่งมีเวลาเพียงพอและมีเวลาเหลือให้สำหรับนักเรียนได้ทำกิจกรรมตามที่ตนชอบด้วย เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาที่เหลือนี้ในการเล่นเกม เล่นอินเตอร์เน็ต พักทานของว่าง โดยไม่ต้องแอบเล่น แอบพัก และใบงานเสร็จตามวัตถุประสงค์การเรียนที่ตั้งไว้ โดยไม่ถูกครูว่ากล่าวอีกด้วย จากนั้นกล่าวเสริมแรงบวกโดย กล่าวชมเชยนักเรียนที่สามารถทำงานเสร็จ ถูกต้อง เรียบร้อย ผ่านการทดสอบหลังเรียนพิมพ์ไทยตามมาตรฐานการคิดคำสุทธิด้วยความเร็วสุทธิที่ 20 คำต่อนาทีประจำสัปดาห์ ก่อนที่จะให้นักเรียนได้เล่น ได้ทำกิจกรรมในสิ่งที่ชอบ สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถทำงานได้เสร็จตรงตามเวลา ไม่ผ่านการทดสอบ ครูให้กำลังใจและให้นักเรียนพยายามฝึกฝนการทำใบงานในโปรแกรมพิมพ์สัมผัส v. 2.0 (Pimsampas v.2.0) บ่อยขึ้น ทำความเข้าใจในสิ่งที่ครูสอนและหลักการสืบนิ้วในการพิมพ์ เพื่อจะได้ทำงานได้เสร็จตรงตามเวลาที่ครูกำหนด จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย สอนซ่อมเสริมในเวลาว่าง ทำให้นักเรียนที่มีปัญหาเด็กนักเรียนเรียนช้า ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต่ำ ขาดความรับผิดชอบในรายวิชาประเภทปฏิบัติการ ไม่ฝึกฝนไม่ทวบทวนหลักการปฏิบัติของรายวิชาพิมพ์ไทยเบื้องต้น นักเรียนแอบมองแป้นพิมพ์เวลาสัมผัส การใช้นิ้วที่ถนัดพิมพ์เพียงนิ้วเดียวลดน้อยลง จากทุกครั้งที่มีโอกาสนักเรียนแอบมองแป้นพิมพ์เวลาสัมผัส แอบใช้นิ้วที่ถนัดเพียงนิ้วเดียวในการพิมพ์ กลับกลายเป็นนักเรียนต้องรีบทำใบงานในโปรแกรมพิมพ์สัมผัส v. 2.0 (Pimsampas v.2.0) ให้เสร็จและถูกต้องตามหลักการพิมพ์สัมผัส เพราะต้องรักษาเวลาที่เหลือเพื่อจะทำกิจกรรมในสิ่งที่ชอบ ทำให้ครูไม่ต้องควบคุมชั้นเรียนอย่างเข้มงวดอีกต่อไป และทำให้ผู้เรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้น เพราะครูปรับรูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอน บูรณาการใช้นวัตกรรมชุดคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรูปแบบโปรแกรมสำเร็จรูป(CAI) ด้วยโปรแกรมพิมพ์สัมผัส v. 2.0 (Pimsampas v.2.0) เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและแก้ไขปัญหาการพิมพ์ไทยแบบพิมพ์สัมผัสไม่ได้ และนักเรียนได้ทำกิจกรรมตามที่ตนชอบด้วย เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาที่เหลือนี้ในการเล่นเกม เล่นอินเตอร์เน็ต พักทานของว่าง โดยไม่ต้องแอบเล่น แอบพัก และใบงานเสร็จตามวัตถุประสงค์การเรียนที่ตั้งไว้ โดยพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.89 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า วิธีการสอนสามารถแก้ไขปัญหาการพิมพ์สัมผัสของผู้เรียนได้ มอบหมายงานในปริมาณที่เหมาะสม และมีการตอบข้อซักถามของนักเรียนซึ่งมีระดับความพึงพอใจอยู่ที่ 5.00 4.95 และ 4.95

โพสต์โดย นายกฤษฎา รุ่งคูหา : [9 ก.ย. 2565 เวลา 14:45 น.]
อ่าน [347] ไอพี : 1.20.220.62
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 13,062 ครั้ง
7 รายชื่อ นวนิยายเข้ารอบสุดท้ายซีไรต์ 2552
7 รายชื่อ นวนิยายเข้ารอบสุดท้ายซีไรต์ 2552

เปิดอ่าน 8,712 ครั้ง
“นิทานก่อนนอน”กิจกรรมยามดึกที่หนูๆชื่นชอบ
“นิทานก่อนนอน”กิจกรรมยามดึกที่หนูๆชื่นชอบ

เปิดอ่าน 17,501 ครั้ง
ฎุมิปัญญาชาวบ้าน
ฎุมิปัญญาชาวบ้าน

เปิดอ่าน 16,692 ครั้ง
ยูทูป ห้องเรียนใหม่ พลังการเรียนรู้ ที่ไม่รู้จบ
ยูทูป ห้องเรียนใหม่ พลังการเรียนรู้ ที่ไม่รู้จบ

เปิดอ่าน 18,895 ครั้ง
อยากประสบความสำเร็จต้องอ่าน ความจริง 3 ข้อที่คนทำงานไม่อาจมองข้าม
อยากประสบความสำเร็จต้องอ่าน ความจริง 3 ข้อที่คนทำงานไม่อาจมองข้าม

เปิดอ่าน 33,489 ครั้ง
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ(ฉบับที่3)2555
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ(ฉบับที่3)2555

เปิดอ่าน 31,593 ครั้ง
ไขปัญหาเกี่ยวกับ สถิติ วัดผล และวิจัย ตอนที่ 1
ไขปัญหาเกี่ยวกับ สถิติ วัดผล และวิจัย ตอนที่ 1

เปิดอ่าน 22,427 ครั้ง
ร่วมทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ร่วมทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

เปิดอ่าน 9,055 ครั้ง
เขาห้ามผมทำ แต่ไม่ห้ามผมคิด ตอนที่ 10 : เมื่อโรงเรียนเป็นนิติบุคคลแล้วประชาชนได้อะไร
เขาห้ามผมทำ แต่ไม่ห้ามผมคิด ตอนที่ 10 : เมื่อโรงเรียนเป็นนิติบุคคลแล้วประชาชนได้อะไร

เปิดอ่าน 11,584 ครั้ง
อยากเพิ่มหรือลดน้ำหนัก... 10 สีนี้ช่วยได้นะ
อยากเพิ่มหรือลดน้ำหนัก... 10 สีนี้ช่วยได้นะ

เปิดอ่าน 11,344 ครั้ง
"โสม" ราชาแห่งสมุนไพร
"โสม" ราชาแห่งสมุนไพร

เปิดอ่าน 12,965 ครั้ง
การประยุกต์ใช้ ADSL
การประยุกต์ใช้ ADSL

เปิดอ่าน 10,819 ครั้ง
เปิดตัว Google Instant ค้นหาข้อมูลเร็วกว่าเดิม
เปิดตัว Google Instant ค้นหาข้อมูลเร็วกว่าเดิม

เปิดอ่าน 17,992 ครั้ง
ปัญหาเรื่องตา ในผู้ป่วยเบาหวาน
ปัญหาเรื่องตา ในผู้ป่วยเบาหวาน

เปิดอ่าน 18,852 ครั้ง
สมุนไพรไทยลดความอ้วน ลดไขมัน ตัวช่วยเพื่อหุ่นสวยเป๊ะ
สมุนไพรไทยลดความอ้วน ลดไขมัน ตัวช่วยเพื่อหุ่นสวยเป๊ะ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 60,362 ครั้ง
9 สุดยอดสัตว์มีพิษที่อันตรายที่สุดในโลก
9 สุดยอดสัตว์มีพิษที่อันตรายที่สุดในโลก

เปิดอ่าน 11,492 ครั้ง
"กะเพรา" ราชินีสมุนไพร โบราณเชื่อช่วยให้อายุยืน
"กะเพรา" ราชินีสมุนไพร โบราณเชื่อช่วยให้อายุยืน

เปิดอ่าน 26,836 ครั้ง
ตำนานเมืองสุรินทร์
ตำนานเมืองสุรินทร์

เปิดอ่าน 19,882 ครั้ง
ฮือฮา! นักวิทยาศาสตร์ค้นพบคลื่นความโน้มถ่วง-ทฤษฎี 100 ปีที่แล้วของไอน์สไตน์!
ฮือฮา! นักวิทยาศาสตร์ค้นพบคลื่นความโน้มถ่วง-ทฤษฎี 100 ปีที่แล้วของไอน์สไตน์!

เปิดอ่าน 17,492 ครั้ง
มารู้จัก GAT และ PAT กันดีกว่า
มารู้จัก GAT และ PAT กันดีกว่า เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ