ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โดยประยุกต์ใช้รูปแบบจำลองซิป (CIPP Model) โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น

ผู้รายงาน นางสาวพรรณวดี ศิริวัฒนานุรักษ์

รองผู้อำนวยการชำนาญการ

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

โดยประยุกต์ใช้รูปแบบจำลองซิป (CIPP Model) โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น

จังหวัดเชียงราย

ปีการศึกษา 2564

การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โดยประยุกต์ใช้รูปแบบจำลองซิป (CIPP Model) ของโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการ 4 ด้าน คือ 1) ด้านบริบท (Context) 2) ด้านปัจจัยนำเข้า (Inputs) 3) ด้านกระบวนการ (Process) และ 4) ด้านผลผลิต (Products) โดยประยุกต์ใช้รูปแบบจำลองซิป (CIPP Model) ของโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น ได้แก่ 1) คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน จำนวน 7 ด้าน ได้แก่ ความมีวินัย ความขยันหมั่นเพียร ความซื่อสัตย์สุจริต ความประหยัด ความกตัญญูกตเวที ความมีจิตอาสา และความสามัคคี 2) ความพึงพอใจของ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในประเมินโครงการ มีจำนวนทั้งสิ้น 295 คน ประกอบด้วย ครูผู้สอนโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น จำนวน 18 คน ผู้ปกครองนักเรียนโดยใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 92 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขันพื้นฐาน จำนวน 14 คน และนักเรียน โดยใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 171 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมี 6 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการประเมินโครงการ คือ ค่าความสอดคล้อง (IOC) ของข้อคำถามของแบบสอบถาม ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ค่าเฉลี่ย ("x" ̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

สรุปผลการประเมิน

การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โดยประยุกต์ใช้รูปแบบจำลองซิป (CIPP Model) ของโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น สรุปผลการประเมิน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ผลการประเมินด้านบริบท ของโครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โดยประยุกต์ใช้รูปแบบจำลองซิป (CIPP Model) ของโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄= 4.57, S.D. = 0.48)

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า ของโครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โดยประยุกต์ใช้รูปแบบจำลองซิป (CIPP Model) ของโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.56, S.D. = 0.47)

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ ของโครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โดยประยุกต์ใช้รูปแบบจำลองซิป (CIPP Model) ของโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄= 4.48, S.D. = 0.53)

4. ผลการประเมินด้านผลผลิต ของโครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโดยประยุกต์ใช้รูปแบบจำลองซิป (CIPP Model) ของโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่นเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 1) ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.57, S.D. = 0.53) 2) ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄= 4.52, S.D. = 0.50) และ 3) ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄= 4.56, S.D. = 0.47)

4.1 ผลการประเมินด้านผลผลิต ของโครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โดยประยุกต์ใช้รูปแบบจำลองซิป (CIPP Model) ของโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น เกี่ยวกับความพึงพอใจจากการดำเนินโครงการ 1) ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.61, S.D. = 0.48) 2) ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄= 4.58, S.D. = 0.49) และ 3) ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄= 4.60, S.D. = 0.0.47)

4.2 ผลการประเมินด้านผลผลิต ของโครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โดยประยุกต์ใช้รูปแบบจำลองซิป (CIPP Model) ของโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น เกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียน ตามความคิดเห็นของนักเรียน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

(x̄= 4.64, S.D. = 0.47)

โพสต์โดย พรรณวดี ศิริวัฒนานุรักษ์ : [12 ก.ย. 2565 เวลา 06:24 น.]
อ่าน [504] ไอพี : 49.228.239.166
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,667 ครั้ง
การศึกษาไทยหลายเรื่องคงต้องพึ่ง ม. 44 จริงๆ
การศึกษาไทยหลายเรื่องคงต้องพึ่ง ม. 44 จริงๆ

เปิดอ่าน 46,218 ครั้ง
หลักเกณฑ์การเขียนคำย่อ (ใหม่)
หลักเกณฑ์การเขียนคำย่อ (ใหม่)

เปิดอ่าน 16,234 ครั้ง
ความหมายตามลายมือ
ความหมายตามลายมือ

เปิดอ่าน 23,595 ครั้ง
มารู้จัก Flower Ball กันเถอะ
มารู้จัก Flower Ball กันเถอะ

เปิดอ่าน 358,711 ครั้ง
ทฤษฎีจิตสังคมของอีริคสัน (Erikson)
ทฤษฎีจิตสังคมของอีริคสัน (Erikson)

เปิดอ่าน 15,225 ครั้ง
มาทำกายบริหารให้สมองกันเถอะ
มาทำกายบริหารให้สมองกันเถอะ

เปิดอ่าน 32,643 ครั้ง
ชื่นชม เด็กสระแก้ว สร้างชื่อเสียง คว้ารางวัลชนะเลิศคัดลายมือระดับประเทศ
ชื่นชม เด็กสระแก้ว สร้างชื่อเสียง คว้ารางวัลชนะเลิศคัดลายมือระดับประเทศ

เปิดอ่าน 9,145 ครั้ง
คำรำพึง ของคนที่เคยผ่านร้อนผ่านหนาว ในการปฏิรูปการศึกษา : โดย เพชร เหมือนพันธุ์
คำรำพึง ของคนที่เคยผ่านร้อนผ่านหนาว ในการปฏิรูปการศึกษา : โดย เพชร เหมือนพันธุ์

เปิดอ่าน 98,743 ครั้ง
เมลามีน คืออะไร?
เมลามีน คืออะไร?

เปิดอ่าน 73,167 ครั้ง
รวมกฏกระทรวงศึกษาธิการ
รวมกฏกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดอ่าน 11,353 ครั้ง
ผงะนมเสียผุดก๊าซพิษร้ายเทียบเท่า"ควันรถ"
ผงะนมเสียผุดก๊าซพิษร้ายเทียบเท่า"ควันรถ"

เปิดอ่าน 13,030 ครั้ง
เมื่อสุนัขตำรวจปลดเกษียณ สิ่งที่มนุษย์มอบให้คือ.....
เมื่อสุนัขตำรวจปลดเกษียณ สิ่งที่มนุษย์มอบให้คือ.....

เปิดอ่าน 21,090 ครั้ง
10 เคล็ดลับการถ่ายภาพสวย สำหรับมือสมัครเล่น
10 เคล็ดลับการถ่ายภาพสวย สำหรับมือสมัครเล่น

เปิดอ่าน 9,218 ครั้ง
เปิดศักราช 2559 ต้อนรับ "AEC" จุดเปลี่ยนอาเซียนสู่ก้าวใหม่ "ค้าบริการ-นวัตกรรม"มาแรง
เปิดศักราช 2559 ต้อนรับ "AEC" จุดเปลี่ยนอาเซียนสู่ก้าวใหม่ "ค้าบริการ-นวัตกรรม"มาแรง

เปิดอ่าน 14,891 ครั้ง
การขับเคลื่อนนโยบาย สพฐ.ปี 51
การขับเคลื่อนนโยบาย สพฐ.ปี 51

เปิดอ่าน 54,611 ครั้ง
ขั้นตอนการขอต่อใบอายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ขั้นตอนการขอต่อใบอายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
เปิดอ่าน 9,285 ครั้ง
4 สาเหตุที่เด็กๆ เบื่อโรงเรียน
4 สาเหตุที่เด็กๆ เบื่อโรงเรียน
เปิดอ่าน 9,900 ครั้ง
เปิดเว็บ"ยากับคุณ" ช่วยคนไทยห่างไกลโรค
เปิดเว็บ"ยากับคุณ" ช่วยคนไทยห่างไกลโรค
เปิดอ่าน 3,311 ครั้ง
สสวท. จุดประกายเรียนรู้บูรณาการด้วยวีดิทัศน์  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
สสวท. จุดประกายเรียนรู้บูรณาการด้วยวีดิทัศน์ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
เปิดอ่าน 18,779 ครั้ง
หลักเกณฑ์เลื่อนวิทยฐานะครูแนวใหม่หวังฉุดการศึกษาไทยให้สูงขึ้น?
หลักเกณฑ์เลื่อนวิทยฐานะครูแนวใหม่หวังฉุดการศึกษาไทยให้สูงขึ้น?

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ