ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

การพัฒนาและการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เมืองในฝันใกล้กรุงมุ่งสู่มาตราตัวสะกด กลุ่มสาร


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,340 ครั้ง
การพัฒนาและการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  เมืองในฝันใกล้กรุงมุ่งสู่มาตราตัวสะกด   กลุ่มสาร

Advertisement

ชื่อ-นามสกุล                        นางณัฐกาญจน์ อุทัยพงษ์
รายงาน                                 การพัฒนาและการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่อง เมืองในฝันใกล้กรุงมุ่งสู่มาตราตัวสะกด  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

โรงเรียน                             โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ เทศบาลเมืองนครนายก
                                        จังหวัดนครนายก
ปีการศึกษา                           2551
 
บทคัดย่อ
 

    การรายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อการพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง เมืองในฝันใกล้กรุงมุ่งสู่มาตราตัวสะกด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  นักเรียนที่ใช้ในการพัฒนาได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ  เทศบาลเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก   ปีการศึกษา 2551 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 37  คน  ผู้ศึกษามีวัตถุประสงค์  1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   เรื่อง เมืองในฝันใกล้กรุงมุ่งสู่มาตราตัวสะกด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพ 80/80 2. เพื่อประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เมืองในฝันใกล้กรุงมุ่งสู่มาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนและหลังการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องเมืองในฝันใกล้กรุงมุ่งสู่มาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ4.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เมืองในฝันใกล้กรุงมุ่งสู่มาตราตัวสะกด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   

                ผลการศึกษา พบว่า

                1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีประสิทธิภาพ เป็น 85.48/83.85 จึงสรุปได้ว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เมืองในฝันใกล้กรุงมุ่งสู่มาตราตัวสะกด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 80/80

2. การประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน ปรากฏผลว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน มีค่าเฉลี่ย 4.44   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .09 มีระดับคุณภาพดี   เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เนื้อหาและการดำเนินเรื่อง ข้อ ความน่าสนใจของเนื้อหาบทเรียน มีระดับคุณภาพดีมาก    ด้านภาพ เสียง และการใช้ภาษา ภาพที่นำเสนอตรงตามเนื้อหา และขนาดของภาพใช้ประกอบบทเรียนเหมาะสม มีระดับคุณภาพดีมาก และด้านการจัดการในบทเรียน ความต่อเนื่องของการนำเสนอเนื้อหา   การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนควบคุมบทเรียน   ความเหมาะสมของวิธีการโต้ตอบกับบทเรียน และความเหมาะสมของวิธีการสรุปเนื้อหาบทเรียน อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.80)

3. ผลสัมฤทธิ์บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เมืองในฝันใกล้กรุงมุ่งสู่มาตราตัวสะกด   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4     ของนักเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4. การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เมืองในฝันใกล้กรุงมุ่งสู่มาตราตัวสะกด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ปรากฏผลว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ในภาพรวม  มีค่าเฉลี่ย 4.11   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .30 มีระดับความ พึงพอใจระดับมาก   เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านเนื้อหาสาระการเรียนรู้ ข้อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเนื้อหาไม่ยากจนเกินไป ค่าเฉลี่ย 4.44 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .50 สำหรับด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ ข้อ ฉันมีความรู้ที่ได้จากการเรียนในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใช้ในชีวิตประจำวัน ค่าเฉลี่ย 4.44 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .50 มีระดับความพึงพอใจมาก

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 8824 วันที่ 12 ต.ค. 2552


การพัฒนาและการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เมืองในฝันใกล้กรุงมุ่งสู่มาตราตัวสะกด กลุ่มสารการพัฒนาและการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องเมืองในฝันใกล้กรุงมุ่งสู่มาตราตัวสะกดกลุ่มสาร

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

วิธีการทำบุญ

วิธีการทำบุญ


เปิดอ่าน 6,382 ครั้ง
4 น้ำ

4 น้ำ


เปิดอ่าน 6,340 ครั้ง
6 ตุลา19  กับ บทเพลง นางนวล

6 ตุลา19 กับ บทเพลง นางนวล


เปิดอ่าน 6,338 ครั้ง
ทำไมต้อง 2012

ทำไมต้อง 2012


เปิดอ่าน 6,340 ครั้ง
มะรุม พืชมหัศจรรย์

มะรุม พืชมหัศจรรย์


เปิดอ่าน 6,339 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

     38 % กับความรู้สึกภูมิใจในความเป็นไทยของเด็กไทย  โพลล่าสุด จาก ศธ. ครับ.

38 % กับความรู้สึกภูมิใจในความเป็นไทยของเด็กไทย โพลล่าสุด จาก ศธ. ครับ.

เปิดอ่าน 6,341 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
"ซีอิ๊ว"...อาจชะลอแก่ดีกว่าวิตามินซี
"ซีอิ๊ว"...อาจชะลอแก่ดีกว่าวิตามินซี
เปิดอ่าน 6,339 ☕ คลิกอ่านเลย

มะเร็งชอบคนแบบไหน ?
มะเร็งชอบคนแบบไหน ?
เปิดอ่าน 6,341 ☕ คลิกอ่านเลย

ลืมเสียเถิด   พัชรา  แวงวรรณ
ลืมเสียเถิด พัชรา แวงวรรณ
เปิดอ่าน 6,340 ☕ คลิกอ่านเลย

ด้วยหัวใจและไหปลาร้า"เค็มอย่างมีคุณค่า"
ด้วยหัวใจและไหปลาร้า"เค็มอย่างมีคุณค่า"
เปิดอ่าน 6,338 ☕ คลิกอ่านเลย

ได้รับแบบนี้ จะดีใจไหมเนี้ยะ
ได้รับแบบนี้ จะดีใจไหมเนี้ยะ
เปิดอ่าน 6,351 ☕ คลิกอ่านเลย

โกรธเพื่อรักกัน
โกรธเพื่อรักกัน
เปิดอ่าน 6,338 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

มือถือและคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กควรอยู่ในห้องเรียนหรือไม่? โดย : ทีปกร วุฒิพิทยามงคล
มือถือและคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กควรอยู่ในห้องเรียนหรือไม่? โดย : ทีปกร วุฒิพิทยามงคล
เปิดอ่าน 19,851 ครั้ง

ลักษณะของช้างดี
ลักษณะของช้างดี
เปิดอ่าน 20,398 ครั้ง

ราคากลางชุดฝึกทักษะนักเรียนก่อนประถมศึกษา
ราคากลางชุดฝึกทักษะนักเรียนก่อนประถมศึกษา
เปิดอ่าน 21,638 ครั้ง

4 พฤติกรรม “ผู้นำ” ที่ดี
4 พฤติกรรม “ผู้นำ” ที่ดี
เปิดอ่าน 64,514 ครั้ง

แค่เครียด ก็ป่วยแล้ว
แค่เครียด ก็ป่วยแล้ว
เปิดอ่าน 9,384 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ