ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

เผยแพร่ผลงาน


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,378 ครั้ง
เผยแพร่ผลงาน

Advertisement

 

ชื่อเรื่อง         การศึกษาผลการเรียนรู้ เรื่อง การนำเสนอภาพนิ่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน

                        อาชีพและเทคโนโลยี วิชาคอมพิวเตอร์ 2 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

                       ปีที่ 2  โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ จังหวัดสุรินทร์

ผู้วิจัย             จิตติมา เกษีสังข์

ปีการศึกษา   2551

 

บทคัดย่อ

 

                การวิจัยครั้งนี้มีวัตถูประสงค์เพื่อ (1)เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   เรื่อง การนำเสนอภาพนิ่ง  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาคอมพิวเตอร์ 2  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ จังหวัดสุรินทร์ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การนำเสนอภาพนิ่ง กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาคอมพิวเตอร์ 2 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ จังหวัดสุรินทร์        ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ ที่มีต่อการเรียน  เรื่อง การนำเสนอภาพนิ่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาคอมพิวเตอร์ 2 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน                   กุดไผทประชาสรรค์ จังหวัดสุรินทร์ ของนักเรียนที่ผ่านการเรียนโดย บทเรียน    คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

                กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ จังหวัดสุรินทร์ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1                        ปีการศึกษา 2551 จำนวน 40 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ จังหวัดสุรินทร์ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 20 คน ได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียววัดผลก่อนและหลังการทดลอง (One Group Pretest-Posttest Design) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการนำเสนอภาพนิ่ง ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการนำเสนอภาพนิ่ง แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการนำเสนอภาพนิ่ง จำนวน 20 ข้อ และแบบวัดความพึงพอใจ จำนวน 10 ข้อ

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) แบบ Dependent Samples

ผลการวิจัยพบว่า

                1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การนำเสนอภาพนิ่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาคอมพิวเตอร์ 2 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ                เท่ากับ  80.51/80.75  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ  80/80

                2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เรื่อง การนำเสนอภาพนิ่ง กลุ่มสาระ       การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาคอมพิวเตอร์ 2 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

                3. นักเรียนที่ผ่านการเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การนำเสนอภาพนิ่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาคอมพิวเตอร์ 2 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี

                จากผลการวิจัย ในครั้งนี้ จึงเห็นได้ว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การนำเสนอภาพนิ่ง ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสม สามารถนำไปเป็นสื่อในการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 1431 วันที่ 23 ม.ค. 2552


เผยแพร่ผลงาน

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

ระวังคนหลอกลวง

ระวังคนหลอกลวง


เปิดอ่าน 6,385 ครั้ง
เราทำดีที่สุดแล้ว

เราทำดีที่สุดแล้ว


เปิดอ่าน 6,447 ครั้ง
รับสมัครครูอัตราจ้าง

รับสมัครครูอัตราจ้าง


เปิดอ่าน 6,394 ครั้ง
09-09-09 วันดี-วันซวย กันแน่ ?

09-09-09 วันดี-วันซวย กันแน่ ?


เปิดอ่าน 6,388 ครั้ง
เทคนิครับมือภัยไฮเทค

เทคนิครับมือภัยไฮเทค


เปิดอ่าน 6,374 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

ทำอะไรบ้าง?? ที่จะเสริมดวงวันเกิดตัวเอง..รีบอ่าน!!

ทำอะไรบ้าง?? ที่จะเสริมดวงวันเกิดตัวเอง..รีบอ่าน!!

เปิดอ่าน 6,471 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เปิดอ่าน 6,382 ☕ คลิกอ่านเลย

ดูดวง.....จากปลายนิ้วมือ
ดูดวง.....จากปลายนิ้วมือ
เปิดอ่าน 6,378 ☕ คลิกอ่านเลย

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เปิดอ่าน 6,381 ☕ คลิกอ่านเลย

มีทุกข์ใด ไม่เหือดหาย....ลองเข้าไปได้ ฟรี ๆที่นี่เลย
มีทุกข์ใด ไม่เหือดหาย....ลองเข้าไปได้ ฟรี ๆที่นี่เลย
เปิดอ่าน 6,383 ☕ คลิกอ่านเลย

โบสถ์ ที่ไม่มีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ที่วัดสามแก้ว
โบสถ์ ที่ไม่มีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ที่วัดสามแก้ว
เปิดอ่าน 6,392 ☕ คลิกอ่านเลย

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง รายงานผลการพัฒนาและการใช้แบบฝึกทักษะปฏิบัติการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง รายงานผลการพัฒนาและการใช้แบบฝึกทักษะปฏิบัติการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์
เปิดอ่าน 6,389 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

คลิปโชว์การปอกมะพร้าวแบบกินได้ทั้งลูก
คลิปโชว์การปอกมะพร้าวแบบกินได้ทั้งลูก
เปิดอ่าน 15,378 ครั้ง

ใบมอบฉันทะผู้รับหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพือใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้เงิน
ใบมอบฉันทะผู้รับหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพือใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้เงิน
เปิดอ่าน 15,269 ครั้ง

Google ใหญ่ขึ้น!!! คุณไม่ได้ตาฝาด...
Google ใหญ่ขึ้น!!! คุณไม่ได้ตาฝาด...
เปิดอ่าน 8,663 ครั้ง

พายุไต้ฝุ่น
พายุไต้ฝุ่น
เปิดอ่าน 31,346 ครั้ง

วันไหว้ครู ที่มาและความสำคัญของวันไหว้ครู และพิธีปฏิบัติ
วันไหว้ครู ที่มาและความสำคัญของวันไหว้ครู และพิธีปฏิบัติ
เปิดอ่าน 2,099 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ