ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


หน้าแรกครูบ้านนอก > ข่าว/บทความ > ข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการ > โครงการผลิตครูมืออาชีพ

โครงการผลิตครูมืออาชีพ

🗓 โพสต์เมื่อวันที่ : 4 พ.ค. 2555 เปิดอ่าน : 9,486 ครั้ง

Advertisement

☰แชร์ >  
Share on Google+ LINE it!
เพิ่มเพื่อน
โครงการผลิตครูมืออาชีพ

Advertisement

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการผลิตครูมืออาชีพ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ

รมว.ศธ.กล่าวว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่ได้เห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่ เป็น “โครงการผลิตครูมืออาชีพ” และแต่งตั้งคณะกรรมการทำหน้าที่บริหารโครงการครูมืออาชีพ จำนวน ๒ ชุด คือ คณะกรรมการบริหารโครงการผลิตครูมืออาชีพ และคณะกรรมการคัดเลือกสถาบันฝ่ายผลิตและนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ จึงได้จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบนโยบายและกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้

- หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ จากทุกคณะ ทุกสถาบันการศึกษาที่สนใจจะมาเป็นครู ที่มีผลการเรียน ๓.๐๐ ขึ้นไป สอบแข่งขันเพื่อเข้ารับบรรจุเป็นข้าราชการครู ในสัดส่วนของสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกสถาบันฝ่ายผลิตและนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพจะเป็นผู้ดูแลในการออกข้อสอบ

- สัดส่วนการรับครู ได้ทำความตกลงระหว่าง สกอ. สพฐ. และคุรุสภา เกี่ยวกับจำนวนครูที่จะรับในแต่ละปี ซึ่ง ศธ.จะประกาศล่วงหน้าทั้งในส่วนของ สพฐ. และ สอศ. โดยได้กำหนดสัดส่วนในการรับครู ดังนี้ ๑) ครูอัตราจ้างที่กำลังสอน ๒๐% ของจำนวนครูที่จะรับทั้งหมด ๒) นักศึกษาโครงการครูมืออาชีพ ๓๐% ๓) นักเรียนทุนอื่น ๕% ของจำนวนครูที่จะรับทั้งหมด และ ๔) สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นครู ๔๐% ของจำนวนครูที่จะรับทั้งหมด

- โครงการครูมืออาชีพ ขึ้นอยู่กับความสามารถของบุคคล ไม่เกี่ยวข้องกับสถาบันการศึกษาที่ศึกษาอยู่ ซึ่งเดิมหลักเกณฑ์กำหนดให้เลือกสถาบันฝ่ายผลิตและมอบงบประมาณไปยังสถาบัน เพื่อให้สถาบันคัดเลือกนักศึกษาและจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา ซึ่ง รมว.ศธ.ไม่เห็นด้วยกับหลักเกณฑ์นี้ เพราะไม่ยุติธรรมสำหรับนักศึกษาที่ดี มีความสามารถ แต่ไม่อยู่ในสถาบันที่ได้รับคัดเลือก ทำให้เสียสิทธิ์อันชอบธรรม อีกทั้งยังเป็นการเลือกปฏิบัติด้วย นอกจากนี้ ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดโควตาของสถาบันฝ่ายผลิตและเฉลี่ยทุนการศึกษาโดยไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่วางไว้

ที่ประชุม ได้หารือเกี่ยวกับการผลักดันให้ครูที่สอนอยู่ในปัจจุบันกว่า ๕๐๐,๐๐๐ คน ให้ได้มีโอกาสเป็นครูมืออาชีพด้วย โดยมอบหมายให้ สกอ.พิจารณาร่างหลักเกณฑ์ว่า ควรจะใช้วิธีใด เช่น การแสดงผลงาน การพิจารณาจากคะแนนสอบ O-Net ของนักเรียนในชั้นเรียน หรือการทดสอบ แต่ขอให้งดการสัมภาษณ์ เพราะไม่ต้องการให้เกิดการฉ้อฉล รีดเลือดกับครู หรือเกิดเหตุการณ์ “ครูกินครู” อย่างไรก็ตามมีนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ที่ผ่านการคัดเลือกรุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๕ จำนวน ๗๔๒ คน จากผู้สมัคร ๑,๐๐๐ คน ซึ่งการดำเนินการขั้นตอนต่อไป ศธ.จะดูแลนักศึกษาที่สอบสัมภาษณ์ไม่ผ่าน ถูกคัดออก จำนวน ๒๕๘ คน ให้มาแสดงความจำนงเพื่อเข้ารับการทดสอบตามที่คณะกรรมการกำหนดอีกครั้ง และยืนยันว่าจะเดินหน้าคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการในปี ๒๕๕๕ ให้ครบ ๑,๕๐๐ คนโดยเร็ว

สำหรับบัณฑิตด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กว่า ๕๐๐ คน ที่ต้องการเป็นครู แต่ติดขัดเรื่องการเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพครูนั้น รมว.ศธ.ได้มอบหมายให้เลขาธิการคุรุสภาเร่งจัดประชุมพิจารณาปรับหลักเกณฑ์วิธีการเพื่อรองรับครูจำนวนนี้ภายใน ๒ สัปดาห์ เพื่อให้ครูที่มีความสามารถ มีศักยภาพตรงกับความต้องการของประเทศ ได้เข้ามาเป็นครูและพัฒนาอนาคตของชาติต่อไป

คณะกรรมการบริหารโครงการผลิตครูมืออาชีพ มีองค์ประกอบ ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นรองประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย ศาตราจารย์บุญทัน ดอกไธสง รองศาสตราจารย์สุขุม เฉลยทรัพย์ นางพรนิภา ลิมปพยอม นายดิเรก พรสีมา นางสาวศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลขาธิการคุรุสภา ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด โดยมีผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน ๒ คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่ ๑) กำหนดนโยบาย กรอบและทิศทางการดำเนินงานของโครงการผลิตครูมืออาชีพ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีการดำเนินงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ๒) กำกับ ดูแล บริหารโครงการ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้โครงการดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ๓) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานโครงการต่อกระทรวงศึกษาธิการ คณะรัฐมนตรี และสาธารณชน ๔) แต่งตั้งคณะทำงานได้ตามความเหมาะสม

คณะกรรมการคัดเลือกสถาบันฝ่ายผลิตและนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ มีองค์ประกอบ ได้แก่ นางสาวศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ เป็นประธานกรรมการ นางพรนิภา ลิมปพยอม และผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ เป็นรองประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย รองศาสตราจารย์สมบัติ นพรัก รองศาสตราจารย์สุขุม เฉลยทรัพย์ รองศาสตราจารย์วรพล พรหมิกบุตร นางเบญจวรรนรี โชติช่วงนิรันดร์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขาธิการคุรุสภา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา โดยมีผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน ๒ คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่ ๑) จัดทำเกณฑ์และคัดเลือกสถาบันฝ่ายผลิตเข้าร่วมโครงการ ๒) จัดทำเกณฑ์และดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนเข้าร่วมโครงการ ๓) จัดทำประชาสัมพันธ์โครงการ ๔)รายงานผลการดำเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ คณะรัฐมนตรี และสาธารณชน ๕) แต่งตั้งคณะทำงานได้ตามความเหมาะสม

 

ที่มา http://www.moe.go.th/websm/2012/may/124.html

Advertisement


TAGS ที่เกี่ยวข้อง >> โครงการผลิตครูมืออาชีพ , << คลิกอ่านเพิ่มเติม

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
ครม.เห็นชอบร่างกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ☕ คลิกอ่านเลย
ครม.เห็นชอบร่างกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
เปิดอ่าน 6,076 ครั้ง
"ราชบัณฑิตสถานสรรเสริญ" ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2555☕ คลิกอ่านเลย
"ราชบัณฑิตสถานสรรเสริญ" ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2555
เปิดอ่าน 7,113 ครั้ง
ผลการประชุมกระทรวงศึกษาธิการ 4/2559 เมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน 2559☕ คลิกอ่านเลย
ผลการประชุมกระทรวงศึกษาธิการ 4/2559 เมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน 2559
เปิดอ่าน 18,494 ครั้ง
รมว.ศธ.หารือกับคณะกรรมาธิการการศึกษาฯ สนช.☕ คลิกอ่านเลย
รมว.ศธ.หารือกับคณะกรรมาธิการการศึกษาฯ สนช.
เปิดอ่าน 3,142 ครั้ง
การประชุมแก้ไขร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา☕ คลิกอ่านเลย
การประชุมแก้ไขร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เปิดอ่าน 12,007 ครั้ง

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

ประโยชน์และสรรพคุณทางยาของกระเทียมประโยชน์และสรรพคุณทางยาของกระเทียม
เปิดอ่าน 15,059 ครั้ง
การพิมพ์ TILDE ( ~ ) ใน Windows 7การพิมพ์ TILDE ( ~ ) ใน Windows 7
เปิดอ่าน 9,559 ครั้ง
ใบมอบฉันทะเป็นผู้ดำเนินการยื่นแบบคำร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ปรใบมอบฉันทะเป็นผู้ดำเนินการยื่นแบบคำร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ปร
เปิดอ่าน 10,544 ครั้ง
"ฮาร์เล็ม เชค (Harlem Shake)" ขึ้นอันดับ 1 บิลบอร์ดแล้ว มาชมคลิปกันครับ"ฮาร์เล็ม เชค (Harlem Shake)" ขึ้นอันดับ 1 บิลบอร์ดแล้ว มาชมคลิปกันครับ
เปิดอ่าน 28,118 ครั้ง
แคว่ก ๆ! ที่ครอบปากสุนัขรูปปากเป็ด เก๋ ๆ น่าใช้แคว่ก ๆ! ที่ครอบปากสุนัขรูปปากเป็ด เก๋ ๆ น่าใช้
เปิดอ่าน 11,737 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
[ข่าว/ประกาศ] [บทความเทคโนโลยีการศึกษา] [Technology] [e-Learning] [Graphics & Multimedia] [OpenSource & Freeware] [ซอฟต์แวร์แนะนำ] [ทฤษฎีทางการศึกษา] [เครื่องมือและเทคนิคการถ่ายภาพ] [Hot Issue] [Research Library] [Questions in ETC] [แวดวงนักเทคโนฯ] [ข่าวการศึกษา] [คุณครูควรรู้ไว้] [คณิตศาสตร์] [วิทยาศาสตร์] [ภาษาต่างประเทศ] [ภาษาไทย] [สุขศึกษาและพลศึกษา] [สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม] [ศิลปศึกษาและดนตรี] [การงานอาชีพและเทคโนโลยี] [My Profile] [เรื่องราวจากสมาชิก] [เตรียมประเมินวิทยฐานะ] [ความรู้ทั่วไป] [ผลงานวิชาการเล่มเต็ม] [ข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการ] [สาระดีๆจากนานมีบุ๊คส์] [ภาพอบรม/สัมมนา] [การวิจัยทางการศึกษา] [โปรแกรม/เครื่องมือสำหรับครู] [ผู้สนับสนุน] [เกมส์] [งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคม] [คลิปวิดีโอ] [บทความการศึกษา] [infoGraphics] [เกาะกระแสโลกสังคมออนไลน์]

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ